2021-03-27

PETERHEAD-AFFÄREN

Från Lars-Åke Nilsson kommer den här bilden. Det handlar om den s.k. Peterhead-affären. Peterhead är en stad 45 kilometer norr om Aberdeen på Skottlands ostkust. Orten har varit bekant för fiskare från Bohuslän då det har varit ett betydande centrum för sillfiske, konservfabriker skeppsbyggeri och granitbrott Alltså precis som Bohuslän. Här fanns även ett tunnbinderi och det är tunnbinderiet som har en huvudroll i den s.k. Peterhead-affären om utspelade sig 1893. Tunnbinderiaarbetarna var i strejk och i det läget kommer de två fartygen DAGMAR och GYLFE med nytillverkade tunnor från Uddevalla Tunnfabrik. Givetvis tyckte de strejkande att detta var strejkbryteri och efter att man hade försökt att lossa tunnorna i Peterhead och en annan hamn i Skottland så fick fartygen återvända till Uddevalla med sina tomma tunnor. Det är den händelsen som bilden visar.


Uddevalla Tunnfabrik levererade tunnor till fiskeflottan och dessa hämtades som på bilden vanligtvis på Thulekajen.

Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, skriver om händelsen som fick politiska konsekvenser såväl i Storbrittanien som i Sverige:

Peterheadaffären [pl’tohed-] kallades på sin
tid en i aug. 1893 inträffad episod, hvars
utgångspunkt var två svenska ångares behandling
under en tunn-bindarstrejk i den skotska staden
Peterhead. De båda ångarna voro lastade med
tomtunnor, och med anledning däraf hindrade
en upphetsad folkhop lossningen af lasten
samt utfor i hotelser och handgripligheter
mot besättningarna. Genom påtryckning från de
lokala myndigheterna, hvilka ej förfogade öfver
tillräcklig polisstyrka i staden för ordningens
upprätthållande, förmåddes befälhaf-varna
att låta sina ångare af gå, utan att lasten
lossats. Redare och befraktare sökte därpå att
genom svensk-norska Utrikesdepartementet få
ersättningsanspråk framställda, men engelska
regeringen tog med mycken energi de lokala
myndigheternas parti, hvarför i ministeriell
konselj (febr. 1894) beslöts, att begärd
medverkan till anspråkens framställande ej
skulle till någon åtgärd föranleda. S. A. Hedin
underkastade vid riksdagen s. å. i en reservation
till konstitutionsutskottets decharge-betänkande
Utrikesdepartementets lama uppträdande i
denna sak en skarp kritik och förklarade
därvid bl. a., att det långa dröjsmålet med
ärendets föredragning i ministeriell konselj
var en egenmäktig yttring af ministerstyrelse
och af farliga tendenser att låta K. M :t
nedsjunka till att spela rollen af namnstämpel.
V. S-g.  //

1 kommentar:

  1. Mycket bra information. Tack Gunnar. L-Å Nilsson.


    SvaraRadera