2021-03-31

SAGA ansluts till landström


Från Uddevalla Hamnterminals nyhetsbrev.


I samarbete med lokala leverantörer ansluter vi fartyget Saga till landström

Uddevalla hamn har i egenskap av riksintresse uppdraget att vid behov erbjuda rederier plats för uppläggning av fartyg. Med tiden har detta uppdrag förfinats och förädlats och ställer numera allt högre krav på oss som leverantör.

Som många noterat har rederiet Stena haft fartyget Saga liggande i Uddevalla under en längre till, detta som en konsekvens av rådande pandemi. Att ta emot och lägga upp förhållandevis stora fartyg är ibland förknippat med både komplicerade tekniska och elektriska utmaningar. Det visade sig snart att det krävdes en del extra insatser för att vi skulle kunna ansluta Saga till landström. Arbetet med anslutningen har nu påbörjats och redan under första veckan i april skall alla förberedelser vara gjorda, för att M/V Saga skall kunna anslutas till det nytillverkade ställverket. Så länge det råder stiltje i marknaden och M/V Saga ligger kvar på Sörvik kommer detta att bidra till en ökad trygg tillvaro, både för fartyget och miljön.

Arbetet med landanslutningen av M/V Saga har skett i ett samarbete med ett flertal lokala leverantörer. Bland annat har Uddevalla Energi Elnät AB ansvaret för installationen av nätanslutningen och Actemium Electro AB levererar ställverk och säkerhetsutrustning i samband med anslutningen. Bilden nedan visar en liknande lösning för landanslutning som Actemium har utfört vid tidigare tillfälle.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar