2021-03-21

Då togs bilden - rätta svaret

Insänt av Christer Lundin.

Det var flera som var i närheten vad gäller datering av Christer Lundins bild.

Så här skriver Christer:

Hej Gunnar!
En lite nyare bild över hamnen än de vi såg förra veckan,bilden är från
februari 1966. Ett tåg på väg över Västerlångbron, kanske på väg till Junohus,
Pressbyråns kiosk, Lelångenbanans stationsbyggnad till vänster i bild, Kampenhof till höger.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar