2015-11-30

Bror Hansson död

Igår nådde mig beskedet att Bror Hansson avlidit. Det var bara tre dagar efter hans 90-årsdag.

Bror Hansson föddes i Forshälla den 26 november 1925. Han inledde sin militära karriär som officersaspirant vid Bohusläns regemente 1948, vid Norra skånska infanteriregementet 1951 och studentexamen vid Försvarets läroverk samma år.

Han blev fänrik vid Norra skånska infanteriregementet 1952, vid Göta artilleriregemente 1953. Löjtnant 1954, vid Bohusläns regemente 1962. Kapten 1965. Major 1972. Överstelöjtnant 1973.

Han tillhörde Bohusläns regemente 1962 - 1986 och var stabschef och ställföreträdande regementschef 1984 - 1986.

Vid sidan av den militära karriären var han mycket engagerad i hembygdsrörelsen och regementets kamratförening, Vid sin död var han hedersordförande i Bohusläns regementes kamratförening, Forshälla hembygdsförening samt Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum.

Utan Bror Hanssons engagemang och energi hade aldrig Bohusläns Försvarsmuseum kommit till. Museet invigdes 1995. Jag satt i styrelsen då och kunde på nära håll följa Brors tålmodiga och beslutsamma arbete med att få till stånd museet i Regementsparken. Inte minst vad gäller att få fram medel (över 20 milj kr) till byggandet av museet visade han sin stora förmåga.

Bror Hansson var en kamrat och ledare med osedvanliga egenskaper och han var en hedersman i ordets rätta bemärkelse

Jag hade nöjet att träffa hans stora familj som var samlad på Gustafsberg en helg i slutet av augusti och meningen var att Bror skulle ha varit med men han orkade tyvärr inte utan familjen hälsade på honom på sjukhuset i stället.

Bror Hansson sörjes närmast av hustrun Anna, sönerna Urban, Sverker och Jörgen samt dottern Katharina med familjer.  //

Karl XII:s dödsdag

I dag är det 297 år sedan Karl XII sköts ihjäl vid Fredrikstens fästning i Halden. Det är således bara 3 år kvar till 300-årsminnet något som jag hoppas att vi i Uddevalla kan manifestera på ett värdigt sätt.


Vem tar upp den bollen?


Här i högerspalten på Uddevallabloggen kan du se att min artikel om Karl:s död och Uddevalla är den mest lästa av alla på bloggen. Du kan läsa den genom att klicka på den artikeln eller på den här länken http://uddevallare.blogspot.se/2007/11/karl-xiis-dd-och-uddevalla.html  //

Lycklig skilsmässa mellan Västarvet och Bohusläns museum

Fr v styrelseledamoten Björn Jönsson, Västarvets ordförande Perallan Orrbeck, styrelseledamöterna Siv Pettersson och Carin Ramneskär.

Idag höll Bohusläns museum årets sista styrelsemöte. Det blev också det sista inom Västra Götalandsregionens förvaltning Västarvet. Från 1 januari är museet således inte kvar i Västarvet utan museets styrelse ansvarar fullt ut för driften av Bohusläns museum.

Med facit i hand kunde alla vid dagens möte konstatera att skilsmässan blivit lycklig, dvs från båda håll har man arbetat mycket konstruktivt och i en god anda. Västarvet representerades av, förutom ordf Perallan Orrbeck också av vice ordf Gunilla Josefsson och förvaltningschefen Marianne Dahlquist.

Det har varit ett händelserikt år som började med att styrelsen beslutade sig för att följa länsstyrelsens föreläggande om att ta över verksamheten i egen regi. Turerna har varit många och inte minst för museiledningen som har haft många frågor att ta ställning till. Exempel på sådant är egen IT-verksamhet, ny telefoni, nytt ekonomisystem mm mm. Dessutom innebär skilsmässan att nya kollektivavtal, pensionsavtal och en mängd andra avtal måste tecknas. Allt klart före årsskiftet och det kommer det att vara.


Äktenskapet varade i precis tio år.  //

2015-11-29

Calle Johansson blev tremiljonte besökaren

Calle Johansson från Uddevalla lyckades med konststycket att ladda ner en skärmdump med mätarställningen 3 000 000. Det skall sägas att igår kväll försvann räkneverket från bloggen och var borta till på förmiddagen idag. Jag trodde för egen del att det hade hängt sig då det skulle passera den magiska siffran 3 000 000, men när jag åter fick se det var det ca 200 klick kvar. Calle kommer att få ett pris med posten.  //

2015-11-28

Javisst var det Fossum

Arkiv Thora Hansson.

Javisst var det manbyggnaden på Fossums gård på den förra bilden. På den här bilden ser vi närmast kameran Fossums kvarn. Därefter är det mjölnarens hus. Bortom och ovanför mjölnarens hus ser vi manbyggnaden från den förra bilden. Den stora ladan finns mycket riktigt kvar idag.  //

2015-11-26

Indelningsverket 1727 - 1901 fullbordatIndelningverket 1727 ̶  1901 fullbordat!

Inför förre överstelöjtnanten vid Bohusläns regemente och regementschefens ställföreträdare Bror T W Hanssons 90-årsdag idag den 26 november utges den tionde boken om det indelta regementet 1727-1901.

Nu sätter vi punkt! Ja, med Lane kompani 1727 ̶ 1901 fullföljes Bror T W Hanssons mer än 20 år gamla vision att för bohusläningar och andra presentera indelta soldater, befäl, deras boställen och anhöriga under indelningsverkets dagar.

Det hela började med att Lennart Gabrielssons grundläggande forskning om Konglig Bohus Läns Regemente Indelnings verk 1727 ̶1901 kunde publiceras år 2001. Den dokumentationen följdes år 2004 av Konglig Bohus Läns Regemente I fält och till sjöss också med Lennart Gabrielsson som arkivforskare och författare. Båda dessa verk är viktiga för förståelsen av verksamheten vid de indelta kompanierna vid regementet.

Som ordförande i regementets kamratförening och som initiativtagare och senare ordförande i stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum hade Bror T W Hansson i samråd med hembygdsföreningarna i Bohuslän initierat insamling av uppgifter om de indelta soldaterna och deras torp. Dessa uppgifter registreras fortlöpande vid Bohusläns försvarsmuséum i Uddevalla. Det utgjorde början till projektet ”Indelningsverket 1727 ̶ 1901”. Nu bildade på eget initiativ Bror T W Hansson, Lennart Gabrielsson och undertecknad en redaktionskommitté med syfte att forska, dokumentera och publicera historien om regementets indelta tid. Den 6 april 2000 diskuterade denna kommitté med Gunnar Höök och som sekreterare Sture Peterson form, innehåll, finansiering m.m. för de åtta indelta kompanierna.

Resultaten av studier i arkiv, lantmäteribesök och fältarbete följde slag i slag. Dokumentet om Fräkne kompani, författare Bror T W Hansson, kunde publiceras 2005 följt av Södra kompaniet 2006 med J O Rune Hasslöf som författare. Därefter utkom Stångenäs kompani 2008, Livkompaniet 2011, Bullarens kompani 2012, Sotenäs kompani 2013 och så Tanums kompani 2014, författare Lennart Gabrielsson. Arbetet med Lane kompani inleddes 2007. Ett allt större intresse för uppgiften och fördjupning av kunskaperna har medfört större tidsåtgång än vad som avsetts i redaktionskommitténs ursprungliga plan. Men nu föreligger ett gediget kompendium varur delar nu publiceras i form av Konglig Bohus Läns Regemente Lane kompani 1727 ̶̶1901  med Tore Almius och Lennart Gabrielsson som författare. Undertecknad har redigerat dokumentet.

Förhoppningsvis kan de gångna årens studier och samlade publikationer leda till fortsatt forskning om indelningsverkets och dess soldaters och befäls betydelse för det svenska samhällets utveckling.

Boken om Lane kompani, tryckt hos MunkReklam i Munkedal, utges av Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum där den finns tillgänglig fr.o.m. idag den 26 november. Samtliga övriga dokument om Bohusläns försvarshistoria kan också beställas i bokhandeln.

Med bohuslänska hälsningar                                                                bohuslans.forsvarsmuseum@telia.com
J O Rune Hasslöf                                                                                  0522 38010

Uddevallabloggen ber att få gratulera både Bror på hans 90-årsdag och Rune Hasslöf m fl som rott det viktiga arbetet med indelningsverket iland!!  //

2015-11-25

Efter 149 år upphör Uddevalla sjukhus som akutsjukhus

Idag är alltså dagen kommen då också ortopedakuten lämnar Uddevalla sjukhus och flyttar över till NÄL. Debatten har pågått i många år och den var en direkt anledning till att jag startade Uddevallabloggen den 21 april 2007. Sedan dess har åtskilliga artiklar handlat om NU-sjukvården och förutom mina egna och andra privatpersoners tyckanden så har läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal bidragit med synpunkter på vad som skulle komma att ske. Ja till och med chefer inom NU-sjukvården har anonymt bidragit.

Fagra löften har givits från politiskt håll men inte särskilt många har infriats. Och belackarna har i många stycken fått rätt. Det blev inte bättre ekonomi, det blev inte minskat antal jourlinjer och personalen har fortsatt att fly från NU-sjukvården.

Nu återstår att se om det utlovade Operationscentrum för planerad ortopedi och kirurgi kommer att byggas vid Uddevalla sjukhus. Om inte så är sveket fullständigt.

Om du vill läsa vad Uddevallabloggen skrivit i detta ämne så skriv NU-sjukvården i sökrutan uppe till höger är på sidan. Du kan också gå in på en annan av Uddevallabloggens sidor: "Ulf Greens powerpointbilder om NU-sjukvården". De är från hans föredrag om NU-sjukvården på Bohusläns museum 2011.  //

2015-11-24

Blir du den tremiljonte besökaren på Uddevallabloggen?

1 mars 2014 slog sidvisningsräknaren här på Uddevallabloggen över till 2 000 000 klick. Jag hade då utlyst en tävling till den som kunde skicka mig en skärmdump där räknaren stod på just 2 000 000. Det skall inte gå att två personer lyckas med det samtidigt men det var just vad som hände. Håkan Bandgren och Michael Ljungberg skickade in varsin skärmdump med den mätarställningen och båda fick pris.

Nu gör jag om det hela. Du som lyckas skicka en skärmdump där räknaren står på 3 000 000 får priset. Kanske jag ändå lägger in den brasklappen att om det är mer än två personer som lyckas med det så kommer jag att lotta pristagarna. Men två pris blir det om jag får in minst två rätta skärmdumpar!

Nu ikväll så ser du att mätaren närmar sig. Det är bara 6 500 klick kvar så det hela kommer att inträffa någon av de närmaste dagarna.  Skicka din skärmdump till gunnar.klasson@gmail.com ! Lycka till!  //

2015-11-23

Skrotningsarbetena vid Hästepallarna


Så här såg det ut vid Hästepallarna ikväll. Vägen är alltså helt avstäng men alla tycks inte ha klart för sig det eller observera de skyltar som varnar för avstängningen. Två bilar såg jag som kom söderifrån i full fart och fick förstås vända.  //

2015-11-22

Berättarafton onsdag 25 november på Bohusläns museum

En månad går fort. Nu är det redan dags för årets sista berättarafton kl 18.30 på onsdag 25 november i Hörsalen på Bohusläns museum.
Det blir som vanligt gamla och nya Uddevallabilder. Den här gången också några teckningar ur Henry Simmerströms stora produktion.

Kom i tid så du säkert får sittplats. VÄLKOMNA!!  //

2015-11-21

Jonas Hesselroth pristagare på Betonggalan 2015

Pressinformation

Vid torsdagens betonggala i Stockholm samlades över 900 samhällsbyggare, arkitekter, konstruktörer samt producenter. Avsikten var att dela ut priser i diverse kategorier och en av dem vanns av Jonas Hesselroth, projektchef på Kynningsrud Prefab.

Ung&Tung

Betonggalan avser uppmärksamma personer och byggnader som på något sätt utmärkt sig inom betongbranschen under gångna året. Flera kategorier som Årets montageledare, Årets betongarkitekt etc samt kategori Ung&Tung skulle utse sina vinnare.

Priset för Ung&Tung delas ut till personer som gjort tydliga avtryck i sin karriär och ej ännu passerat ålder 30 år. Det var här som vår Projektchef Jonas Hesselroth tog hem priset med övertygande siffror. Priset tilldelades den person som genom röstningskampanj fått flest röster.
VD Joachim Lindroth och Jonas Hesselroth.

Det var en mycket stolt prisvinnare som tog emot denna fina utmärkelse under Betonggalan 2015 till stort jubel och haglande applåder från gästerna.

Stort grattis till Jonas Hesselroth!  //

Hos Bohusläningar i Stockholm

Ikväll var hustrun och jag hos Bohusläns gille i Stockholm. Hustrun höll föredrag om C G Bernhardson och jag berättade roliga historier.
Trevligt att träffa så många Bohusläningar  i förskingringen.

2015-11-18

Uddevallas lucia 2015

Det är ett stort intresse för Uddevalla Lucia i år! Det blir 11 som reser runt i luciaturnén. För närvarande pågår sångträning och första framträdandet blir under skyltsöndagen den 29 november kl 12.30 på Kungstorget.

Ett av framträdandena i år blir också under Julfackeltåget lördagen den 12 december och då kl 17.00 på trappan vid skolhuset på Gustafsberg.

Man kommer att göra ett 50-tal framträdanden. Om man vill boka ett framträdande så är det hög tid.  se information på www.uddevallalucia.se.  Bokningsadress: boka@uddevallalucia.se

2015-11-17

Västra Götalandsregionen räddar Bohusläns museum

Jag har varit tjänsteman i 18 år på Bohusläns museum och var med om processen då museet fördes över till att skötas av Västra Götalandsregionen. 2006-01-01 tog regionen över driften av museet och vi i personalen fick Västra Götalandsregionen som arbetsgivare. Då tyckte jag att det var mycket olyckligt och museichefen Hans Manneby tyckte detsamma.

Tyvärr lyckades inte Bohusläns Hembygdsförbund stå emot regionens locktoner utan gav slutligen med sig då regionen avsatte pengar till en tjänst som hembygdskonsulent. Därmed var det klart att regionen tog över ansvaret för driften av museet. Kommunen lyfte inte ett finger för att försvara museets färger.

Idag är jag andre vice ordförande i museets styrelse och kan konstatera att det var mycket olyckligt att museet fördes över till Västarvet 2006. Ty idag har Länsstyrelsen satt ned foten och förklarat att det hela enligt stiftelselagen var olagligt. Det har lett till att museets styrelse tagit beslutet att återta driften av museet i egen regi.

Det innebär rent krasst att museets ekonomi behöver förstärkas med 5,5 milj kr. Det är dels ökade kostnader pga att museet nu måste betala moms för inköpta tjänster med 1,4 milj kr. Övriga kostnader härrör sig från det faktum att museet nu måste återföra resurser som tagits ifrån museet vid övergången till Västarvet. Exempel på detta är personal för ekonomi- och löneadministration samt IT som fördes över till Västarvet centralt

I stiftelseurkunden från 1977 står det att Bohuslandstinget och Uddevalla kommun skall bekosta driften vid museet. Bohuslandstingets roll har senare övertagits av Västra Götalandsregionen. Från början var fördelningen av stödet till museet 53 % från landstinget och 47 % från Uddevalla kommun. Den fördelningen har Uddevalla kommun senare ensidigt dragit ner vid ett par tillfällen. Senast 2010 drog det borgerliga styret utan egentligt motiv ned sitt stöd med 1,4 milj kr. Någon annan förklaring än att man tyckte att Västarvet fått för mycket att säga till om har inte nämnts.

När jag var personalchef hade vi 116 anställda på avlöningslistan. Idag är det ca 60 anställda, dvs en minskning med hälften. Ändå har publiken inte märkt så mycket av personalminskningarna framför allt för att personalen gjort sitt yttersta för att inte publiken skall drabbas.

Under detta året har ägarna träffats sex gånger i så kallade stiftarsamråd. Ägarna det är alltså detsamma som stiftarna som är Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund. Av dessa är det alltså regionen och kommunen som bidrar med rena pengar.

De två första stiftarsamråden ägnades från Västra Götalandsregionens sida att försöka övertala oss i hembygdsförbundet att gå med på att ansöka om permutation av stiftelsen. Vi sa nej, vänligt men bestämt! Dels förstås för att Bohusläns Hembygdsförbunds roll i fortsättningen skulle marginaliseras, men också för att vi var förvisade om att Kammarkollegiet aldrig skulle bevilja en permutation. Slöseri med tid och energi således!

Till tredje stiftarsamrådet kom Västra Götalandsregionens förhandlare med helt andra besked. Man hade insett att nu gällde det att göra bästa möjliga för Bohusläns museum och för det fortsatta samarbetet i regionen. Man hade med sig en påse med 3,5 milj kr som man symboliskt satte på bordet framför Uddevalla kommuns två representanter. - "Dessa pengar bidrar regionen med under förutsättning att Uddevalla kommun tar sin del".

Då säger kommunens representanter: - "Vi går inte in med mer pengar!"

Det var oerhört pinsamt att som Uddevallabo sitta där och höra detta.Samtidigt sa sig kommunrepresentanterna värna om museet. Hur då??? Man hade förstås "glömt" att kommunen 2010 dragit ner sitt bidrag med 1,4 milj kr. Visserligen var det då borgerligt styre, men ändå!

Till nästa förhandlingsrunda hade museichefen Hans Kindgren räknat på vad som skulle till för att kunna driva runt museet utan några tillskott av pengar alls. Det enda möjliga var att öka intäkterna. Att spara sig ur situationen fanns inte på kartan. Drygt fem milj kr går inte att spara. Museichefens förslag till intäktsökning var att införa entré på museet. Det skulle förstås drastiskt minska museets besökssiffror som stadigt legat runt 300 000 årsbesökare. Kanske skulle 75 000 besökare ändå betala entré så man får in pengarna som saknas?

Men nu säger Västra Götalandsregionens förhandlare nej. -"Skall ni införa entré så får ni inga pengar av oss! Det skulle bli det enda museet i regionen med entré så det går vi inte med på!"

Återigen går frågan till Uddevalla kommuns representanter som ännu en gång säger att kommunen inte går in med mer pengar!!!

Nu kallade regionens företrädare in det tunga artilleriet i form av regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) för att tala allvar med kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S). Men det hjälpte inte, Samuelsson sa nej till mer pengar till museet.

I stället höjde regionen sitt bidrag till 3,6 milj kr. Allt för att ta sitt ansvar som stiftare och rädda fortsatt drift på Bohusläns museum!!!
Kommunens "insats" blev till slut att efterskänka hyran på en dryg miljon för museets lokaler på Junogatan som museet lämnar under 2016. Och det blir ju en punktinsats som bara gäller det året. Kostar således inte kommunen någonting.

Den 1 januari går alltså museet över att drivas i sin egen regi och det är jag nöjd med. Kommunens bleka insats efterlämnar ändå en fadd smak och Västra Götalandsregionens stjärna har i stället seglat upp på min himmel. Vem hade kunnat förutse något sådant!

Därtill måste jag säga att det är glädjande att 59 av 61 anställda har valt att följa med över för att på nytt bli anställda av stiftelsen. Två valde att stanna i Västarvet av personliga skäl då de bor i Göteborg.

Jag måste också berömma museichefen Hans Kindgren och hans ledningsgrupp som jobbat stenhårt under året för att verksamheten i det "nya" Bohusläns museum kommer att bli framgångsrikt.  Det fattas dock fortfarande 700 000 kr i budgeten så det blir tufft. //

2015-11-16

Totalstopp vid Hästepallarna 17 november - 11 december

Från och med i morgon den 17 november stängs vägen förbi Hästepallarna helt. Går alltså inte att komma fram alls.

Det får stora konsekvenser på flera plan. På kommunens hemsida står det att man istället skall välja att köra över Bratteröd - Råsseröd  - Bräcke, en omväg på 12 km.

När det gäller busstrafiken mot Göteborg eller från Göteborg mot Uddevalla hänvisar man till Västtrafik, som har en urusel information (läs ingen alls) på sin hemsida. Går man in på Reseplaneraren så ser man dock att avgångarna från busshållplatserna Bodele, Kapellevägen, Kristinedal, Nytorp och Bratteröd Norra är inställda imorgon men om jag skall tro Reseplaneraren så går de på onsdag. Kan det stämma? Vi får avvakta och se! Klart är dock att det blir ett avbräck för restaurangerna på Gustafsberg - Lindesnäs. //

2015-11-15

Söndagspromenad med kameran

Idag hängde jag på mig kameran och tog en långpromenad i Uddevalla. Resultatet blev ett knippe bilder som du kan se här.
 Kyrkogårdsförvaltningen är på hugget. Nu är det Östra kyrkogården tur att få gravstenarna säkrade.
 Tureborgsbron är avstängd för biltrafik på grund av reparationsarbeten, men att gå och cykla går bra.
 
 Ett stort träd har fastnat på kraftverksdammen vid Sante Näng (Sankt Annae Äng).
 Mellan Biostaden och Folkets hus har det nu blivit så här fint. Men platsen behöver ett namn! Varför inte "Simones plats" efter Simone Olofsson som har fyllt det gamla Folkets hus med nya verksamheter!
 Till exempel loppisar. Idag när loppisen skulle öppna vid 10-tiden ringlade redan en lång kö.
Och från Göteborgsvägen går man in i den nya butiken Återbruket. Minsann hittade jag inte en Gustafsbergsbyrå från vår möbelauktion där.
Simone Olofsson utsågs nyligen till Årets chef av Uddevalla Näringsliv. Mycket välförtjänt, men hur hinner och orkar männskan??!!
 M/S GUSTAFSBERG II får sig en översyn inför vintern.
Och så var det skummet som i eftermiddags drev över fjorden och samlades upp inne i Bodelebukten.  //

Skumt utsläpp i Bodelebukten

I eftermiddags kunde man observera ett mystiskt skum som drog sig över Byfjorden från Frölandshållet och samlade sig här intill Bodele. Flera flanörer reagerade på detta och undrade vad det kan vara?
En av personerna som observerat skummet var nere vid vattnet och tog på det med handen. Det hade inte direkt någon lukt men klibbade sig fast. Han skulle kontakta Räddningstjänsten för att de skulle undersöka vad det är och var det kommer ifrån.  //

2015-11-14

Karl Klasson 1 maj 1915 - 14 november 1990

Min far, Karl Gunnar Klasson, född i Foss församling och död i Uddevalla idag för exakt  25 år sedan. Han träffade min mamma Margit Krook när han arbetade som vägbyggare på landsvägen genom Ucklum där Margit bodde. Hans bror Einar jobbade på samma väg och träffade sin hustru Greta i Stora Höga, någon mil därifrån.

Pappa utbildade sig till urmakare och började arbeta på Boströms Ur i Uddevalla. Boströms hade hand om skötseln av urverket i klocktornet och där var jag med ibland och fick veva upp de stora loden. De var väldigt tunga men utväxlingen gjorde att en tioåring klarade av det medan pappa urmakaren smorde och trimmade det stora urverket. Det står fortfarande kvar i klocktornet men har sedan länge ersatts av ett elektriskt urverk. Men då hade pappa bytt arbetsgivare till Axel Lindelöfs Eftr. på Kungsgatan. Uraffären ägdes av John Karlsson, Lång-John kallad. Så småningom skulle pappa komma att bli delägare i affären och var det fram till pensioneringen 1982.

Som liten hade jag eget armbandsur tidigt. Det var oftast något begagnat ur som någon kund lämnat in för reparation men som inte hämtat ut det. Det var ganska vanligt att urmakarna blev blåsta på reparationer som de lagt ned en hel del tid på. Inte minst rengöringarna var tidsödande då klockorna plockades isär in i minsta detalj och sattes ihop igen.

Min första nya klocka fick jag 1959 då jag konfirmerades. Den hade jag fram till i början av 1970-talet då digitalklockorna slog igenom. Då fick jag en sådan.
Nästa armbandsur blev det här som jag fortfarande bär. En batteridriven Certina DS som jag ärvde efter pappa, som själv hade haft den i något tiotal år. Den bör alltså vara ca 35 år vid det här laget och går som en "klocka". Helt perfekt maskineri.

Och den gör ju att jag ganska ofta blir påmind om min far då jag tittar på den.  Ett kärt minne!  //

2015-11-13

Upptäckarscouter övernattade i Hällerstugan söndagen 8 november

Insänt av Erik Lindh.

"Hej Gunnar!
Skickar en bild från Upptäckarscouter från Uddevalla Scoutkår som precis har övernattat i Hällerstugan och nu skall vandra tillbaka till scoutstugan på andra sidan Mållsjön. Dom är mellan 10 – 11 år. Vi var 10 scouter och 4 vuxna.
Mvh Erik"  //

Ljusreglering vid Hästepallarna - men inga pågående vägarbeten

Igår ersattes vakterna som dirigerade trafiken förbi arbetena vid Hästepallarna med ljusreglering. Tålmodigt får man vänta flera minuter på att det skall bli grönt ljus.
Döm om min förvåning när jag sedan konstaterar att det inte pågår några arbeten längs vägen idag. Arbetsmaskinerna från SVEVIA är borta och det går inte att se något som helst som skulle kunna motivera ljusregleringen. Man kan undra om det kommer att vara så här över helgen?  //

2015-11-12

Gustafsbergsstiftelsen får kommunens byggnadsvårdspris 2015

Idag fick jag det glädjande beskedet att Samhällsbyggnadsnämnden beslutat ge 2015 års byggnadsvårdspris till Gustafsbergsstiftelsen för renoveringen av Societetshuset.

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Nämndens motivering lyder: "I din återupprättade forna glans kan nu många ta sig en dans".

Nominerat till byggnadsvårdspriset var också Grevegården som skymtar till höger på bilden.

I sammanhanget skall också nämnas att generösa bidrag till renoveringarna har lämnats från Thordénstiftelsen, 1 milj kr, och Länsstyrelsen, 0,5 milj kr. Utan dessa bidrag hade Gustafsbergsstiftelsen inte vågat inleda renoveringarna som sammanlagt rörde sig om knappt 3 milj kr. 

Nämnden beslutade också att dela ut årets arkitekturpris till Biostaden i kvarteret Lancaster. Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas. 

Motiveringen för arkitekturpriset lyder: "Virrvarrliknande fasad och glasklara regler har gett Uddevalla ett filmpalats.”

Priserna delas ut vid Samhällsbyggnadsnämndens nästa sammanträde den 10 december.  //

2015-11-11

Storstryk och storseger i Agnebergshallen ikväll

Bilder Håkan Fredriksson

Ikväll var det återigen en dubbelmatch hemma i Agnebergshallen för Kroppskulturs båda A-lag. Damerna mötte GUIF/Eskilstuna och förlorade stort med 19 - 29. Egentligen fanns det inte så mycket positivt att rapportera om. Alldeles för många tekniska fel och ett försvarsspel som var alldeles ur slag. Ny för mig var 17-åriga Julia Walstern på bilden. Hon tar redan för sig och har ett imponerande skott. Bäst i Kropps var annars flyfotade Sara Arvidsson som inledde matchen i stor stil med sina fem mål. Nej glöm matchen så fort som möjligt!
Nej då var det roligare att se herrarnas match. De kom till spel i serieledning med sex raka segrar. Och ikväll kom den sjunde mot Hisingen/Torslanda med 29 - 21. Det riktigt lyser av sjävförtroende i laget och alla spelar bra. Henrik Erlandsson på bilden fick pris för bäste man i hemmalaget.
Och jag hade inte protesterat om målvakten Samuel Johannesson fått det. Han tog många svåra skott med till synes enkla medel.  Filip Börjesson gjorde också en berömvärd insats.  //

Vägarbeten vid Hästepallarna

Sedan i måndags pågår vägarbeten vid Hästepallarna. Det handlar om bergsäkring på en ca 300 meter lång vägsträcka. Arbetet kommer att påverka trafiken från björkalléns slut vid Göteborgsvägen - Oljehamnsvägen fram till rastplatsen i svängen längs Hästepallarna. Trafiken regleras med trafikljus kombinerat med flaggvakter. Arbetena beräknas vara klara i december.  //

2015-11-08

Rådmansgatan - Erik Dahlbergsgatan var svaret på bildgåtan

Utanför bild till vänster ligger kvarteret Örnen och till höger utanför bild har vi huset Port Arthur. Rådmansgatan går alltså in till vänster och Erik Dahlbergsgatan till höger.  //

2015-11-07

Sex nya Gustafsbergsstipendiater utsedda

Från vänster Karin Höglund, Mikaela Lantz, Julia Olsson, Frida Simonsson och Matilda Gottlander.

Idag hade Gustafsbergsstiftelsen högtidligt utdelning av stipendier till sex nya högskole/universitetstuderande. Nåja fem av dem var närvarande medan Olivia Gran Danielsson inte kunde komma på grund av studier i Australien. Och årets stipendiater är alla tjejer med höga ambitioner och goda studieresultat.
Gustafsbergsstiftelsens ordförande Lennart Björk förrättade utdelningen. Här får Mikaela Lantz sitt stipendium. Mikaela, som är född i Torslanda, studerar till läkare vid Göteborgs universitet.
Julia Olsson, Uddevalla, studerar till landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna. Julia satsar också stenhårt på en karriär som elitorienterare där hon är en av Sveriges främsta i sin åldersgrupp. Julias bror Anders är sedan tidigare också Gustafsbergsstipendiat.
Frida Simonsson är född i Skee och studerar systemvetenskap, kandidatprogrammet, vid Göteborgs universitet.
Matilda Gottlander, född i Bäve, studerar till läkare vid Göteborgs universitet.
Karin Höglund, född i Bäve, studerar till ämneslärare i engelska och samhällskunskap vid Högskolan Väst.
Och så Olivia Gran Danielsson, född i Tanum, studerar diploma of marketing och advanced diploma of marketing vid Australian Pacific College och var representad vid utdelningen med denna bilden.

Gustafsbergsstiftelsens viktigaste uppgift är att "främja ungdomars utbildning och fostran" och det gör vi således att dela ut 225 000 kr till 15 stipendiater varje år. Man får stipendiet så länge man studerar och inte har fyllt 25 år. Och man måste vara född och uppväxt i landskapet Bohuslän. Nästa chans att söka stipendium är nästa år då vi vill ha ansökningarna senast 2016-09-01. Läs mer om stipendierna på www.gustafsberg.se  //