2015-11-04

Ytterligare en uppläggare är på väg till Uddevalla

För närvarande ligger fem upplagda fartyg i Uddevalla hamn och ett sjätte är på väg. Tidigare i höst kom IDUN VIKING, FRIGG VIKING  och NANNA VIKING som syns på bilden. Nu kommer ODIN VIKING för att läggas upp. Det är ett "Fire fighting vessel", dvs ett brandbekämpningsfartyg som har haft arbetsuppgift i oljeindustrin i Nordsjön. Hon kommer närmast från Aberdeen och är en meter längre än systerfartygen. Hon beräknas anlända till Uddevalla vid lunchtid på fredag den 6 november.

En uppläggare eller ett upplagt fartyg kallas ett fartyg som har tagits ur trafik på grund av att hon inte kunnat få några frakter. Byfjorden är ett riksintresse för uppläggning av fartyg och det är därför man kommer hit. Som mest har vi haft 32 upplagda fartyg på en gång i Byfjorden.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar