2015-11-07

Sex nya Gustafsbergsstipendiater utsedda

Från vänster Karin Höglund, Mikaela Lantz, Julia Olsson, Frida Simonsson och Matilda Gottlander.

Idag hade Gustafsbergsstiftelsen högtidligt utdelning av stipendier till sex nya högskole/universitetstuderande. Nåja fem av dem var närvarande medan Olivia Gran Danielsson inte kunde komma på grund av studier i Australien. Och årets stipendiater är alla tjejer med höga ambitioner och goda studieresultat.
Gustafsbergsstiftelsens ordförande Lennart Björk förrättade utdelningen. Här får Mikaela Lantz sitt stipendium. Mikaela, som är född i Torslanda, studerar till läkare vid Göteborgs universitet.
Julia Olsson, Uddevalla, studerar till landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna. Julia satsar också stenhårt på en karriär som elitorienterare där hon är en av Sveriges främsta i sin åldersgrupp. Julias bror Anders är sedan tidigare också Gustafsbergsstipendiat.
Frida Simonsson är född i Skee och studerar systemvetenskap, kandidatprogrammet, vid Göteborgs universitet.
Matilda Gottlander, född i Bäve, studerar till läkare vid Göteborgs universitet.
Karin Höglund, född i Bäve, studerar till ämneslärare i engelska och samhällskunskap vid Högskolan Väst.
Och så Olivia Gran Danielsson, född i Tanum, studerar diploma of marketing och advanced diploma of marketing vid Australian Pacific College och var representad vid utdelningen med denna bilden.

Gustafsbergsstiftelsens viktigaste uppgift är att "främja ungdomars utbildning och fostran" och det gör vi således att dela ut 225 000 kr till 15 stipendiater varje år. Man får stipendiet så länge man studerar och inte har fyllt 25 år. Och man måste vara född och uppväxt i landskapet Bohuslän. Nästa chans att söka stipendium är nästa år då vi vill ha ansökningarna senast 2016-09-01. Läs mer om stipendierna på www.gustafsberg.se  //

1 kommentar: