2015-11-30

Bror Hansson död

Igår nådde mig beskedet att Bror Hansson avlidit. Det var bara tre dagar efter hans 90-årsdag.

Bror Hansson föddes i Forshälla den 26 november 1925. Han inledde sin militära karriär som officersaspirant vid Bohusläns regemente 1948, vid Norra skånska infanteriregementet 1951 och studentexamen vid Försvarets läroverk samma år.

Han blev fänrik vid Norra skånska infanteriregementet 1952, vid Göta artilleriregemente 1953. Löjtnant 1954, vid Bohusläns regemente 1962. Kapten 1965. Major 1972. Överstelöjtnant 1973.

Han tillhörde Bohusläns regemente 1962 - 1986 och var stabschef och ställföreträdande regementschef 1984 - 1986.

Vid sidan av den militära karriären var han mycket engagerad i hembygdsrörelsen och regementets kamratförening, Vid sin död var han hedersordförande i Bohusläns regementes kamratförening, Forshälla hembygdsförening samt Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum.

Utan Bror Hanssons engagemang och energi hade aldrig Bohusläns Försvarsmuseum kommit till. Museet invigdes 1995. Jag satt i styrelsen då och kunde på nära håll följa Brors tålmodiga och beslutsamma arbete med att få till stånd museet i Regementsparken. Inte minst vad gäller att få fram medel (över 20 milj kr) till byggandet av museet visade han sin stora förmåga.

Bror Hansson var en kamrat och ledare med osedvanliga egenskaper och han var en hedersman i ordets rätta bemärkelse

Jag hade nöjet att träffa hans stora familj som var samlad på Gustafsberg en helg i slutet av augusti och meningen var att Bror skulle ha varit med men han orkade tyvärr inte utan familjen hälsade på honom på sjukhuset i stället.

Bror Hansson sörjes närmast av hustrun Anna, sönerna Urban, Sverker och Jörgen samt dottern Katharina med familjer.  //

2 kommentarer:

  1. Min kompanichef mars 1969 - maj 1970. En hedersman!
    "Sjöfartsintresserad"

    SvaraRadera
  2. Tack för de fina orden! Dagen innan hans bortgång firade han sina 90 år med sin stora familj i Forshälla församlingshem. Som alltid deltog han med närvaro och engagemang. Vi är så tacksamma för att vi fick den dagen tillsammans med honom!
    Brors dotter Katharina

    SvaraRadera