2015-11-30

Lycklig skilsmässa mellan Västarvet och Bohusläns museum

Fr v styrelseledamoten Björn Jönsson, Västarvets ordförande Perallan Orrbeck, styrelseledamöterna Siv Pettersson och Carin Ramneskär.

Idag höll Bohusläns museum årets sista styrelsemöte. Det blev också det sista inom Västra Götalandsregionens förvaltning Västarvet. Från 1 januari är museet således inte kvar i Västarvet utan museets styrelse ansvarar fullt ut för driften av Bohusläns museum.

Med facit i hand kunde alla vid dagens möte konstatera att skilsmässan blivit lycklig, dvs från båda håll har man arbetat mycket konstruktivt och i en god anda. Västarvet representerades av, förutom ordf Perallan Orrbeck också av vice ordf Gunilla Josefsson och förvaltningschefen Marianne Dahlquist.

Det har varit ett händelserikt år som började med att styrelsen beslutade sig för att följa länsstyrelsens föreläggande om att ta över verksamheten i egen regi. Turerna har varit många och inte minst för museiledningen som har haft många frågor att ta ställning till. Exempel på sådant är egen IT-verksamhet, ny telefoni, nytt ekonomisystem mm mm. Dessutom innebär skilsmässan att nya kollektivavtal, pensionsavtal och en mängd andra avtal måste tecknas. Allt klart före årsskiftet och det kommer det att vara.


Äktenskapet varade i precis tio år.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar