2015-11-26

Indelningsverket 1727 - 1901 fullbordatIndelningverket 1727 ̶  1901 fullbordat!

Inför förre överstelöjtnanten vid Bohusläns regemente och regementschefens ställföreträdare Bror T W Hanssons 90-årsdag idag den 26 november utges den tionde boken om det indelta regementet 1727-1901.

Nu sätter vi punkt! Ja, med Lane kompani 1727 ̶ 1901 fullföljes Bror T W Hanssons mer än 20 år gamla vision att för bohusläningar och andra presentera indelta soldater, befäl, deras boställen och anhöriga under indelningsverkets dagar.

Det hela började med att Lennart Gabrielssons grundläggande forskning om Konglig Bohus Läns Regemente Indelnings verk 1727 ̶1901 kunde publiceras år 2001. Den dokumentationen följdes år 2004 av Konglig Bohus Läns Regemente I fält och till sjöss också med Lennart Gabrielsson som arkivforskare och författare. Båda dessa verk är viktiga för förståelsen av verksamheten vid de indelta kompanierna vid regementet.

Som ordförande i regementets kamratförening och som initiativtagare och senare ordförande i stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum hade Bror T W Hansson i samråd med hembygdsföreningarna i Bohuslän initierat insamling av uppgifter om de indelta soldaterna och deras torp. Dessa uppgifter registreras fortlöpande vid Bohusläns försvarsmuséum i Uddevalla. Det utgjorde början till projektet ”Indelningsverket 1727 ̶ 1901”. Nu bildade på eget initiativ Bror T W Hansson, Lennart Gabrielsson och undertecknad en redaktionskommitté med syfte att forska, dokumentera och publicera historien om regementets indelta tid. Den 6 april 2000 diskuterade denna kommitté med Gunnar Höök och som sekreterare Sture Peterson form, innehåll, finansiering m.m. för de åtta indelta kompanierna.

Resultaten av studier i arkiv, lantmäteribesök och fältarbete följde slag i slag. Dokumentet om Fräkne kompani, författare Bror T W Hansson, kunde publiceras 2005 följt av Södra kompaniet 2006 med J O Rune Hasslöf som författare. Därefter utkom Stångenäs kompani 2008, Livkompaniet 2011, Bullarens kompani 2012, Sotenäs kompani 2013 och så Tanums kompani 2014, författare Lennart Gabrielsson. Arbetet med Lane kompani inleddes 2007. Ett allt större intresse för uppgiften och fördjupning av kunskaperna har medfört större tidsåtgång än vad som avsetts i redaktionskommitténs ursprungliga plan. Men nu föreligger ett gediget kompendium varur delar nu publiceras i form av Konglig Bohus Läns Regemente Lane kompani 1727 ̶̶1901  med Tore Almius och Lennart Gabrielsson som författare. Undertecknad har redigerat dokumentet.

Förhoppningsvis kan de gångna årens studier och samlade publikationer leda till fortsatt forskning om indelningsverkets och dess soldaters och befäls betydelse för det svenska samhällets utveckling.

Boken om Lane kompani, tryckt hos MunkReklam i Munkedal, utges av Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum där den finns tillgänglig fr.o.m. idag den 26 november. Samtliga övriga dokument om Bohusläns försvarshistoria kan också beställas i bokhandeln.

Med bohuslänska hälsningar                                                                bohuslans.forsvarsmuseum@telia.com
J O Rune Hasslöf                                                                                  0522 38010

Uddevallabloggen ber att få gratulera både Bror på hans 90-årsdag och Rune Hasslöf m fl som rott det viktiga arbetet med indelningsverket iland!!  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar