2015-12-31

Uddevallabloggen önskar alla ett Gott Nytt År!


Traditionsenligt avfyrade Uddevalla kommun sitt nyårsfyrverkeri kl 17 på Nyårsafton. Sedan många år har fyrverkeriet ägt rum just vid denna tid för att alla barn skall kunna se det.

GOTT NYTT ÅR!  

2015-12-30

Från Villa Skanskullens bokrum den 5 oktober 1898

Den här bilden är tagen från bokrummet (biblioteket) i Villa Skanskullen den 5 oktober 1898. Exaktheten om när bilden är tagen för tankarna till amatörfotografen Alban Thorburn som hade för vana att vara noga med att förse sina bilder med sådana uppgifter.
Den här bilden är från 1894 och då är Villa Skanskullen till höger nyuppförd. Huset uppfördes av Rosa och Margaret Thorburn och arkitekt var Eugen Thorburn, Till vänster ser vi Uddevalla tunnfabrik.  //

2015-12-29

Var kan denna tavla av Harald Linder vara målad?

Insänt av Rainer Eriksson på Åland:

Hej. Köpte en tavla av Harald Linder på en second butik i Skåne där min fru kommer ifrån. Vi bor på Åland där jag kommer ifrån. Köpte denna tavla då jag gillar båtar, Skulle vara intressant att veta var den kan vara målad. Båtarna föreställer två fiskebåtar på slip och en tredje kan man skymta bakom på vattnet .Mvh Rainer  //

2015-12-28

Uddevalla Frisksportklubb 1968

Insänt av Gunnel Turpeinen:

Hej!
 I mina gömmor har jag hittat ett gammalt foto på ett gäng orienterare från Uddevalla Frisksportklubb (idag Uddevalla Orienteringsklubb) Jag började mitt liv som orienterare i UFK 1966. I klubben fanns  legendariska ledare som Birgit och Rolf Klingwall som tog hand om oss ungdomar som vore vi deras egna barn.

Bilden är tagen på tävlingen "Ändå något" i Åmål våren 1968 av den legendariske orienteringsskribenten och fotografen Folke Jansson, som förutom fylliga orienteringsreportage i Bohusläningen också hade en egen spalt med förhandssnack inför helgernas orienteringstävlingar  "Mellan Skärmarna" under signaturen FOJ.

Personerna på bilden är från vänster Lars Johansson, Rolf Klingwall, Laila Lundgren?(Hagberg),Birgit Klingwall, Bengt Wingstedt(Nilsson), Gunnel Turpeinen(Olsson), Anna Hjelm, Arne Hjelm, Okänd, Sten Hjelm, Ulf Tiborn(Mattsson), Lars-Henrik Undeland, Sten-Göte Hagberg, och Sten Karlsson.  //

2015-12-27

Rävgiljan var svaret på bildgåtan

Jo här, framför det stora huset på bilden som idag har adress Rävgiljan 6 låg det lilla huset. I bildens högerkant skymtar huset Rävgiljan 2-4, Kanske revs det lilla huset när det stora hyreshuset byggdes?

Från redaktionsfönstret

 Så kom då vinterns första snö. Men den blir förstås inte långlivad även om det så här på kvällen ändå lyser vitt på marken på Gustafsberg.

2015-12-26

Bildgåta

Det lilla huset finns inte kvar idag. Men var låg det någonstans?  //

2015-12-25

Från "Kriget" i Bohuslän 1907

Apropå filmen Bohusmanövern 1907 så skickade den ständigt alerte Jan Aronson mig dessa bilder från samma tillfälle.

2015-12-23

Bohusmanövern 1907


Gunnar Höök tipsade mig om denna filmen med titeln Bohusmanövern 1907. Detta måste i så fall vara den allra första filmen från våra trakter.  //

2015-12-22

Hälften av Söderskolan riven

I dag ser det ut så här för Söderskolan. Hälften är riven och antagligen kommer det att se ut ungefär så här över julen. För de jobbar väl inte under helgerna?  //

2015-12-19

Fontänen på Margretegärde

I april 1949 kom den nuvarande fontänen med sin skulptur på plats. Men visste ni att det hade funnits en tidigare. Redan 1920 installerades fontänen på bilden, men det här fotot är säkerligen taget långt senare. De första åren hade man problem med den elektriska motorn som skulle driva fontänen.  //

2015-12-18

Stadens staket


Insänt av arkeologerna Niklas Ytterberg och Eirik Johansson:


Kvarteret Sundberg har ända sedan branden 1990 varit en grusöken i centrala Uddevalla, använd föga mer än som parkeringsplats. Uddevallahem planerar nu att bygga nya lägenheter och på samma gång laga denna lucka i stadens fasad. Och innan så sker, kallas museets arkeologer ut för att se till att kulturmiljön inte stryker på foten. Det sker genom en arkeologisk förundersökning. Berörd fornlämning är Uddevalla 191:1, spåren av det gamla Uddevalla före den förödande stadsbranden 1806.1. Kartöverlägg 1750
Här har den aktuella undersökningen i kvarteret Sundberg markerats med en blå ram. På dagens karta har lagts ett utsnitt av 1750 års karta, där bebyggda tomter har röd markering, obebyggda gul och trädgårdar och odlingar grön. Kålgårdsberget är den grå ytan till höger. Karta: Niklas Ytterberg och Johan Peterson, Bohusläns museum.
2. Kv Sundberg juni 1961
En stämningsbild som visar den småskaliga trähusbebyggelsen i kvarteret före den förödande branden 1990. Foto: Bohusläns museum (UMFA53240-012211).
Ganska snart efter år 1500 flyttades Uddevalla stad från det gamla läget vid Oddewall, varvsområdet på Kasen, till Bäveåns mynning. Det Uddevalla som växte fram var inte mer än 600 x 400 meter stort, och är i princip identiskt med dagens centrumkärna. Precis utanför den gamla staden fanns åkrar och ängar och på de omgivande bergen vidsträckta betesmarker. Uddevalla avgränsades som alla svenska städer av ett staket som omslöt staden, vilket gjorde att man var tvungen att passera genom någon av tullportarna. Där skulle alla ”ätliga, slitliga och förnötliga” varor förtullas. Avgiften var 1/32 av varans värde och betalades ofta i pengar, direkt vid tullporten. Det var för att förhindra smuggling som tullstaket uppfördes. Detta varade mellan åren 1622 och 1810. Brott mot detta ledde till dryga böter. Den som inte använde tullportarna fick en bot på 40 daler. Den som blev tagen på bar gärning med att göra hål i tullstaketet blev straffad med böter på 100 daler första gången och 200 daler andra gången.
SONY DSC
Denna grusöken bredvid Willys i Uddevalla ska de kommande åren förvandlas till ett lägenhetskomplex. Arkeologisk provgrävning pågår. Foto: Eirik Johansson, Bohusläns museum.
Åter till kvarteret Sundberg. Eftersom det planerade bygget berör en känd fornlämning får vi göra några ”titthål” med hjälp av en grävmaskin. Det är fantastiskt hur mycket vi med relativt små insatser kan få se i ett sådant schakt, ibland flera hundra år tillbaka i tiden.
Under kraftiga lager med raseringsmassor och brandrester från både 1990 och 1871 års bränder hittade vi odlingslager från 1700-talet. Omfattningen av denna odling har varierat, men vi vet utifrån de äldre kartorna vem som ägt marken och ofta också om det varit kålgårdar, örtagårdar eller trädgårdar. Här i kvarteret Sundberg hade vi våtängar närmast rondellen vid Willys, passande nog kallad Watterlandet. I mitten av dagens grusplan låg danska postförvaltaren Bergs äng i slutet av 1700-talet. (Det norska postverket upprättades 1647 för posttrafik mellan de då danska städerna Kristiania (Oslo) och Köpenhamn. Efter att Bohuslän blivit svenskt 1658 organiserades den dansk-norska posten med egna postförvaltare och postryttare, ett postväsende som ansågs mer effektivt än det svenska. Detta arrangemang varade ända till 1814.) Ytterligare lite mot Arbetsförmedlingen till låg befallningsmannen Anders Liungwalls trädgård. Närmare Norra Drottninggatan låg långsmala bebyggda tomter som mestadels ägdes av hantverkare och daglönare. Deras titlar avslöjar att det var ganska fattigt folk som bodde här i gamla Strömstadvägens sträckning mot norra tullen: arbetskarlar, en sjöman, en linvävare och en borgare.SONY DSC
Fotot visar en genomskärning av den dryga översta metern av marken. Nederst syns bottenleran och i denna resterna efter ett stort stolphål (vattenfyllt). Foto: Eirik Johansson.
I två av våra schakt fann vi täta rader av klenare stolpar (ungefär 12 cm i diameter) nerslagna i bottenleran. Dessa har troligen på jämna avstånd stöttats upp av grövre stolpar. Vi hittade i alla fall en sådan som var mer än dubbelt så grov som de andra (se foto ovan). Eftersom stolparna hittades först i och under ett odlingslager som kan dateras till 1700-talet vet vi att de är från den tiden. Vad har det varit då? Jo, när vi jämförde med de gamla 1700-talskartorna över staden fann vi att stolphålsraderna stämmer på pricken med den gamla stadsgränsen. Vi har funnit Uddevallas gamla tullstaket!
SONY DSC
Stadens staket! I två av våra titthål fann vi rader av pålar som körts ner i bottenleran, här markerat med små gula stickor. Den röd-vita pinnen är 1 meter lång. Foto: Niklas Ytterberg, Bohusläns museum.
De arkeologiska provundersökningarna i kvarteret Sundberg fortsätter under 2016 inför bygget av bostäderna. Vi har redan funnit äldre odlingslager och har också konstaterat att läget för stadsstaketet stämmer (på metern när) med de kartor som vi har att tillgå. Vad söker vi då efter i de fortsatta grävningarna? Jo, då vi närmar oss de bebyggda tomterna hoppas vi finna svar på vad det var för byggnader som fanns i stadens utkant, vilka näringar som har idkats och om man kan utläsa något om sociala aspekter, hur de levde helt enkelt. Vi kommer att uppdatera bloggen med mer information så snart vi gjort nya spännande upptäckter.

Niklas Ytterberg & Eirik Johansson, arkeologer  //

2015-12-17

Svaret på bildgåtan - Fjällvägen - Annegreteberg

Svaret på senaste bildgåtan är alltså Fjällvägen och bilden är tagen 1967.
Här ser vi samma hus som ligger (låg) vid Annegretebergsgatan där Uddevalla sjukhus ligger idag.
Idag ser det ut så här på platsen.  //

2015-12-16

MONETT flyter högt igen

Från att igår vara nära att sjunka så flyter nu båtvraket MONETT högt igen. Ja till och med så högt i fören att hon verkar baktung.  //

2015-12-15

Sjunken båt igen

Kl 08.15 i morse tog Bengt Christensen den här bilden på båten M/T MONETT strax väster om Thulekajen mittemot Junokajen där ORCA bärgades tidigare i höst efter att ha legat på botten en längre tid..

MONETT har länge utgjort ett diskussionsämne bland båtfolket då den har verkat helt övergiven. I morse hade den slagsida trots att det var normalvattenstånd. Annars har man vid lågt vattenstånd sett att den har lutat då det inte är mycket vatten under kölen och den lätt bottnar och välter utåt.

Senare under dagen fick hamnkapten Jerry Fors tag i ägaren som satte in pumpar så nu flyter den upprätt igen.  //

En vinddriven pontonbrygga i Skeppsviken

Vid f.d. damernas badplats i Skeppsviken ligger sedan stormen Helga den här pontonbryggan. Enligt hamnkapten Jerry Fors låg den förankrad intill vågbrytaren vid småbåtshamnen vid Rödön för att så småningom bogseras bort. Nu blir det lite mer jobb att få bort den då den drivit iväg till Skeppsviken i de hårda stormvindarna.
I helgen kunde man se två bilbatterier uppenbarligen kopplade till pumpar i syfte att pumpa ut vatten ur pontonen för att lättare kunna bogsera bort den.  //

2015-12-14

Arbetet med nya Fossumsbron fortsätter

Den nya bron över Bäveån vid Fossum har kommit så här långt idag.
Och om det var lite vatten i ån förra gången jag visade bilder från platsen så var det desto mer i helgen.  //

2015-12-13

Gammaldags jultorg 2015

I strålande väder arrangerades Gammaldags jultorg under lördagen och söndagen. Och julgranstoppen som under stormen Helga vek sig hade nu rätats upp.

Västsvenska tomteorden framträdde och Christmas Chicks svarade för julmusiken.

2015-12-12

Julfackeltåget 2015

Årets julfackeltåg gjorde ingen besviken. En lång orm av facklor ringlade sig från Svenskholmen längs Strandpromenaden till Gustafsberg. Och när täten hade kommit fram hade kön ännu inte lämnat Svenskholmen. Det här är en tradition som kommit för att stanna, helt klart.
Och självklart var tomten på plats vid Skolhuset.
Uddevallas egen lucia underhöll med traditionella luciasånger.
I tältet serverades glögg, lussekatter och pepparkakor.
När man skulle hem kunde man åka med M/S Byfjorden eller buss.
Och skulle man inte hem genast kunde man gå till Snäckan och få en jultallrik....
eller till badrestaurangens julbord....
eller bara ta en titt på den vackra fasadbelysta Societeten.  //

2015-12-11

Arkitekturpris och byggnadsvårdspris delades ut

Pristagarna Bengt Nilsson, Thomas Voghera, Patric Westdahl, Zeidi Ström och Roger Johansson framför pepparkakshusen som byggts upp med de vinnande husen som förebild.
Pristagarna Bengt Nilsson, Thomas Voghera, Patric Westdahl, Zeidi Ström och Roger Johansson framför pepparkakshusen som byggts upp med de vinnande husen som förebild.
PRESSMEDDELANDE:

"På torsdagen delades arkitekturpriset och byggnadsvårdspriset ut till årets pristagare. Företrädare för fastigheten Lancaster 6, Biostaden Uddevalla och för Gustafsbergsstiftelsen fick ta emot plakett, diplom och blommor.

Priserna delades ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde av Gunilla Magnusson, ordförande, som också läste upp motiveringen till vardera pristagaren.
Arkitekturpriset går till Biostaden Uddevalla, fastighet Lancaster 6, som ägs av Citypark Lancaster där Svenska Bio är hyresgäster. Samhällsbyggnadsnämndens motivering till arkitekturpriset: ”Virrvarrliknande fasad och glasklara regler har gett Uddevalla ett filmpalats.”

Thomas Voghera, arkitekt, fick tillsammans med Patric Westdahl, projektledare Citipark och Bengt Nilsson, tidigare platschef för Svenska Bio, ta emot arkitekturpriset.
- Skisserna till det här huset kom till lätt och huset är väldigt likt de första skisserna, sa Thomas Voghera.
- Det är jätteroligt att få den här utmärkelsen, sa Patric Westdahl.  
Byggnadsvårdspriset går till Societetshuset på Gustafsberg, som ägs av Gustafsbergsstiftelsen. Samhällsbyggnadsnämndens motivering till byggnadsvårdspriset: ”I din återupprättade forna glans kan nu många ta sig en dans.”

- Det är roligt att få credit för det vi gör, vi jobbar verkligen för att få hela Gustafsbergsområdet att bli bra, sa Zeidi Ström, vice ordförande i Gustafsbergsstiftelsens direktion, som tog emot priset tillsammans med ledamoten Roger Johansson.

Efter prisutdelningen fick pristagarna se de två pepparkakshus som byggts upp med de vinnande husen som förebild i skala 1:100. Pepparkakshusen står vid miljö och stadsbyggnadsförvaltningens entré i Stadshuset.

Pristagarna kommer att få ta med sig pepparkakshusen hem dagen innan julafton. Pepparkakshuset som föreställer biostaden kommer att placeras i biostadens foajé, liksom plaketten över arkitekturpriset. Plaketten över byggnadsvårdspriset kommer att placeras inne i Societetshuset."

Tilläggas kan att undertecknad inte kunde delta vid prisutdelningen pga begravning. //

2015-12-09

En flygande julgran

Insänt av Christian Vestergaard.

I formation, föreställande en julgran, flög  idag 10 JAS Gripen från Såtenäs över flera Västsvenska städer enligt denna tidtabellen:

Vara kl. 14:53
Grästorp kl. 14:56
Trollhättan kl. 15:03
Uddevalla kl. 15:06
Göteborg kl. 15:15
Borås kl. 15:21
Skara kl. 15:32
Skövde kl. 15:36
Mariestad kl. 15:40
Lidköping kl. 15:45  //