2015-12-30

Från Villa Skanskullens bokrum den 5 oktober 1898

Den här bilden är tagen från bokrummet (biblioteket) i Villa Skanskullen den 5 oktober 1898. Exaktheten om när bilden är tagen för tankarna till amatörfotografen Alban Thorburn som hade för vana att vara noga med att förse sina bilder med sådana uppgifter.
Den här bilden är från 1894 och då är Villa Skanskullen till höger nyuppförd. Huset uppfördes av Rosa och Margaret Thorburn och arkitekt var Eugen Thorburn, Till vänster ser vi Uddevalla tunnfabrik.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar