2013-07-31

International Streetmarket värt ett besök

Francois-Xavier Mauraisin, International Streetmarket, och Kent Håkonsen, Uddevalla Centrumutveckling, arrangerar den internationella matmässan på Kungstorget i dagarna fyra. Och oj så mycket delikatesser från olika länder  det bjöds på när Uddevallabloggen deltog i en rundvandring bland stånden under dagen.
Mest exotiskt var nog Australiens stånd där man kunde äta hamburgare gjorda på kamel-, känguru- eller krokodilkött. Christer Hasslebäck och Nils Carlsson tittar misstänksamt på hamburgarna.
Kent Håkonsen tvingade på undertecknad en fjärdedels hamburgare på kamelkött. Och jodå, det var riktigt gott. Men där gick gränsen! Känguru- och krokodilköttet fick vara.
Kent Håkonsen mumsar i sig kamelköttburgaren medan Christer Hasslebäck tvekar.
Även engelsmännen var på plats och bjöd på godbitar.
Ost av alla de sorter och från alla de länder finns på Kungstorget under mässan. Här bjöds särskilt på en sort som var så starkt kryddad att det sved ordentligt i halsen.

International Streetmarket är en kringresande matmarknad som representerar 17 länder. Ett 60-tal personer ingår i organisationen som leds av Francois-Xavier Mauraisin. Det är första gången man besöker Uddevalla men både Kent Håkonsen från Uddevalla Centrumutveckling och Francois är inställda på ett årligen återkommande besök.

Och jag kan bara varmt rekommendera all den goda maten från alla kulturer! Väl värt ett besök! Pågår alltså i tre dagar med start idag.  //

2013-07-30

Från redaktionsfönstret - Internationell matmässa på gång

Nu avlöser evenemangen varandra i Uddevalla. Vem sa att det inget händer i stan? Internationell matmässa i dagarna tre härnäst på programmet. Massor med god mat.
 

Konsten att ta sig till jobbet mitt ute i Bäveån


Den gamla branddammen begravs i sten

Vid de pågående arbetena i Bäveån begravs nu den gamla branddammen som byggdes när Uddevalla brandkår fick sin nya ångspruta 1911.
Vid lågvatten har man i över hundra år kunnat se dammen som en gång i tiden fyllde en viktig funktion för stadens brandförsvar. Läs den spännande historien om branddammen här http://uddevallare.blogspot.se/2007/06/branddammen-vid-trbron.html  //

2013-07-29

Hur kom grävskopan till andra sidan Träbron?

Idag är grävskopan som håller på att göra tryckbankar i Bäveån plötsligt på andra sidan Träbron. Hur i allsin dar kom den dit? Kröp den under bron?

Göran Bartler död

Göran Bartler har avlidit efter en tids sjukdom. För Uddevallaborna i gemen är han mest känd som VD för Uddevalla Energi 1980-2003, dvs i 23 år. Han har efter sin avgång fortsatt att vara aktiv i många sammanhang. Han var bl.a. mångårig ledamot av Thordénstiftelsen.

Vid sin bortgång var har sedan 2011 ordförande för Uddevalla Hamnterminal och sedan i april i år även för dess dotterbolag SwanFalk Shipping AB.

Göran Bartler var född den 21 april 1940 i Uddevalla och blev således 73 år.  //

2013-07-28

Ett industriområde från ovan

(Flygbilder tagna av Lennart Karlsson får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och /eller för kommersiellt syfte.)

En ny flygbild av Lennart Karlsson. Men var är detta?  //

Från redaktionsfönstret - Färdigkalasat för i år

Uddevallakalaset är över för i år. På Kungstorget ser det ut så här på förmiddagen. Allt som har byggts upp skall nu avvecklas. Mycket har förresten gjort under natten och Kent Vikmo är inblandad i allt. På bilden står han borta vid den röda bilen som strax lämnar platsen. Varje sådant här arrangemang har en person som samordnar allt. I Uddevalla heter han alltså Kent Vikmo. Han har sett till att kalaset genomförts för allas trevnad. Ett stor TACK till Kent från Uddevallakalasets gäster genom Uddevallabloggen!  //

2013-07-27

IKEA från ovan

( Flygbilder tagna av Lennart Karlsson får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och /eller för kommersiellt syfte. )

Minns ni den flygande fotografen Lennart Karlsson från Bromma? Uddevallabloggen har genom året fått många fina flygbilder av Lennart som har visats på bloggen. I veckan dök han upp hos mig på Gustafsberg med en ny serie flygbilder som jag kommer att presentera efter hand.

Jag börjar med den här på IKEA. Att namnet skulle vara skrivet på taket är inget man hade kunnat få se om inte Lennart fotograferat denna och andra bilder från området. Undrar varför IKEA har sitt namn på taket? Och hur stora är egentligen bokstäverna? Intressant bild!  //

2013-07-25

Dags för Uddevallakalaset

I dagarna tre med början idag inträffar Uddevallakalaset. Läs mer om kalaset här http://www.destinationuddevalla.com/ .
På scenen på Kungstorget drar Arvingarna igång allsången kl 19 ikväll.  //

2013-07-24

Nu är även landsvägen över Hästepallarna öppen

Lika snabbt som Strandpromenaden kunde öppnas igen, lika snabbt öppnades ikväll vägen över Hästapallarna. Redan i början av kvällen var Svevia (vägverket) på plats och tog bort avgränsningarna mellan körbanan och gång- och cykelbanan.  Fritt fram således att köra utan trafikljusen.  //

Strandpromenaden öppnar kl 18 idag

Idag görs de allra sista arbetena på Strandpromenaden och kl 18 idag öppnas hängbron och det är åter fritt fram att gå längs hela Strandpromenaden.
Uppe på det ena brofästet har det tillkommit vad som väl närmast måste kallas fågelskydd i form av upprättstående "spikar".

Avstängningen av Strandpromenaden har i alla fall visat en sak. Den behövs och jag vet att det är många som sörjt att den varit stängd.

Jag tycker ändå att kommunen genom Martin Hollertz och hans medarbetare har agerat supersnabbt för att avstängningen skall bli så kortvarig som möjligt.

Tack Martin!  //

2013-07-23

Husbilsförbud på populär parkering

Den stora parkeringsplatsen vid Rödöns småbåtshamn har den senaste tiden rört upp känslorna bland folk. Skälet är att husbilar mer eller mindre har invaderat parkeringen så att båtplatsinnehavare och husägare i närheten har haft svårigheter att få parkering. En del husbilar har dessutom ställt sig längs parkeringen och i praktiken har man då blockerat mer än en uppställningsplats.

Natten till igår (bilden ovan) stod där tio husbilar och som mest skall det ha varit 14 stycken under ett dygn. Det skall genast sägas att husbilsägarna handlat i god tro då det inte har funnits något husbilsförbud på platsen. Tvärtom förekommer det uppgifter på vissa husbilsklubbars hemsidor om den fina gratisparkeringen vid Rödöns småbåtshamn. Till och med skall Uddevalla turistbyrå ha tipsat om parkeringen.

När Kultur och Fritid sade upp arrendeavtalet med Gustafsbergsstiftelsen, som är jordägare, ville man samtidigt att parkeringen fortsatt skulle vara öppen för allmänheten. Man ville att parkeringen skulle ingå i ett nytt arrendeavtal för den sakens skull. Det avtalet har ännu inte tecknats så därför är i formell juridisk mening parkeringsplatsen Gustafsbergsstiftelsens, dvs mitt ansvar.

Jag har uppfattat att det stundtals gått hett till mellan intressegrupperna husbilsägare, allmänhet, boende och båtägare. Smockan har hängt i luften med andra ord. Dessa dagar med extrem värme har också gjort att parkeringen fyllts av badande till Rödön och Lindesnäs. Det är därför ingen tvekan om att kommunen har ett intresse av att de badande har någonstans att ställa från sig bilen.
Eftersom jag således i dagsläget har ett direkt operativt ansvar för parkeringen har jag fr o m idag satt ner foten och infört husbilsförbud på den stora parkeringen. Skylten hade just kommit upp när den här bilden tog så husbilarna som syns där borta var ovetande om förbudet.

Ikväll var det däremot ingen husbil på denna parkeringen. Jag har dock lämnat en öppning för husbilar att stå på en p-plats alldeles i närheten med plats för 10-15 fordon av normalstorlek.

Jag utgår från att man på kommunalt håll nu tar tag i saken så att ansvaret klarläggs om vilken förvaltning, Kultur o Fritid eller Tekniska, som skall teckna arrendeavtalet med Gustafsbergsstiftelsen.  //

11 000 ton berg tippas i Bäveån


Just nu inleds skredsäkringen av Bäveån genom att 11 000 ton berg tippas i Bäveån. Två grävskopor modell större används varav den ena kört ner i åbottnen.

Det är NCC som på uppdrag av Uddevalla kommun bygger tryckbankar som skall stötta Bäveåns kanter. De utformas speciellt med hänsyn till miljö och fiskbestånd. Det är vattenområdena runt Hasselbacken och öster om Västerbron. Den största delen av bergmassorna kommer att hamna under vattenytan.  //

2013-07-22

Något om prästens roll på Gustafsberg

Kurt Olssons berättelse om prästens roll på Gustafsberg:

"Här på Gustafsberg öppnade år 1776 Sveriges första internatskola.

Det var skeppsredaren Anders Knape Hansson och hans hustru Catharina Hegardt som hade testamenterat sin förmögenhet till en skola. Där skulle faderlösa gossar ur den lägre medelklassen få undervisning. På så sätt skulle de kunna ta sig ut i yrkeslivet, och bli någonting inom t ex handel, hantverk eller sjöfart.

På den tiden var det mer regel än undantag att skollärare var prästvigda. Så var det också med skolans förste lärare här på Gustafsberg. Han hette Eliseus Winding och var 31 år gammal när han började. Han kom närmast från Uddevalla trivialskola. Anders Knape var noga med att anställa bra lärare, hela verksamheten hängde ju på det. Därför lockade han med en mycket högre lön än på trivialskolan. På så sätt slapp också Eliseus Winding att gå och tigga, som ett komplement till lönen, det var många lärare som var tvungna att göra det.

I barnhusreglementet stod att ”scholemästaren” skulle vara prästvigd och ogift. Arbetsbördan var mycket stor, den kallades faktiskt ”trälaktig” och därför fanns en morot: efter 6 år skulle han kunna komma i åtanke när ett pastorat inom hans födelsestift blev ledigt.

Till en början fanns här bara en lärare, plus en särskild lärare i sång och musik. Först i mitten av 1800-talet hade man råd att anställa två lärare till.

På Knapes tid började skoldagen med bön och sång, och ett kapitel ur Bibeln lästes upp och förklarades.

På kvällen var det aftonbön, och på söndagen gudstjänst. Den beskrevs så här:

”Om söndagen hålles merendels i öfra wåningen på en sal Gudstjenst, med bön, sång och Epistelens samt Evangeliets korta förklaring, efter barnens begrep lämpad, hwarefter sedan et förhör med dem anställes öfwer hwad som är talat och slutes änteligen med bön och sång.

Om sommaren under brunnstiden förrättas Gudstjensten uti brunnshuset. Stundom, då wäderleken och tillfället medgifwa, få barnen biwista Gudstjensten i Uddevalla.”

Religionsundervisningen var A och O, och om någon elev visade anlag för prästyrket, som sågs som det förnämsta av alla yrken, så skulle han få lämplig förberedande undervisning.

Men skolan förberedde också väldigt konkret för andra yrken och pojkarna fick bl a lära sig matematik, moderna språk och olika hantverk.

När det var examen i skolan kom en annan präst och höll förhör. Flera andra präster var också närvarande då, och dessutom representanter för magistraten i Uddevalla, och ämbetsmän och handlare i staden.

Här på Gustafsberg växte det ju också fram en havskurort, och den hade sin storhetstid under 1800-talets första hälft.

Men den uppskattades inte alls av skolans styrelse. Man menade att kurgästernas leverne kunde skada gossarnas moral. Man förfasade sig över ”lockande exempel av flärd, sysslolöshet och osedlighet”. Och man oroade sig över ”liderliga och utsvävande skjutskarlar”, och de rika badgästernas simpla tjänstefolk. Till och med prästen var hotad: ”Badortens förströelser kunna lätt draga även den mest nitiske lärare från sina plikter.”

När 1900-talet kom, och när Första Världskriget bröt ut betydde det slutet för den traditionella kurortsverksamheten. Det hade också blivit svårt att få tag i en präst som kunde förrätta morgonbön och söndagsgudstjänst i brunnshuset. För nu fanns inte längre självklart någon präst på skolan, och det berodde på att läraryrket hade professionaliserats. Lärarna var nu ämnesutbildade pedagoger. Så: prästen var inte längre en förgrundsfigur här ute – inte förrän nu, i vår egen tid, under Gustafsbergsdagarna, när historien väcks till liv".  //

RUBY ACE har anlöpt Uddevalla hamn

Vid 13.30-tiden anlände RUBY ACE Uddevalla hamn och bogserades in till kaj i Sörviksdockan av bogserarna BOSS och SVITZER GAIA. Senast RUBY ACE var i Uddevalla var den 9 november 2010. Då som nu kom hon för att hämta "used chassie".  //

2013-07-21

Den andra Gustafsbergsdagen

Den andra Gustafsbergsdagen inleddes med badortsgudstjänst med kyrkoherde Kurt Olsson. Han berättade inledningsvis om prästernas roll på Gustafsberg. Det var mycket intressant och jag kommer att lägga ut hans berättelse på bloggen inom kort.
Det hälsobringande vattnet i Gustafsbergskällan serverades av pigan Tekla Brockman.
Bohusläns guider förmedlade stor kunskap om Gustafsberg. Under de båda dagarna kunde man följa med guiderna på fyra sådana turer inom badorten
Och de som ville kunde ta en tur med den snälla hästen som kördes av Per-Eric Jacobsson.
Sofia Englund och Annhild Staiger från föreningen Gustafsbergs vänner ledde rundturen till några av de privata villorna. En gång om året under Gustafsbergsdagarna kan man besöka villorna och få veta allt om dem.
Och brunnsmusik bjöds det på av Martinssons mässingssextett.
 
Om första Gustafsbergsdagen bjöd på ett strålande väder så var andra dagen inte sämre. Vad sägs om uppmätta 29 grader i skuggan. Nytt värmerekord för sommaren. Trots värmen kom det mycket folk och det sätter ju vi arrangörer stort värde på.  //

2013-07-20

Strålande väder under första Gustafsbergsdagen

Man behövde inte direkt frysa under den första Gustafsbergsdagen idag. Ett strålande och varmt väder mötte oss. Och det var ju säkert så på de flesta orter i södra Sverige.
Collegium musicums romansafton i Societetssalongen var välbesökt. Lokalen är ju som klippt och skuren för olika musikarrangemang. Det var Kristina Balstedt-Tyrenius, piano och Katarina Pilotti, sopran som åstadkom ljuv musik.

Gustafsbergsdagarna fortsätter imorgon med följande program:

Kl 11 Gudstjänst med kyrkoherde Kurt Olsson. Lokal Societetshuset.
Kl 11-15 Vattendrickning. Härligt hälsobringande vatten. Lokal Hälsokällan.
Kl 11-16 Konstutställning med Gunnar Wallström. Lokal Högra paviljongen.
Kl 11.30 & 14.30 Guidning/rundvandring med Bohusläns guider med besök i stiftelsens spännande byggnader. Start vid Vandrarhemmet.
Kl 12-15 Kurortsmassage. Massören Ewa Rydberg ger olika varianter av massage, 10-15 minuter. Drop in. Avgift. Lokal Vänstra paviljongen.
Kl 12-15 Åk hästskjuts på området. Avgift 20 kr.
Kl 12-15 Tipspromenad. Gå "Jorden runt". Svara på frågor och vinn fina priser. Start vid Vandrarhemmet.
Kl 12-15 Lekstationer för barn med fiskdamm, styltor, krocketspel, bollkastning m.m. Avgift fiskdamm 20 kr.
Kl 12-17 Gustafsbergs badrestaurang serverar gammaldags smörgåsbord.
Kl 13 Guidning/rundvandring med Gustafsbergs vänner till de privata villorna. Start Vandrarhemmet.
Kl 13-16 Gustafsbergspojkar visar och berättar om tiden på Skolhemmet. Plats Skolhuset.
Kl 13 Brunnsmusik med Martinssons Mässingssextett i Musikpaviljongen.
Kl 16 Gustafsbergsstiftelsens arkiv. Gunnar Klasson visar och berättar.  //

2013-07-17

DA TONG YUN avseglade

Ikväll avseglade DA TONG YOUN från Uddevalla. Destination Antwerpen.  Följ hennes väg här http://www.marinetraffic.com/ais/se/default.aspx?mmsi=477108600&centerx=11.83525&centery=58.24753&zoom=10&type_color=7  //

Åka kollektivt till Gustafsbergsdagarna lördag-söndag

På lördag - söndag är det Gustafsbergsdagarna. Synd att Strandpromenaden är oframkomlig då, men vi får vara glada för att den snart kommer att öppnas.

Men det finns två sätt att åka kollektivt till Gustafsberg, med Skärgårdsbåtarna och Västrafik.

Normalt på lördagar går inte Sunningens 15.10-tur på lördagar men denna lördagen gör Skärgårdsbåtarna ett undantag. Så här ser turlistan ut:

M/S SUNNINGEN båda dagarna.

Avgång hamnen framför turistbyrån mot Gustafsberg:

Kl 10.10, 11.10, 13.10, 14.10, 15.10, 17.10, 18.10 och 19.10. Framme 15 minuter senare.

Avgång Gustafsberg mot Uddevalla:

Kl 10.25,12.40, 13.25, 14.25, 16.40, 17.25, 18.25 och 20.40.


Med Västtrafik buss båda dagarna.

Avgång Kampenhof mot Gustafsberg:

Kl 09.40, 11.40, 13.40 och 15.40. Framme 10 minuter senare.

Avgång Gustafsberg mot Kampenhof:

Kl 09.50, 11.50, 13.50 och 15.50  //

Byggnadsställningar på Skolgatan 8


2013-07-15

Da Tong Yun tillbaka i Uddevalla hamn

(Arkivbild 2012-09-10)

Minns ni fartyget Da Tong Yun? Hon kom till Uddevalla hamn den 10 september i fjol med en mycket speciell last. Ett kinesiskt X2000-tåg som SJ köpt tillbaka från Kina. Läs om det här och se film och bilder http://uddevallare.blogspot.se/2012/09/import-av-kinesiskt-x-2000-tag-i.html .


Lossningen av det kinesiska tåget lockade tågnördar från både Sverige och Norge som tog sig till Uddevalla då för att få bilder på speciella tåget. Såklart var även Uddevallabloggen där.

Ikväll kom Da Tong Yun tillbaka till Uddevalla och ligger nu vid Sörvikskajen. Enligt Uddevalla Hamnterminals hemsida skall hon lossa "steel coils", ungefär stålrullar. Jag har inget närmare besked om vad detta kan vara för en last. Någon som vet?

Det finns ingen lotsbeställning gjord ännu, så hon kommer kanske att ligga några dagar.  //

2013-07-14

Att utan krage gå in på krogen i Uddevalla?


I oktober 1946 eldhärjades Kristina Thordén ute på Atlanten. Hon var i USA för att hämta varvsutrustning som Gustaf Thordén köpt för att bygga upp Uddevallavarvet. Fyra (vissa uppgifter gör gällande fem) besättningsmän omkom under släckningsarbetet.
Överbyggnaden och maskinrummet skadades svårt. Systerfartyget Selma Thordén gick senare mot haveristen och bogserade henne hela vägen till det nya varvet i Uddevalla. Besättningen på Kristina Thordén hade slitit hårt och räddade genom sin insats Kristina från att sjunka.

I pressen hyllades de som hjältar. När de sent omsider kom till Uddevalla var det första de gjorde att gå till Hotell Carlia för att välförtjänt fira att strapatserna var över. De hade inte direkt kostym och slips när de anlände och nekades därför att komma in på krogen.

Den händelsen gav lika mycket, kanske mer, uppmärksamhet i medierna och ledde till inslag i revyer och så till sången Krogen i Uddevalla med Harry Brandelius som sjunger till Calle Jularbos orkester. Man satte verkligen Uddevalla på kartan på ett negativt sätt.

Lyssna på texten som är briljant!  //

2013-07-13

Peter Hagren död

Igår kväll nådde mig beskedet att Peter Hagren har gått bort. Det har bekräftats av brodern Jonas idag. Peters hjärta orkade inte längre och han somnade in lugnt och stilla sittande i sin soffa i hemmet i Nässjö igår eftermiddag.

Peter har berikat Uddevallabloggen med sina kommentarer kring det Uddevalla som gått. Även på Facebook har han varit mycket aktiv och delgivit oss andra av sin kunskap.

Peter var född den 1 februari 1949 och efterlämnar mamma Kerstin i Uddevalla, systern Kristina, brodern Jonas samt tre barn och ett barnbarn. Frid över hans minne!  //

2013-07-12

Sommaren då Sverige styrdes från Uddevalla - ett 200-årsminne

Varmbadhuset på Gustafsberg fyller 200 år 2014.
 
Nästa år fyller varmbadhuset på Gustafsberg 200 år. Det är därför vi nu har bemödat oss om att göra det så fint lagom till 200-årsjubileet.
 
Men det var inte bara det nya varmbadhuset på Gustafsberg som präglade år 1814. Samma sommar flyttas den svenska makten till Uddevalla vilket i praktiken betydde att Sverige styrdes från Uddevalla några sommarmånader  det året.
 
Bakgrunden var att Sverige hade varit i krig mot Napoleon och var på den segrande sidan. I freden i Kiel den 14 januari det året tillerkändes Sverige Norge från Danmark som var på den förlorande sidan, dvs på Napoleons sida.
 
I Kielfreden stipulerades det således att Danmark skulle bli av med sitt lydrike Norge, vilket skulle tillfalla Sverige istället. Det kunde inte norrmännen acceptera utan de förklarade sig självständiga den 17 maj 1814 och antog en ny grundlov med den danske prinsen Kristian Fredrik som ny regent.
 
Detta kunde Sverige i sin tur inte acceptera utan på våren och försommaren 1814 marscherade den svenska hären med sina 50 000 man under ledning av kronprins Karl Johan (Jean Baptiste Bernadotte) till Uddevalla där Karl Johan flyttade in i handelsmannen Lars Wennerbergs hus (nu västra rådhusflygeln). Samtidigt flyttade stora delar av det svenska hovet till Uddevalla med den gamle skröplige kungen Karl XIII och hans drottning Hedvig Elisabeth Charlotta i spetsen.
 
Uddevalla hade ju brunnit ner till grunden i den stora stadsbranden 1806 och var fortfarande under återuppbyggnad. För alla dem som inte deltog i förberedelserna för det stundande anfallet mot Norge fanns det således väldigt lite att göra i staden.
 
Men på Gustafsberg hade direktionen nyss invigt det nya varmbadhuset och det kom att bli det stora besöksmålet för kungligheterna och andra dignitärer. Något liknande hade inte skådats i Norden tidigare. Det var med stort intresse som hovet, särskilt drottningen, besökte varmbadhuset. Hon kom att så gott som dagligen att besöka Gustafsberg.
 
Den 24 juli kom den då 15-årige Oscar ( senare Oscar I ), son till kronprinsen, för att njuta av baden i varmbadhuset. Uppenbarligen kom han "hem" till Uddevalla på kvällen och berättade för pappa kronprins Karl-Johan om nymodigheten för redan nästa dag kom han tillbaka till Gustafsberg och nu tillsammans med sin pappa kronprins Karl Johan som fick sig ett hälsobad. Alltihop är väldokumenterat i Gustafsbergsstiftelsens fina arkiv.
 
Redan dagen därpå, dvs den 26 juli, gick Sverige under Karl Johans ledning till anfall mot Norge. Karl Johan hade under några intensiva dagar genom sändebud förhandlat med norrmännen i syfte att undvika blodspillan. När sändebuden kom tillbaka till Uddevalla fick han varje gång beskedet från norrmännen "vi ger oss aldrig!"
 
Anfallet inleddes därför och efter tre veckor hade Sverige besegrat de norska trupperna som var utomordentligt dåligt utrustade. Den 14:e augusti undertecknades fredsfördraget genom den så kallade Konventionen i Moss. Karl Johan var klok då han lät norrmännen behålla sin nyantagna grundlov och istället bildade unionen som ett slags paraply över de båda länderna. Det är nog inte utan anledning som Norges paradgata nummer ett är Karl Johann.
 
Trupperna med Karl Johan återvände till Uddevalla och kom att stanna i staden fram till i början av september. I Uddevalla kyrka hölls te Deum och på torget i Uddevalla dubbades ett par av hjältarna i kriget mot Ryssland 1808-1809 till grevar. Samtidigt ringde de provisoriska kyrkklockorna in den fred som Sverige fortfarande har lyckats behålla.
 
Det är alltså en historisk händelse som utspelade sig i vår stad sommaren 1814. Nästa år är det alltså 200 år sedan.
 
Var säkra om att det 2014 kommer att uppmärksammas på många olika sätt men kom ihåg att det var i Uddevalla det hände. Fredsklockorna ringde i Uddevalla sommaren 1814.
 
Från boken Historien om Uddevalla av författaren Ulf G Eriksson och undertecknad citeras kapitlet Uddevalla- slutpunkt för krig och startpunkt för fred:
 
Aldrig tidigare, eller senare, har det glänst så mycket från så många i Uddevalla som när staden stod värd och utgjorde utgångspunkt för Sveriges erövring av Norge.
 
I oktober 1813 vann kronprinsen Karl Johan (Jean Baptiste Bernadotte) och den svenska armén slaget vid Leipzig. Napoleons herravälde över kontinenten var i stort sett brutet och danskarna tvingades till freden i Kiel i december. Där tillerkändes Sverige rätten till Norge, som en kompensation för förlusten av Finland 1809.
 
Norge, som varit ett danskt lydrike i mer än 550 år såg nu sin chans och den 17 maj 1814 förklarade norrmännen sig självständiga. Detta kunde inte accepteras av Sverige.
 
Den heta sommaren 1814 passerade därför den största armé någonsin Uddevalla och en stor del av denna inkvarterades dessutom i den stackars staden. Till dessa kom sedan ett stort hov, med kung Karl XIII, drottning Hedvig Elisabet Charlotta, kronprinsen Karl Johan och hans son Oscar i spetsen, samt regeringspersonal och en lång rad utländska sändebud.
 
Den 21 juli anlände Karl Johan som inkvarterades i handelsmanen Lars Wennerbergs hus vid torget, nuvarande rådhusets västra flygel.
 
Hans bud till de trilskande norrmännen var att de måste ge upp sin nyligen i Eidsvoll antagna författning. Några dagar senare fick han ett brev från Frankrike som kan ha spelat en avgörande roll i Norges framtid. Kronprinsens väninna, författarinnan madame de Stael, vädjade till denne att acceptera den norska konstitutionen samt att bara besätta den norska tronen.
 
Kronprinsen lät sig uppenbarligen bevekas av brevet och hans sista bud innan krigståget mot Norge blev att landet skulle tillåtas ha en egen riksdag, stortinget. I själva verket blev det så att Norge fick långt större möjligheter att bestämma själva än det fått under sin danska tid.
 
Lördagen den 23 juli anlände den gamle kungen och dagen efter drottningen med sina respektive hov. Att det rörde som om stora följen illustreras av att bara drottningens karavan bestod av sexton heltäckta och lika många halvtäckta vagnar. Till dessa kom vagnarna med bagaget.
 
Kung och drottning inkvarterades i det Åbergska huset som låg på torgets sydvästra hörn. I detta behövde den gamle skröplige kungen inte gå i några trappor. Kungshuset, som i dag ligger på samma plats, har fått sitt namn efter kungabesöket. Kungen följde trots sin skröplighet anfallet mot Norge och under tiden fördrev drottningen tiden med att bada kurbad och idka sällskapsliv på Gustafsberg. Där hade direktionen låtit uppföra ett nytt badhus för varma bad och detta frekventerades flitigt av alla tillresta. I själva verket blev dessa intensiva sommarveckor på Gustafsberg startskottet för Sveriges första badort.
 
Medan armén angrep Fästningsbyn i Fredrikstad från landsidan attackerades denna från älvsidan av den svenska flottan. Efter fästningens fall tog sig svenskarna norrut mot Oslo och sedan slaget vid Moss slutat med norsk förlust beslöt prins Kristian att avstå från Norges tron.
 
Den 30 augusti återkom Karl Johan till Uddevalla och redan samma dag hölls tacksägelsegudstjänst i kyrkan med hela kungahuset, regeringen, generalstaben och hovet. På kvällen var staden upplyst till fest och på torget dubbade kungen såväl krigsmän som uddevallabor till riddare. Bland andra dubbades hjältarna från det finska vinterkriget, amiral Puke (slaget vid Viborg) samt general Adlercreutz (slaget vid Lappo) till grevar. Sedan denna dagen har Sverige levt i fred.
 
I början av september infann sig åter vardagen i Uddevalla och Bohuslän. Dock med den skillnaden att Svinesund inte längre var en gräns som skilde två länder utan en fjord i ett unionskungadöme. Aldrig mer skulle det bli krig mellan de två brödrafolken även om det skramlades med vapen i bakgrunden när unionen efter vissa konvulsioner upplöstes 1905. Att det gick som det gick kan i hög grad tillskrivas den norska konstitutionen antagen i Eidsvoll den 17 maj 1814. En grundlag som Karl Johan, måhända efter madame de Staels vädjan,  aldrig ändrade på".
 
I Norge pågår redan för fullt förberedelserna för 200-årsminnet av den 17 maj 1814 och man kan lugnt räkna med att firandet kommer att anta "hysteriska" former.
 
Självklart skall vi i Uddevalla inte vara sämre! Nu har vi verkligen chansen att placera vår stad på kartan.
 
När jag i vintras presenterade planerna på ett 200-årsfirande på Gustafsberg för kommunstyrelsens ordförande Henrik Sundström (M) blev han genast intresserad. 2014 är dessutom Uddevalla värd för den Nordiska vänortsringen 75-årsjubileum. 1939 tecknades världens första vänortavtal mellan Uddevalla och danska Thisted. Henrik Sundström har sett till att det bildats en styrgrupp och en projektgrupp för firandet. Jag sitter med i projektgruppen tillsammans med kommunala företrädare.
 
På Gustafsberg har vi länge förberett 200-årsfirandet. Det är förstås därför vi nyss har renoverat varmbadhuset så att det är fint till jubileet. Jag har också medverkat till att genom Herman Zetterbergs stiftelse ta fram pengar till en författare ( Ulf G Eriksson ) som i dagarna lägger sista handen vid manuset till det historiska spel, som jag hoppas att vi kan genomföra nästa sommar.
 
Jag har haft ett antal möten med olika intressenter och alla är mycket positiva till tanken på ett 200-årsfirande. Kulturskolan vill medverka i det historiska spelet som beräknas kunna spelas upp vid nästa års utvidgade Gustafsbergsdagar. Delar av spelet skulle också kunna spelas upp vid det nordiska vänortsbesöket.
 
Vi har flera aktiviteter att hänga upp vårt 200-årsfirande på. Det skulle kunna starta redan den 17 maj för att fortsätta med vårt eget nationaldagsfirande på Gustafsberg 6 juni. Givetvis skall då nationaldagstalet handla mycket om vad som hände i vår stad och på Gustafsberg för 200 år sedan..
 
Det planeras också en kammarmusikfestival som tar allt fastare former. Och varför inte låta våra redan så etablerade aktiviteter som Uddevallakalaset m fl samlas under 200-årsfirandets paraply?
 
Kort sagt kan vi se fram emot ett 200-årsfirande, 2014 som inte bara är ett Uddevalla- och Gustafsbergsintresse utan hela Sveriges. Var säkra på att det planeras för detta på olika håll och vi får ju inte vara sämre.
 
200-årsminnet av Sveriges sista krig måste firas och kom ihåg att det var i Uddevalla det hände!  //

Reparation av hängbron startar på måndag 15 juli

Gatu- och parkavdelningens chef Martin Hollertz meddelar på Twitter:

"Reparation av hängbron på Strandpromenaden börjar på måndag 15/7. Arbetena ska pågå ca två veckor, förhoppningsvis kortare tid".  //