2013-07-30

Den gamla branddammen begravs i sten

Vid de pågående arbetena i Bäveån begravs nu den gamla branddammen som byggdes när Uddevalla brandkår fick sin nya ångspruta 1911.
Vid lågvatten har man i över hundra år kunnat se dammen som en gång i tiden fyllde en viktig funktion för stadens brandförsvar. Läs den spännande historien om branddammen här http://uddevallare.blogspot.se/2007/06/branddammen-vid-trbron.html  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar