2013-07-24

Nu är även landsvägen över Hästepallarna öppen

Lika snabbt som Strandpromenaden kunde öppnas igen, lika snabbt öppnades ikväll vägen över Hästapallarna. Redan i början av kvällen var Svevia (vägverket) på plats och tog bort avgränsningarna mellan körbanan och gång- och cykelbanan.  Fritt fram således att köra utan trafikljusen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar