2013-07-07

Per-Olof Alfredsson död

 
Per-Olof Alfredsson har avlidit.
 
Han föddes den 16 maj 1925 på Åboland i Hede socken i Sörbygden. Per-Olof var duktig men upplevde tiden i skolan som besvärlig och han tyckte att lärarinnorna var både hårda och orättvisa. Han hjälpte till både hemma på gården och även hos släktingar och grannar när det behövdes, tex med att hugga i skogen, köra till kvarnen eller vara med vid slåtter och höbärgning.
 
I januari 1944 började han i Centrala Verkstadsskolan i Uddevalla och trivdes bra med utbildningen och även med förläggningen i det som tidigare varit det gamla fängelset i Uddevalla. Vid en elevkonflikt med skolledningen kom han för första gången i kontakt med vad som sedan skulle prägla hans fortsatta arbetsliv; fackföreningsrörelsen. Per-Olof kände starkt med dem som blev orättvist behandlade.
 
Efter skolan fick han i juli 1945 anställning som verktygsfilare vid Stensholms Fabriks AB i Huskvarna. Han träffade sin blivande hustru på en födelsedagsfest i Hede. De flyttade till Hisingen i Göteborg och han fick anställning i november 1946 som verktygsmekaniker och sedan som resemontör hos Skandinaviska Hoffmans Maskiner AB på Kvillegatan på Hisingen. Han kom att arbeta i södra och mellersta Sverige och hade många anekdoter att berätta om hur det kunde gå till när han bytte detaljer i de olika textilfabrikernas pressmaskiner.
 
Per-Olof fick i december 1948 erbjudande om arbete hos AB Teximpex i  Uddevalla och familjen flyttade då till Stureholm öster om Uddevalla. År 1952 var de moderna husen på Tallvägen klara och familjen flyttade dit. När AB Teximpex upphörde blev han anställd som svarvare på Uddevallavarvet AB från oktober 1954 till juni 1964.
 
På fritiden byggde han åren 1953-1954,med hjälp av goda vänner och med små medel, det egna huset på Sockertoppen och i december 1954 stod det klart.
 
Per-Olof arbetade på Telefon AB LM Ericsson från juni 1964 som avsynare och supportsvarvare men slutade när företaget i februari 1968 flyttade till Mölndal. Därefter var han anställd som supportsvarvare vid AB Svegea Machines 1968-1970 och därefter vid Solhagens Mekaniska AB.
 
I samband med att han i november 1977 fick anställning vid Riksbyggen som fastighetsskötare sålde han och hustrun Aina sitt hus till äldsta dottern Siv 1978 och flyttade till en av Riksbyggens lägenheter på Lövskogsgatan. Fram till sin pensionering arbetade han i sitt bostadsområde på Dalaberg.
 
Genom hela sitt yrkesverksamma liv var Per-Olof politiskt aktiv dels inom fackföreningsrörelsen Metall och dels inom det Socialdemokratiska partiet. Han var på 70-talet ordförande för den Socialdemokratiska Arbetarkommunen i Uddevalla. Det politiska engagemanget ledde till att han under många år var ledamot av kommunfullmäktige i Uddevalla.
 
Och det var även genom politiken som han valdes in som ledamot av Gustafsbergsstiftelsens direktion där han verkade under flera år och även satt som ordförande. Genom sin kunskap om skogsbruk var han en stor tillgång för stiftelsen som har ca 330 ha skog att förvalta.
 
Han var också engagerad i Lantbruksnämnden och Skogsvårdsstyrelsen för Göteborgs och Bohus län.  //

1 kommentar:

  1. Jobbade ihop med Per-Olof på L M Ericsson 1964 till 1968. Duktig svarvare. R I P.
    Jobbade även med Siv på Kuröd i många år.
    Jan Aronson

    SvaraRadera