2012-05-31

NU-sjukvården skall bedriva hotellverksamhet på NÄL

Det var i mitten på 2000-talet som juristen Sten Axelsson kom in från Skövde med ett Höganäskrus i livremmen fyllt av löften och att fick han bara genomdriva förändringar skulle NU-sjukvården bli ledande i Sverige. Dessutom, fick han gör jobbet på sitt sätt, skulle han "skicka tillbaka 60-70 miljoner kronor till regionen".

Den nya organisationen kallades Vård 2010. Kritikerna sade att Vård 2010 saknade verklighetsförankring. Nya trogna personer anställdes, kritiska chefer fick gå och debattklimatet i NU-sjukvården sänktes till nuvarande bottennotering. Många dolda agendor gjordes upp och löften om bevarad verksamhet bröts som träd på ett kalhygge. NU-ledningen startade en hetsjakt på kritiker med annonser i tidningar, på olika föreläsningar och debattartiklar där chefer senare bad personer om ursäkt för att de skrivit under artiklar författade av ledningen med motiveringen "det gick lite fort…". Saken var att man helt enkelt måste skriva under om man skulle haft jobbet kvar.

NU-sjukvården blev en tyst och rädd organisation med extremt dåliga arbetsmiljö, läkarflykt och visionslöshet. Vi fick det kaos som idag råder. Idag är NÄL och akutmottagningen i Borås de sämsta akutmottagningarna i Sverige om man ser till väntetid (ett medel på över fyra timmar - för akut vård).

Nu har NU-sjukvården gett ut ett extranummer av personaltidningen NU-läget där nya förändringar beskrivs bara 1,5 år efter "den mest genomtänka omorganisationen i Sverige - Vård 2010". Det genomgående temat är att spara pengar. En rubrik är "Nya tider kräver nya system i vården". Det är nästan en kopia av det mantra Sten Axelsson hade för Vård 2010. Men förutsättningarna för vården har inte ändrat sig på 1,5 år. Att vi blir äldre har alla vetat om sedan 20 år tillbaka och det var just en kritik mot Vård 2010 att det inte är eller var anpassat till vården, utan till den politiska huggsexa om sjukhusen som lokalpolitiker i regionkostym bedrev efter bildandet av Västra Götalandsregionen. Nu fortsätter huggsexan med brutna löften och dolda agendor. I nästa steg förlorar Dalsland all sjukhusvård. Denna flyttas till NÄL i landskapet Västergötland som idag har alla akutsjukhus i regionen (Kungälv räknas till Göteborgsvården). Det är demokrati á la Västra Götalandsregionen.

Sverige har minst antal vårdplatser i Europa/ OECD och detta gör att äldre patienter skrivs ut för tidigt - bara för att komma tillbaka efter några dagar. NU-sjukvården har med Vård 2010 i princip halverat vårdplatserna på Uddevalla sjukhus (45%) och dragit ner med c:a 100 på NÄL (20%). Samtidigt skyller NU-ledningen på kommuner att de ej tar hand om patienterna. Men enligt lag får inte kommuner anställa läkare och de får ej bedriva vård. Dessutom betalar kommunerna för "klinikfärdiga patienter", så detta är en ren inkomst affärsmässigt för regionen. Men nu har man en lösning på gång enligt tidningen NU-läget. NU sjukvården skall öppna ett hotell på NÄL. Det är till för patienter som kan kissa, men är i behov av vissa vårdinsatser. OK, vad är skillnaden? Är det inte så att hotellverksamheten blir det främsta exemplet på hur extremt dåligt förankrat Vård 2010 är i verkligheten och att kritikerna fick rätt. Men vad värre är - NU-ledningen verkar inte förstå detta.

Sverige har också en av de kortaste vårdtiderna i Europa / OECD. Det hindrar dock inte NU-ledningen om att utan reflektion över verkligheten mana på att korta vårdtiderna bland annat inom psykiatrivården för äldre. Motiveringar är  "att betalningsansvaret överförs till kommunerna först efter 30 dagar". Tankegången må vara logiskt i ett system där man vårdar en budget - men hur är det i en vård där man vårdar en patient?

Men, även om minnet är kort. Vård 2010 skulle vara den fantastiska organisation som skulle ge en fantastisk vård med ekonomin i balans för framtiden? Om inte Vård 2010 blev fantastiskt - varför fortsätter man att arbeta på samma sätt och med t.ex. samma princip för rekrytering av chefer. De få som är kvar sedan Vård 2010 får allt fler områden under sig. Må vara att inga läkare (de som är kvar efter flykten)  vill vara chefer i en organisation typ NU-sjukvården men följden blir som alltid i dessa suboptimalt fungerande organisationer att underlaget för nyrekryteringar sjunker till en så låg nivå att ledarkompetensen kan ifrågasättas. Vem skall då rädda NU-sjukvården? Har vi passerat "point of no return"?

Nu skall regionen höja skatten och detta ger en inkomstökning på 750 miljoner. Samtidigt, om man tittar på Västra Götalandsregionens budget på c:a 46 miljarder, kostar fullmäktige med 149 delegater och central administration sammanlagt c:a 7 miljarder per år. Är det inte dags att mot bakgrund av det magra utfallet av Vård 2010 ifrågasätta om ledningen i fullmäktige och central administration alls bidrar till effektiviseringen av vården? En halvering av fullmäktige och administration skulle ge ett årligt tillskott till vården på 3,5 miljarder årligen. Tittar vi bara på Sten Axelssons nya jobb, Regionservice, omsätter den cirka 3 miljarder. Här kan man säkert finna centralt administrativt väldigt onödiga delar. Visst skulle vissa politiker bli utan lön och pension, men det är kanske ett väldigt väl investerat pris vi får ta för att förbättra vården. På sikt kanske man kan spara ännu mer .....

Det skulle räcka till många hotell för våra sjuka äldre.

2012-05-30

Mera dramatik på Gustafsberg

Händelsen i lördags då en äldre man backade ut över kajkanten på Gustafsberg var inte den första visade det sig. De här bilderna är tagna av Kersti Blomkvist 2006. Här har en SAAB backat över kajkanten och mannen i familjenn har hoppat upp och satt sig på motorhuven för att hindra bilen från att tippa ut över kanten.

Där blev han sittande länge eftersom det tog en lång tid innan hjälp anlände. Kvinnan i bilen gick bort till Snäckan och köpte en kopp kaffe till mannen som inte vågade röra sig. På bilden är ovan ser vi kaffekoppen stående på motorhuven.
Så småningom anländer hjälp men mannen sitter kvar så länge.
Äntligen kan han lämna sin plats på motorhuven.

2012-05-29

Stadsvandring onsdag 30 maj

Onsdag den 30 maj är det dags för min första stadvandring för året i Uddevalla Hembygdsförenings regi. Start vid Bohusläns museum kl 18.30. Hembygdsföreningen tar tacksamt emot 20 kr för vandringen.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!

Färgaregatan 20 rivs

Nu rivs huset Färgaregatan 20. Det ligger alldeles intill Bohusbanan och i bakgrunden ser vi järnvägsövergången vid Västgötavägen.

Vem minns något om vilka som bodde här?  //

Zeidi Ström (M) ny ordförande i Tekniska nämnden

Gustafsbergsstiftelsens ordförande Zeidi Ström (M) blir ny ordförande i Tekniska nämnden efter avgående Henrik Sundström (M) som blivit ny ordförande i kommunstyrelsen. Det stod klart på måndagskvällen sedan den moderata fullmäktigegruppen voterat om saken.

På bilden har hon just delat ut ett Gustafsbergsstipendium till Rebecka Karlsson vid den årliga stipendieutdelningen på Gustafsberg.

Zeidi Ström är 65 år och bor i Ljungskile.  //

2012-05-28

Dramatik på Gustafsberg

(Foto Lars-Erik Hammar)
I lördags kväll blev det dramatiskt på Gustafsberg. En bilförare backade över kajkanten och bilen blev hängande så här.

Det egendomliga i sammanhanget är att i torsdag målade SKANSKA vita parkeringsrutor och linjer på den sedan i höstas nya asfalten. Vi var noga med att snedställa p-rutorna så att folk skulle förstå att de skulle backa ut åt samma håll som de kom ifrån för att sedan köra framåt och vända längre bort. En av linjemålarna frågade mog om det någonsin hänt att någon backat över kajkanten? - Nej, inte vad jag vet, svarade jag.

Två dagar senare hände alltså detta. Det behövdes två bärgningsfordon för att både hålla emot och lyfta bilens bakdel.
Uppe på torra land igen. I bakgrunden ser vi segelbåten som lutar sig mot vandrarhemmets veranda. Än har vi alltså inte blivit av med den.  //

2012-05-27

Flygbildgåta

(Flygbilder tagna av Lennart Karlsson får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och /eller för kommersiellt syfte.)

Jag har fått en ny knippe bilder från den flygande vännen och fotografen Lennart Karlsson, Bromma. Men var har han fångat det här motivet?  //

2012-05-26

Min nuvarande position - Snarsmon

Jag är på EJGDE 6, 45750, (null) just nu. Hitta till mig: http://maps.google.com/maps?q=58.886782,11.478935 . Skickat med Positionera till iPhone

I dag var vi alltså på Snarsmon. Det är egentligen namnet på myren intill den s.k. Tattarstaden strax intill Norges gräns väster om Vassbotten.

Den blev känd när läraren Karl Sjöblom 1929 i boken Vid Bullaresjöns stränder berättade om byn och om sina möten med dess invånare under några år omkring 1890. Enligt berättelsen som kanske inte är helt tillförlitlig, skall platsen ha befolkats under 1870-talet och som mest hyst omkring 30 familjer i enkla jordkällarliknande hus och hyddor.

Enligt andra uppgifter var det betydligt fler som bodde här i omkring 30 byggnader. Här syns i marken fyra större husgrunder, ett par av dem med mindre husgrunder sida vid sida. Man har funnit spår av odling i marken  mellan dem, låga stensträngar som kan vara rester av gärdesgårdar, och runda eller ovalaq gropar som kan vara spår av stukor, där rotfrukter skyddades mot frosten under vintern.

Bosättarna som kallades Resandefolket rörde sig över stora områden i både Norge och Sverige. Vid gränsövergången, österut vid Vassbotten, kunde det bli problem med kontroll av både folk och packning. Om man nu fick tillstånd att resa vidare över huvud taget. Istället sökte de resande sig över gränsen på skogsstigar. Härifrån är det endast 400 meter till riksgränsen mot Norge.
(400 meter norr om Snarsmon ligger detta gränsröse mellan Sverige och Norge. På stenen framgår det att den restes 1835 under Carl IV Johans regeringstid)

Boplatsens läge gav möjlighet till en fristad på båda sidor om gränsen.

Markägaren, Sixten på Näset, var förmodligen positiv till bosättningen till skillnad från majoriteten av befolkningen. En sägen berättar att han som ersättning skulle få del i den nedgrävda guldyxa som de resande sades leta efter på hans mark.

Byn skall ha övergetts på 1920-talet och befolkningen flyttat till Dalsland, Uddevalla och Göteborg eller assimilerats i trakten. De resande själva menar att de jagades iväg. Sägen och sanning har vandrat sida vid sida, den riktiga historien om Snarsmon är höljd i dunkel. De resande, eller "skojarna", var inget man pratade om och de var själva förtegna, utsatta som de var för de bofastas rädsla, fördomar och förföljerser.

Snarsmon är en av de få platser i Sverige där resande åtminstone för en tid kunnat känna sig bofasta. Skogen har avverkats och området ser förmodligen ut som det gjorde då de resande slog sig ned här. Marken ligger i lä för nordanvinden och strax intill ligger Ejgdesjön. Här var säkert en bra plats att bo på, åtminstone sommartid.
En minnesplatta finns numera på central plats på Snarsmon.

Mer om de resande kan man ta del av i den permanenta utställningen om Resandefolket på Bohusläns museum.  //

Från redaktionsfönstret - om alkohol på allmän plats

Igår kväll var ett gäng glada ungdomar (12-13 st) samlade på sockeln till statyn. Ingen väckte någon större uppmärksamhet och ingen verkade berusad. Plötsligt small det till och två polisbilar med fyra poliser kom in på arenan och började genast lägga beslag på systempåsar och andra påsar som ungdomarna hade med sig.

Att dricka alkohol på allmän plats är inte tillåtet så snart tvingades ungdomarna titta på medan poliserna hällde ut innehållet i de medhavda flaskorna. När det var klart for poliserna vidare och ingen verkade bli anmäld. Snopna och förmodligen mer kunniga om vilka alhoholregler som gäller drog ungdomarna vidare.  //

2012-05-25

Margretegärdes studentbal

Det mest originella studentekipaget vid Margretegärdes studentbal i dag var det här.
I morgon lördag är det Agnebergs studentbal och Uddevallabloggen har inte möjlighet att vara där. Jag tar dock emot bilder för publicering om någon vill skicka dem till mig på gunnar.klasson@gmail.com  //

Den årliga vårliga lärarkonserten

2012-05-24

Många döda talgoxar var tidningsbluff

Jag tyckte ifjol då Bohusläningen startade "sin" webbkamera i fågelholken att det var en lysande idé och följde med stort intresse det som hände i boet. Jag undrade ibland var någonstans fågelholken var belägen. Kanske inte så långt från Bohusläningens hus på Norra Drottninggatan, kanske på Kålgårdsberget?

Därför var det intressant när tidningen följde upp fjolårets Kvittersuccé med en ny webbkamera, kanske i samma fågelholk. Årets version inleddes dock med ett alldeles för långt reklaminslag och sedan låg inte sändningen från webbkameran i fågelholken ute särskilt lång tid. Så därför falnade mitt intresse för det hela. Så plötsligt häromdagen fick vi veta att talgoxen hade dött, vad tråkigt!

Men nu visar det sig att det är många talgoxar runt om i landet som dött och dessutom samtidigt.
 Här är några av tidningarna som haft webbkameror i fågelholkar och där talgoxarna har dött.

Det visar sig alltså att det hela var ett brett upplagt geschäft, gemensamt för många tidningar, med en enda fågelholk. Många läsare har skrivit engagerade kommentarer till livet i fågelholken i "sin" lokaltidning.

Bluffen avslöjades då talgoxen plötsligt dog och tidningarna fick gå ut med rubriker som "Sorg i holken - talgoxen död".

De som engagerat sig i livet i holken måtte nu känna sig grundlurade. Så synd då själva idén var genialisk.

I en kommentar till Sveriges Radio Väst säger medieforskaren Ulrica Hedman att det är synd att lokaltidningarna inte varit tydliga med att de delar holk med andra.

- Det är lite synd, då missar lokaltidningen chansen att vara lokal. och det är det som lokaltidningen egentligen är riktigt bra på, säger hon.

Det hela skulle platsa i bloggen "Dagens lokaltidningsbesvikelse"  //

Snart byggstart för äldrebeondet i kvarteret Rud och Kagg

Det blivande äldreboendet sett från Asplundsgatan. Till vänster utanför bild ligger Södertullskyrkan. 

Nu har det sista hindret för byggstart av Jakobsbergsstiftelsens äldreboende i kvarteret Rud och Kagg undanröjts i och med att bygglov för nybyggnad av äldreboendet Rud & Kagg vann laga kraft den 15 maj, när Mark- och Miljööverdomstolen beslutade att inte ge ärendet prövningstillstånd. Det meddelar Jakobsbergstiftelsens VD Owe Lislerud. Han säger också att vill man bo granne med äldreboendet finns det tre lediga lägenheter i Kronolotsen.

Bygglovet hade överklagats av grannar som ansåg att äldreboendet skulle bli för högt.

Det är KUB arkitekter som ritat äldrebeondet med ca 40 lägenheter. Resterande del av kvarteret har bebyggts med BRF Kronolotsen som KUB projekterat för HSB Norra Bohuslän. Äldreboendet är tänkt i fyra våningar och omfattar förutom boendeavdelningar även lokaler för dagvård, personalutrymmen mm.

FAKTA:
Byggherre: Stiftelsen Jakobsberg (Uddevalla kommun & HSB Norra Bohuslän)
Storlek: ca 40 lägenheter  //

Någon som saknar sin dinge?

Den här dingen har drivit i land på Gustafsberg. Någon som vet vems den är?

2012-05-23

Körsång i Societetssalongen torsdag 24 maj

Karta över Kasen 1937

Jag får fler frågor om lerjärnvägen och hur den sträckte sig. Här har jag gjort ett utsnitt från 1937 års ekonomiska karta. Huset Blåkällan som låg uppe i backen finns med också på denna karta. Man ser ett stråk där järnvägen gick söder om huset. Om man sedan höjer blicken lite högre upp på kartan ser man ordet SKOLTOMT. Några millimeter ovanför första T:et i SKOLTOMT ser man en svart markering för byggnad. Det var den byggnad där stora vinschhjulet var beläget och där bromsaren arbetade.

Man skall också komma ihåg att det var inte bara nere vid tegelbruket som hästar drog lervagnar utan också här uppe på högplatån. En sådan banvall efter lerjärnvägen finns kvar idag och på kartan ser man hur den fortsätter i nordlig rikting ovanför huset med den stora vinschen. Den gick ända upp till Sanders dalar där leran hämtades. Ett annat namn på platsen var också Egyptens dalar.

Jag har tidigare skrivit om just det området här http://uddevallare.blogspot.se/2009/07/om-lertransporter-till-kasens-tegelbruk.html 

Jag tror banne mig att jag skall ordna en vandring på Kasenområdet och titta på alla dessa platser. Det var några år sedan. Tid och plats meddelas senare här på Uddevallabloggen.  //

Snart dags för CHAOS i Uddevalla

Varvsarbetare från60-talet dyker upp i bergstunnel Uddevalla 2012

Sveriges största glasutställning med Kjell Engmans glaskonst i Vattenfalls bergrum i Stenungsund 2010,följs  nu upp med nya konstnärer och på ny ort.

Glaskonstnären MatsJonasson från Målerås glasbruk och mästersmeden Berth Johansson från Smedja Volund ställer tillsammans ut i Pininfarinasbergstunnel i Uddevalla. En utställning som återigen speglar samarbetet mellan kultur och industri. Bergets råa miljötillsamman med specialkomponerad musik skapar en spännande plats där smide möterdet ljussatta konstglaset i ett unikt möte.

Mats Jonasson har på 30år skapat Sveriges största privataglasbruk i Målerås, där han med stor inspiration från naturen skapat unikaobjekt i kristall och stora glasskulpturer i glas, även blandat med järn ellerbrons.

Mats Jonasons objekt finns både i privat och offentligmiljö, samtidigt som han skapat en stor exportmarknad för svenskt glas överstora delar av världen.

Berth Johansson är varvsarbetare – jobbade påUddevallavarvet 1965-1969 och som nu återvänder efter 43år till fd varvsområdet-nu som mästersmed!

Berth har skapat många stora och spännande offentliga objektvarav smidesarbetena till Ostindiefararen är de mest kända.

Utställning: CHAOS
Datum: f.om 7 juli t.om10 augusti
Arrangör: Per-EricPettersson 0702-69 03 50, Roger Fahlén 0739-614 604
www.phromotion.se  //

2012-05-22

Kasens tegelbruk och lerjärnvägen

Insänt av Jan Aronson:

"Hej "Mr G".
Ungefär var nånstans på kortet gick banan som du nämner i bloggen?
När kan detta kort vara ifrån?
Adresserat till Fröken Mary Thorburn Kasen U-a,  men ej stämplat.
( Vad betyder   R.T. UDDEVALLA. 2   ? )
MVH:Jan"

Järnvägen där leran transporterades upp och nerför sluttningen stryker alldeles förbi högra sidan av huset som ligger en bit uppe i backen. Om jag minns rätt hette det Blåkällan. Jag har jämfört bilden med den ekonomiska kartan från 1937 och likheterna är slående.

Jag kan dock inte säga när fotot är taget och inte heller vad R.R. UDDEVALLA. 2 betyder. Kanske någon av Uddevallabloggens läsare kan skingra mystiken?  //

Från redaktionsfönstret - undrens tid är inte förbi

För ett par år sedan installerades tre strålkastare som belysning av statyn på Kungstorget. Ända sedan jag flyttade till Kungstorget har emellertid en av dessa inte lyst. Och när Passionsspelets sceneri togs bort efter påsken hade ytterligare en gått sönder.

Men så nu på morgonen verkar något hända. Strålande skulle man kunna säga!!  //

2012-05-21

Lervagnarna vid Kasens tegelbruk

Här låg det första Uddevalla, dvs vallen vid udden. Långt senare fanns här Kasens tegelbruk som drevs av "Engelsman på Kasa", dvs den av Thorburnarna som för tillfället var släktens överhuvud.

I bakgrunden skymtar tegelbruksbyggnaderna men i förgrunden ser vi två av hästarna som drog lervagnarna. Den vita hästen drar tre fullastade vagnar medan den andra står och väntar med tre tomma vagnar. Leran till teglebruket hämtades i Sanders dalar eller Egyptens dalar som man ibland sa.

Utför backen ner mot tegelbruket gick en decauvillejärnväg med ett vinschspel. Det var en rejäl backe där principen var att tre fullastade vagnar kopplades på uppe på kanten där det stora vinschhjulet stod. Längst nere i backen kopplades tre tomma vagnar på i andra änden av vajern och de fullastade vagnarna släpptes iväg utför kanten och drog på så sätt upp de tomma vagnarna. På mitten av banan var det dubbelspår så att de båda vagnssätten gick på var sitt spår och kolliderade således inte. För att det hela inte skulle gå över styr stod en man och bromsade vinschspelet där uppe.

Hästarna hämtade och lämnade lervagnarna vid den nedre hållplatsen.

En man som jag intervjuade för många år sedan berättade att han som liten pojke var väldigt intresserad av hur vagnarna for upp och ner längs järnvägen. Han brukade sitta där vagnarna möttes och undrade över om han aldrig skulle få se att vagnarna krockade med varandra. Det fick han aldrig se.  //

Strindberg, Grimm och andra giganter på Bohusläns museum


Den 22 maj är det författardag på Bohusläns museum i Uddevalla. Här har du chans att möta både Augustvinnare och prisbelönta poeter under titeln Strindberg, Grimm och andra giganter.

– Vi är glada och stolta över att kunna samla så många fantastiska författare på en och samma dag säger Eva Fred, litteraturkonsulent, Kultur i Väst.

2012 är ett kokande litteraturår – vi firar Strindbergsår, det är dessutom 200 år sedan bröderna Grimm gav ut sin första sagosamling. Även i Västsverige puttrar det rejält, och flera författare kommer ut med högintressanta böcker, både för vuxna och för barn.

–Det syns tydligt vilken mångfald vi har i Västra Götalandsregionen. Här finns en enorm bredd av olika litterära genrer, säger Eva Fred.

Medverkande

Lena Einhorn
: Om Strindberg och hans hustru Siri von Essen, skildrade i hennes uppmärksammade bok Siri

Margareta Lindholm
: Aktuell med den nyutkomna Tan

Frida Eriksson Edwards
: Kring interaktiva serieworkshops för barn och unga

Erik Andersson
: Har översatt Joyce Ulysses och skrivit en bok om det: Dag ut och dag in om en dag i Dublin

Andrea Räder: Om bröderna Grimm och deras sagovärld

Marie Oskarsson
: Aktuell med böckerna Vara vänner och Fråga chans

Jessica Schiefauer: Augustvinnare 2011 med boken Pojkarna

Lina Ekdahl: Med nya diktsamlingen Diktsamling i bagaget

Författardagen leds av Kennet Klemets, Författarcentrum Väst.
Ett arrangemang av Kultur i Väst, Författarcentrum Väst, Fyrbodals kommunalförbund och Kultur och fritid i Uddevalla kommun.
Mer information hittar du på www.kulturivast.se/bibliotek
Kontakt
Eva Fred, konsulent litteratur barn och unga, Kultur i Väst
Telefon: 0706-52 02 13
Gunnar Südow, konsulent litteratur vuxna, Kultur i Väst
Telefon: 0706-31 78 84

2012-05-20

Rimnersvallens gamla huvudläktare

Från Bertil Jansson kommer den här bilden på Rimnersvallen. Till en början trodde jag att det var den ursprungliga huvudläktaren, dvs den som byggdes 1923.
Den huvudläktaren ser vi på den här bilden från 1929.

Den brann ner den 26 maj 1946 så därför tror jag att huvudläktaren som är med på Bertil Janssons bild är det provisorium som byggdes efter branden och som sedan revs när man byggde om Rimnersvallen för Fotbolls-VM 1958. Men vem är löparen?  //