2012-05-13

Borgbygget nu på bokhandelsdiskarna

Nu har boken BORGBYGGET PÅ KVARNBERGET om Bohusläns regementes etablering och första gtid i Uddevalla kommit ut och finns på bokhandelsdiskarna och på Bohusläns Försvarsmuseum förstås.

Redaktör är J O Rune Hasslöf och huvudförfattare är Kaj Sandberg, som växte upp på kasernområdet. Per Norberg, ordförande för Stiftelsen Backamo Lägerplats, och undertecknad medverkar också med var sitt kapitel.

Bokia, med 70-talet bokbutiker, svarar för all distribution och den säljs även på nätet.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar