2012-05-26

Min nuvarande position - Snarsmon

Jag är på EJGDE 6, 45750, (null) just nu. Hitta till mig: http://maps.google.com/maps?q=58.886782,11.478935 . Skickat med Positionera till iPhone

I dag var vi alltså på Snarsmon. Det är egentligen namnet på myren intill den s.k. Tattarstaden strax intill Norges gräns väster om Vassbotten.

Den blev känd när läraren Karl Sjöblom 1929 i boken Vid Bullaresjöns stränder berättade om byn och om sina möten med dess invånare under några år omkring 1890. Enligt berättelsen som kanske inte är helt tillförlitlig, skall platsen ha befolkats under 1870-talet och som mest hyst omkring 30 familjer i enkla jordkällarliknande hus och hyddor.

Enligt andra uppgifter var det betydligt fler som bodde här i omkring 30 byggnader. Här syns i marken fyra större husgrunder, ett par av dem med mindre husgrunder sida vid sida. Man har funnit spår av odling i marken  mellan dem, låga stensträngar som kan vara rester av gärdesgårdar, och runda eller ovalaq gropar som kan vara spår av stukor, där rotfrukter skyddades mot frosten under vintern.

Bosättarna som kallades Resandefolket rörde sig över stora områden i både Norge och Sverige. Vid gränsövergången, österut vid Vassbotten, kunde det bli problem med kontroll av både folk och packning. Om man nu fick tillstånd att resa vidare över huvud taget. Istället sökte de resande sig över gränsen på skogsstigar. Härifrån är det endast 400 meter till riksgränsen mot Norge.
(400 meter norr om Snarsmon ligger detta gränsröse mellan Sverige och Norge. På stenen framgår det att den restes 1835 under Carl IV Johans regeringstid)

Boplatsens läge gav möjlighet till en fristad på båda sidor om gränsen.

Markägaren, Sixten på Näset, var förmodligen positiv till bosättningen till skillnad från majoriteten av befolkningen. En sägen berättar att han som ersättning skulle få del i den nedgrävda guldyxa som de resande sades leta efter på hans mark.

Byn skall ha övergetts på 1920-talet och befolkningen flyttat till Dalsland, Uddevalla och Göteborg eller assimilerats i trakten. De resande själva menar att de jagades iväg. Sägen och sanning har vandrat sida vid sida, den riktiga historien om Snarsmon är höljd i dunkel. De resande, eller "skojarna", var inget man pratade om och de var själva förtegna, utsatta som de var för de bofastas rädsla, fördomar och förföljerser.

Snarsmon är en av de få platser i Sverige där resande åtminstone för en tid kunnat känna sig bofasta. Skogen har avverkats och området ser förmodligen ut som det gjorde då de resande slog sig ned här. Marken ligger i lä för nordanvinden och strax intill ligger Ejgdesjön. Här var säkert en bra plats att bo på, åtminstone sommartid.
En minnesplatta finns numera på central plats på Snarsmon.

Mer om de resande kan man ta del av i den permanenta utställningen om Resandefolket på Bohusläns museum.  //

1 kommentar:

  1. Trevlig Pingst Gunnar!Rekar du inför ett anfall?
    Ha det gött!Hälsa norrbaggarna!

    SvaraRadera