2012-05-21

Lervagnarna vid Kasens tegelbruk

Här låg det första Uddevalla, dvs vallen vid udden. Långt senare fanns här Kasens tegelbruk som drevs av "Engelsman på Kasa", dvs den av Thorburnarna som för tillfället var släktens överhuvud.

I bakgrunden skymtar tegelbruksbyggnaderna men i förgrunden ser vi två av hästarna som drog lervagnarna. Den vita hästen drar tre fullastade vagnar medan den andra står och väntar med tre tomma vagnar. Leran till teglebruket hämtades i Sanders dalar eller Egyptens dalar som man ibland sa.

Utför backen ner mot tegelbruket gick en decauvillejärnväg med ett vinschspel. Det var en rejäl backe där principen var att tre fullastade vagnar kopplades på uppe på kanten där det stora vinschhjulet stod. Längst nere i backen kopplades tre tomma vagnar på i andra änden av vajern och de fullastade vagnarna släpptes iväg utför kanten och drog på så sätt upp de tomma vagnarna. På mitten av banan var det dubbelspår så att de båda vagnssätten gick på var sitt spår och kolliderade således inte. För att det hela inte skulle gå över styr stod en man och bromsade vinschspelet där uppe.

Hästarna hämtade och lämnade lervagnarna vid den nedre hållplatsen.

En man som jag intervjuade för många år sedan berättade att han som liten pojke var väldigt intresserad av hur vagnarna for upp och ner längs järnvägen. Han brukade sitta där vagnarna möttes och undrade över om han aldrig skulle få se att vagnarna krockade med varandra. Det fick han aldrig se.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar