2019-08-31

En vacker minnesceremoni på Cristierninska kyrkogården

I ett strålande sommarväder förrättade kyrkoherde Gertrud Malmberg en sommargudstjänst på Cristierninska kyrkogården idag.
Niclas Geidvik spelade till psalmsången.
Ordföranden i Harald af Cristiernins stiftelse Johnas Mård berättade om stiftelsen och Ulf Thornsäter lyfte på täckelset till den nya minnesstenen.

Styrelsen i stiftelsen från vänster: Matz Östrot, Ulf Thornsäter, Sven Wallfors, Johnas Mård och Lars Olsson.
Idag den 31 augusti för 100 år sedan restes en tidigare minnessten här på kyrkogården.  //

2019-08-30

Minnesceremoni på Cristierninska kyrkogården lördag 31 augusti

Visste du att det finns en privat kyrkogård på Gustafsberg, den enda i Uddevalla kommun? Det är den Cristierninska kyrkogården som äga av Harald af Cristiernins stiftelse med säte i Karlskrona. Det är en stiftelse som en gång bildades av Michael af Cristiernin och hans hustru Jeanette till gagn för "åldersstigen, blesserad eller utfattig" personal vilken tjänstgjort vid Kungl Flottan.
I morgon kommer styrelsen för den Cristierninska stiftelsen att hålla en ceremoni på kyrkogården till vilken allmänheten är välkommen.

PROGRAM

Minnesceremoni kl 14.00 för allmänheten
Välkomnande (Gertrud Malmberg eller kyrkvärd)
Psalm 201
Betraktelse (Gertrud Malmberg)
Trumpetfanfar
Avtäckning av minnessten
Tal (Johnas Mård)
Psalm 200: 1–4.

Ca kl 15.00 Kaffe, saft m.m. i skolhuset på Gustafsberg.

"KORTFATTAD HISTORIEBESKRIVNING

I Stockholm upprättades år 1642 en skriftlig överenskommelse mellan Flertalet av dem, vilka då tjänade under rikets amiralitets- och sjöstat." Den härpå grundade sammanslutningen
benämndes till en början Amiralitetsarmbössan och i senare reglementen Amiralitetskrigsmanskassan.

En något senare benämning var Flottans pensionskassa, vilken slutligen kom att benämnas Marinens familjepensionskassa.

1836-03-16:
Michael af Cristiernin med hustru Jeanette donerar stora delar av Bodeleområdet omfattande skog och mark, bl a sju hemman, inom Uddevalla kommun, till gagn för "ålderstigen,
blesserad eller utfattig" personal vilken tjänstgjort vid Kungl Flottan. H. af Cristiernins invalidinrättning bildas. Inrättningen får efter framställan namn efter donatorns fader, framlidne
Amiralen Harald af Cristiernin.

1840-10-10:
Enl Kungl brev skall tillgångarna förvaltas av direktionen över Amiralitetskrigsmanskassan, (senare
benämnd Flottans pensionskassa och därefter Marinens familjepensionskassa.)

Här skulle tillgångarna med tiden öka, bland annat genom nya donationer, och så småningom skulle tillgångarna medge uppförandet av en invalidinrättning i enlighet med donatorernas i donationsbrevet uttryckta vilja.

1937-10-22: Reglemente för H. af Cristiernins invalidinrättning fastställs.
Interimsstyrelse tillsätts. Denna kommer att verka i drygt 43 år.

1981-01-01:
Namnändring till Harald af Cristiernins stiftelse. Stadgar fastställs av Regeringen. (Budgetdepartementet- Olof Johansson).

Utdrag ur stadgarna:

Stiftelsen med säte i Karlskrona har en styrelse med fyra ledamöter. Regeringen utser
ordförande, sjöofficersföreningen utser en ledamot, kompaniofficersföreningen och plutonofficersföreningen utser en ledamot.

Den fjärde ledamoten, som utses av styrelsen, är verkställande ledamot (VL). För varje ledamot,
utom för VL, utses ersättare enligt samma ordning."

Stiftelsen har alltså sitt säte i Karlskrona. Där äger stiftelsen två hyreshus, det ena med 26 lägenheter och det andra med 30 lägenheter.

Ceremonin börjar alltså kl 14.00. Om du inte vet var kyrkogården ligger så följer här en vägbeskrivning:

Om du kommer på gamla Göteborgsvägen så svänger du in i Gustafsbergsallén. Strax efter bron över Bodeleån går det in en väg till vänster. Det finns en vägskylt där det står VETERINÄR. 100 meter in på den vägen ligger kyrkogården på vänster sida.

Det finns ingen parkering i omedelbar anslutning till kyrkogården utan lämpligast är att parkera på Landbadets parkering och gå sista biten. //

2019-08-29

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening 10 år

Ordföranden Janne Dahl och Lars Linsten.

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening firade 10 år med en tur ut på Byfjorden med M/S Byfjorden i ett strålande väder i tisdags.
Medlemmarna kunde njuta av båtturen på övre däck.
Vambola Kallaste berättade om föreningens tillkomst och förstås om Uddevallavarvet som passerades.
Idag är det Kynningsrud som dominerar det gamla varvsområdet.
Och vi gjorde en sväng in i den stora dockan där NANNY byggdes. Här ligger nu norskregistrerade Olympic Hercules upplagd.
Den här byggnaden är kvar sedan varvstiden. Annars är det nu Uddevalla Hamnterminal som huserar här.
Uddevalla har ju blivit en stor importhamn för vindkraftverk. Och när man ser vingarna på nära håll så ser man att de är gigantiska.
Efter turen inne i dockan stävade vi ut på fjorden och förbi Uddevallabron innan vi vände åter förbi Gustafsberg där jag fick berätta om badorten och internatskolan.

Två timmar på sjön blev det och sedan en god lunch på Mortens krog.  //

2019-08-28

Invigning av Gustaf B Thordéns park

Landshövding Anders Danielsson.

Idag invigdes Gustaf B Thordéns park av landshövding Anders Danielsson och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Staxäng. Parken hette tidigare Skansplan.
Mikael Staxäng.

Båda invigningspersonerna berättade förstås om Gustaf B Thordén och hans betydelse för Uddevalla.
Och talade gjorde även undertecknad som gjorde sitt bästa för att inte upprepa vad de två andra talarna redan hade sagt. En sak var säkert ny för alla och det var att IK Svane spelade fotboll på platsen och hade sin hemmaarena här under namnet Myggvallen. Nåväl! Thordéns betydelse för Uddevalla kan knappast överdrivas.

Dagens invigning var ett arrangemang som Thordénstiftelsen och Uddevalla kommun stod bakom. Initiativtagare till att döpa om Skansplan till Gustaf B Thordéns park är Ninni Johansson som har kämpat för saken i flera år och slutligen lyckades få gehör av kommunfullmäktige genom ett medborgarförslag.  //

2019-08-27

Stadsvandring onsdag 28 augusti kl 18.30

Arkivbild

I morgon onsdag är det dags för nästa stadsvandring med undertecknad. Start på Kungstorget kl 18.30. Avgift 20 kr.

ALLA VÄLKOMNA!!  //

2019-08-26

Idag revs Söderskolans gymnastiksal

Bo Johansson var framme med kameran idag då Söderskolans gymnastiksal revs. Den har ju stått kvar sedan själva Söderskolan revs men idag var det således dags för grävskopan att göra sitt jobb.

2019-08-25

VM-motocross i härligt sommarväder

Så var VM-motocrossen tillbaka på Glimmingen. Och i ett strålande sommarväder dessutom. Ja det var så varmt och stillastående så man fick tänka på att fylla på vätskeförrådet ordentligt. Och frågan är om det inte var publikrekord?

För egen del så är motocrossen en tradition alltsedan jag som femåring satt på pappas axlar på Kasen där tävlingarna gick på den tiden (1950).

Det är ett väloljat maskineri som BMK Uddevalla drar igång då det är dags för VM-deltävling. Alltifrån den välfungerande busspendeln till tävlingsarenan som till preparering av banorna i pauserna där stora bulldozrar kör ut på banan.

I år tittade jag mest på sådant som ägde rum runt omkring och följande bilder visar en del av detta, men först några bilder från banan.

 Starten går traditionsenligt genom att de två brudarna håller upp sina skyltar med 15 sekunder respektive 5 sekunder kvar.
 Och sedan fälls startgrinden. Man kan alltså inte tjuvstarta.
Första svängen är alltid spännande och på något mirakulöst sätt lyckas alla ta sig igenom kurvan.
 Ambulanshelikoptern fanns på plats men fick snart bege sig iväg på ett annat uppdrag.
Vad den här helikoptern gjorde fick jag aldrig klart för mig.
Det stora publikberget och VIP-läktaren var välfyllda.
Här kunde man köra gokart och det var en del som gjorde det.
Kl 12.45, exakt, brakade det till när en JAS 39 Gripen flög in över tävlingsområdet för att visa upp sina konster. Ett uppskattat och öronbedövande inslag.
Kommundirektör Peter Larsson förbereder här sitt invigningstal.
 Och bakom det stora publikberget ser det ut så här. Mer och mer av berget omvandlas till grus.


Länge trodde jag att vi skulle få se den här ballongen stiga upp mot skyn.
Men det gjorde den i vart fall inte så länge jag var kvar.

Elida på besök

Insänt av Lars Körner:

Hej Gunnar!
Kan rapportera att Elida V i dag ankrade innanför Kråkholmen och med rib-båt landsatte en grupp konfirmander för högmässa i Åh kyrka. Hon är numera en sällsynt gäst här. Annat var det förr för ganska många år sedan då hennes föregångare dök upp titt och tätt ur dimman med andliga sånger sjungna av Carola på högsta volym i högtalarna. Den här gången kom hon mera ljudlöst. Kanske ett tidens tecken om religionens roll i vårt samhälle. Hur som helst är hon en imponerande syn med sina 45 meter i stormasten.
Hälsningar
Lars  //

2019-08-24

Skalbanksmuseets invigning 26 augusti 1998

Insänt av Bill Rönnqvist.

Hej Gunnar!
Ett par foto från Skalbanksmuseets invigning den 26 aug 1998. På övre fotot kommer Sveriges Konung Carl den XVI Gustav och Drottning Silvia ut från museet.

På undre fotot väntar Uddevalla Stadsmusikkår med Drillflickorna på Kungen och Drottningens ankomst till Skalbanksmuseet.Musikkårens ledare är dirigent Klas Gerle.
Foto: Siv Rönnqvist
Mvh. Bill

2019-08-23

T S BRITTA 1997

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Med Stadshuset i bakgrunden lägger T S BRITTA till i Uddevalla hamn. Fotografierna tog jag 1997 när jag jobbade på tidningen Kasenabben. En tidning av arbetslösa, som låg på Västgötavägen 30. Tidigare I 17. Det kallades( Allaktivitetscentrum ) Vi gjorde hela tidningen själva.

Projektledare var Thomas Nilsson.
Foto:Bill Rönnqvist. (privat)
Mvh.Bill

2019-08-22

Regementets musikkår anno dazumal

Foto Bohusläns Försvarsmuseum.

Det är oklart när den här bilden togs. Men jag känner igen några ansikten. Gör du? Berätta!  //

2019-08-21

Vet du vem detta är?

Jag får en fråga om denne man. Vet du vem han är så vill jag gärna veta detta?  //

2019-08-20

Toalettbestyr i fält

Foto Bohusläns Försvarsmuseum.

Alla som gjort lumpen har förmodligen stiftat bekantskap med latrinstången. Låt vara att åtta man på en gång var nog lite ovanligt. Den här bilden kan vara från 1920-talet att döma av de trekantiga hattarna.  //

2019-08-19

Gamla SKAPI på Packhusgatan

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Där grävskopan börjat riva i första våningen, jobbade jag som Lagerbiträde 1961 i fem månader. I övervåningen stod pressarna och gjorde dräkterna släta och fina. Det var Damkonfektion, där satt 25 sömmerskor och sydde. 
Mest dräkter vill jag minnas.

Idag är det en ny byggnad. Det skall bli skola och affär.
Foto:Bill Rönnqvist(från min balkong)
Mvh.Bill  //

2019-08-18

Återträff för värnpliktiga 2019-05-11


Återträff 2019.05.11.    I 17, 3 kompaniet, 3 pluton.

Från vänster i bild: Tomas Elisson, Håkan Johansson, Lennart Jansson, Morgan Broqvist, Ronny Andersson, Mats Ström, Bertil Karlsson, Gunnar Winkler, Torbjörn Lund, David Hallberg, Tapio Kiuru, Mickael Iglicar, Jan Henning. (Joakim Hjärpe anslöt senare på dagen). Foto Lars Ström.

Framför kasern Lejonet och på samma plats som man skiljdes åt för 37 år sedan, möttes lördagen den 11 maj delar av 3. pluton ur 3.kompaniet årsklass 81/82 med sin plutonchef och dåvarande fänriken Håkan Johansson. Det var en förväntansfull och glad men också något åldrad samling där minnena snabbt kom på tal.

3.kompaniet leddes vid tiden av MJ Jan Spång och Stf MJ Åke Årstrand. Den senare försöksledare. I 17 var återkommande en plattform som bidrog till utvecklingen av ny materiel för både arme’n och försvarsmakten vilket utgick från Infanterisstridsskolans InfSS försöksavdelning på Kvarn under ledning av övlt Lars Andréasson, sedermera stabschef och siste regementschefen på I17.

Flera av utvecklingsprojekten pågick mer än ett år och för 3.komp omfattande det stridsselen som senare kom att bli ursprunget till dagens bärsystem. På samma sätt prövades nytt uniformssystem med dragkedjor vilket också återfinns i modifierad form i dagens modell 90. Särskilt viktigt var nytt eldhandvapen efter Ak4. Försvarsmakten hade strax innan valt mellan tre olika vapen och det belgiska vapnet FNC kom att gå vidare för utprovning.

För I17 innebar detta att 3.komp. gavs uppgiften och försöken leddes av mj Åke Årstrand som vid tiden var väl känd för sin betydande kunskap och intresse för vapen. Två plutoner, 2. Pluton under ledning av Kn Nilsson och 3. plutonen under ledning av fk Johansson gavs försöksvapen vilka nu kallades Ak5.

1.pluton under ledning av Kn Stridsberg gavs helt nya Ak4 för jämförelse och referens under försöken. Till detta gjordes även försök med gevärsrökgranat.

Anmärkningsvärt för tiden var datorns deltagande i verksamheten. Dyrgripen lånades in särskilt och alla resultat bokfördes med stor noggrannhet. Varje avgivet skott mot respektive mål med avstånd och antal träff vilka räknades och mättes blev registrerade. Detta oavsett om det var på skjutbanan eller i tillämpad stridsskjutningsterräng.

Försöken kom att påverka både utbildningsresultatet men framförallt även sammanhållningen och kamratandan positivt.

I denna kontext kom minnena snabbt på tal och livet på luckan beskrevs med glada leenden. Till och med inryckningen kom på tal där inmönstring skedde av den nyss utnämnde plutonchefen.

En vandring över kasern och vidare till Fossum genomfördes. Där samspråkades också med ungdomar ur frivilligorganisationen som övade med dagens utrustning. Många likheter och spåren från försöken 81/82 var lätt att identifiera.

Förflyttningssätten övades ju på Fossum vid tiden av alla soldater och vid ett tillfälle även över Bäveån och vidare upp förbi kanslihuset. Jobbigt men likväl ett positivt minne. Färden gick därefter ut till skjutbanorna vilka tillsammans med Bulids stridsskjutningsterräng, framförallt ”Fyrkantsfältet”, ”Älgen - Räven” och ”Tronemossen” var platser där mycket tid och träning var förlagd.

”Centralskjutbanan” och ”Korthållsbana 4” var i stor utsträckning sig lika från värnpliktstiden. Utvecklingen av ny anvisning för skjututbildning diskuterades bland deltagarna. Detta kom senare att benämnas Handbok PEK. Det senare stod för pistoler eldhandvapen och kulsprutor. Även utbildningstecken i tre valörer kunde erhållas efter genomförd kurs. Allt som allt många nymodigheter vid den tiden som satt spår i dagens Försvarsmakt men också i den samlade plutonen.

Under året erhöll plutonen nya vapen vid tre tillfällen. Varje gång något justerade utifrån försöksresultaten. Vid ett tillfälle genomfördes slitagetest med ytterligare 1000 skott per vapen och utan vapenvård vilket innebar arbetsamma men stimulerande övningar. Utebliven vård uppskattades också.

Därefter gick färden vidare och en lång kväll avslutades på Bohusgården. Berättelserna blev många och minnena kom att bli än fler under tiden. Genomgående i berättelserna var att man genom all träning och utbildning i en kontext av vapenförsök, vilken i sig ändå skulle kunna anses vara farlig, likväl litade fullt ut på varandra. Många exempel på tillämpade stridsskjutningar vittnade om detta och resultaten var genomgående mycket bra. Enligt Håkan Johansson var som exempel antalet träff av avgiven mängd skott genomgående strax över 90 % på samtliga normalstridsavstånd i småbruten terräng.

Fk Johansson numera överstelöjtnant inom Flygvapnet tackade alla kamraterna för en inspirerande samvaro och lovade arrangera en ny träff i mera närtid än vad som varit och då på F 7 dit alla hälsades välkomna.
Håkan Johansson i mitten i lågskor. (Och till vänster om honom sitter väl Frank McLellan?)

Plutonen i terrängen då det begav sig.  //