2019-08-30

Minnesceremoni på Cristierninska kyrkogården lördag 31 augusti

Visste du att det finns en privat kyrkogård på Gustafsberg, den enda i Uddevalla kommun? Det är den Cristierninska kyrkogården som äga av Harald af Cristiernins stiftelse med säte i Karlskrona. Det är en stiftelse som en gång bildades av Michael af Cristiernin och hans hustru Jeanette till gagn för "åldersstigen, blesserad eller utfattig" personal vilken tjänstgjort vid Kungl Flottan.
I morgon kommer styrelsen för den Cristierninska stiftelsen att hålla en ceremoni på kyrkogården till vilken allmänheten är välkommen.

PROGRAM

Minnesceremoni kl 14.00 för allmänheten
Välkomnande (Gertrud Malmberg eller kyrkvärd)
Psalm 201
Betraktelse (Gertrud Malmberg)
Trumpetfanfar
Avtäckning av minnessten
Tal (Johnas Mård)
Psalm 200: 1–4.

Ca kl 15.00 Kaffe, saft m.m. i skolhuset på Gustafsberg.

"KORTFATTAD HISTORIEBESKRIVNING

I Stockholm upprättades år 1642 en skriftlig överenskommelse mellan Flertalet av dem, vilka då tjänade under rikets amiralitets- och sjöstat." Den härpå grundade sammanslutningen
benämndes till en början Amiralitetsarmbössan och i senare reglementen Amiralitetskrigsmanskassan.

En något senare benämning var Flottans pensionskassa, vilken slutligen kom att benämnas Marinens familjepensionskassa.

1836-03-16:
Michael af Cristiernin med hustru Jeanette donerar stora delar av Bodeleområdet omfattande skog och mark, bl a sju hemman, inom Uddevalla kommun, till gagn för "ålderstigen,
blesserad eller utfattig" personal vilken tjänstgjort vid Kungl Flottan. H. af Cristiernins invalidinrättning bildas. Inrättningen får efter framställan namn efter donatorns fader, framlidne
Amiralen Harald af Cristiernin.

1840-10-10:
Enl Kungl brev skall tillgångarna förvaltas av direktionen över Amiralitetskrigsmanskassan, (senare
benämnd Flottans pensionskassa och därefter Marinens familjepensionskassa.)

Här skulle tillgångarna med tiden öka, bland annat genom nya donationer, och så småningom skulle tillgångarna medge uppförandet av en invalidinrättning i enlighet med donatorernas i donationsbrevet uttryckta vilja.

1937-10-22: Reglemente för H. af Cristiernins invalidinrättning fastställs.
Interimsstyrelse tillsätts. Denna kommer att verka i drygt 43 år.

1981-01-01:
Namnändring till Harald af Cristiernins stiftelse. Stadgar fastställs av Regeringen. (Budgetdepartementet- Olof Johansson).

Utdrag ur stadgarna:

Stiftelsen med säte i Karlskrona har en styrelse med fyra ledamöter. Regeringen utser
ordförande, sjöofficersföreningen utser en ledamot, kompaniofficersföreningen och plutonofficersföreningen utser en ledamot.

Den fjärde ledamoten, som utses av styrelsen, är verkställande ledamot (VL). För varje ledamot,
utom för VL, utses ersättare enligt samma ordning."

Stiftelsen har alltså sitt säte i Karlskrona. Där äger stiftelsen två hyreshus, det ena med 26 lägenheter och det andra med 30 lägenheter.

Ceremonin börjar alltså kl 14.00. Om du inte vet var kyrkogården ligger så följer här en vägbeskrivning:

Om du kommer på gamla Göteborgsvägen så svänger du in i Gustafsbergsallén. Strax efter bron över Bodeleån går det in en väg till vänster. Det finns en vägskylt där det står VETERINÄR. 100 meter in på den vägen ligger kyrkogården på vänster sida.

Det finns ingen parkering i omedelbar anslutning till kyrkogården utan lämpligast är att parkera på Landbadets parkering och gå sista biten. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar