2019-08-02

Lennart Bergqvist död

Överste Lennart Bergqvist avled den 26 juli, 87 år gammal. Han föddes på Stenbacken i Uddevalla den 31 maj 1932.

Han blev officersaspirant vid Bohusläns regemente 1953. Studentexamen vid Försvarets läroverk 1956. Officersexamen 1957. MHSask.FHS.

Fänrik vid Bohusläns regemente 1957. Löjtnant 1959. Kapten 1966, vid Försvarsstaben 1971. Major 1972. Överstelöjtnant 1974. Överstelöjtnant med särskild tjänsteställning 1979. Överste vid Värmlands regemente 1983, vid Bohusläns regemente 1989.

Tillhörig Bohusläns regemente 1957-1971. Överste och chef för Bohusläns regemente 1990--1991.

Han sörjes närmast av hustrun Birgitta, sonen Anders med familj samt sonen Carl-Johan. Begravningen äger rum fredagen den 16 augusti kl 13.00 i Uddevalla kyrka. Övrigt se dödsannonsen nedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar