2019-06-30

Regementets musikkår spelar för studenterna 1953

Insänt av Bill Rönnqvist: Foto: Bengt Hansson Kuriren.

I 17.1953 Musikkåren spelar för studenterna. Ledare Harald Olsson.

Led 1:från vänster. 1.Syns ej. 2.Henry Palmer, 3.Kurt Sävsby
4.Birger Jarl.

Led 2: 1:Erik Andersson, 2:Rolf Rönnqvist, 3:Douglas Holmstedt, 4:Erik Brink

Led 3: 1:Hans Svanbier, 2:Gunnar Jansson

Led 4: 3:Sven Lång (solglasögon vänster axel på Birjer Jarl).

I bakgrunden ser vi gamla Saluhallen i Uddevalla.

Mvh
Bill Rönnqvist //

2019-06-29

Stadsmusikkårens trumslagare 1957

Insänt av Bill Rönnqvist:

Foto från mitt familjealbum:

Från vänster. Olle Christoffersson,(bror till Janne Christoffersson, trumpetare) Bert Andersson, Arthur Rönnqvist (min far), Evert Strid, (känd även av oss äldre Uddevallabor som vaktmästare på Chinabiografen, som låg högst upp på Kungsgatan.

MVH:Bill Rönnqvist.  //

2019-06-27

Uppladdning för Pantaenius Bohusracet

 I morgon går starten för årets Bohusrace och i dag har båtarna anlänt till hamnen. Så här såg det ut vid halvsjutiden. Det föreföll dock inte vara lika många båtar som tidigare år, men det fortsatte att komma båtar senare under kvällen.
Första starten går kl 09.00. Sedan följer starter kl 10, 11, 13, 14,15 och 15.10.  //

2019-06-26

Uddevalla 500 år 1998

Insänt av Bill Rönnqvist:

Sveriges Konung Carl den XVI Gustav och Drottning Silvia
besöker Uddevalla vid stadens 500 års jubileum den 26-8-1998.
Foto:Bill Rönnqvist

Mvh.Bill  //

GUTE tillbaka i "hemmahamnen"

Idag på förmiddagen kom GUTE tillbaka till Uddevalla efter en tids frånvaro. Närmast kom hon från Fredrikstad i Norge och före det Stettin i Polen där hon legat en tid. När hon för övrig lämnade Uddevalla för ett tag sedan gick hon först till Fredrikstad innan hon vände kursen mot Stettin.  //

2019-06-25

Augustas resa

Kerstin Melin och Sara Azzam

För en tid sedan fick jag det nedanstående mejlet av Sara Azzam:

Hej!
Jag och min syster Kerstin startade för två år sedan ett lite annorlunda släktforskningsprojekt baserat på en dagbok och några brevsamlingar från mitten av 1800-talet. Huvudfigur och författare till dagboken är vår farmors mormor, Augusta Söderholm f 1827. Augusta och hennes mamma Anna gjorde flera resor i Sverige och Europa. Kerstin och jag gör nu om hennes resor med dagboken som vår reseguide. Vi bloggar om vår forskning och våra resor. Kerstin skriver också en bok om Augusta.

En resa som Augusta och Anna gjorde i juni 1845 var till Gustafsberg. Där drack dom vatten, badade, och umgicks med andra familjer. Kerstin och jag tänker göra samma resa i sommar.

Nu till min fråga – har stiftelsen något arkiv över badgästerna på 1800-talet. Det vore nämligen intressant att veta vilka familjer de umgicks med. Vi vet en del genom dagboken, men inte alla namn.

Vänliga hälsningar
Sara Azzam

Ja, som många av Uddevallabloggens läsare vet så har Gustafsbergsstiftelsen ett fantastiskt välbevarat arkiv och givetvis var de välkomna hit. Och idag kom de, klädda som vore det 1845.

På bilden ovan Kerstin Melin till vänster och Sara Azzam.
Och visst hittade de Augusta och hennes mamma Anna i badinskrivningsjournalerna från 1845.
 Ett besök i Societetshuset blev det också. Här måste Augusta och Anna Söderholm ha varit 1845. Huset stod klart 1837 och var givetvis ett kärt tillhåll för badortssocieteten, som för övrigt hade byggt det.
Läs mer om detta spännande släktforskningsprojekt på hemsidan http://www.augustasresa.se/ //

2019-06-24

Ny färdigställd naturstig längs Bodeleån

Tidigare under våren gjorde kommunen i ordning naturstigen längs Bodeleåns dalgång räknat från vägbron över ån och uppströms till vattenfallet strax intill Göteborgsvägen. Redan då berättade kommunens skogsförvaltare David Alfredsson att man hade för avsikt att utöka naturstigen även nedströms från samma vägbro.
Och nu är det klart. Leden är markerad med vita stolpar och startar nästan på samma plats som den andra naturstigen. Man kan börja gå som jag markerat på kartan och efter drygt 10 minuter kommer man fram till Strandpromenaden i närheten av hundbadplatsen. Och så klart kan man gå stigen åt andra hållet.
Just nu är det inte så mycket vatten i ån men den här vattenspegeln kan man beskåda längs stigen.  //

2019-06-23

Uddevalla Sekundärstation TT61


Insänt av Per Norberg:

På en av Gunnars bildvisningar i våras så kommenterade jag en bild påminnande om ovan (som faktiskt är skarpare än den Gunnar visade) att det var roligt att Vattenfalls stora pampiga transformatorstation syntes i bildens högra (rödbrun byggnad ovan mitten) hörn.

Jag lovade Gunnar efteråt att försöka skaffa fram bättre bilder vilket jag lyckades med och jag ombads skriva några rader om det jag visste om stationen.

1910 startade första turbinen i Trollhättans kraftverk men det dröjde innan Uddevalla Stad anslöts. Man hade ju Strömberget och kontrakt med AB Skandinaviska Elverk som hämtade kraft från Önan och Malgöns kraftstationer i Trollhättan som båda drevs med 50 Hz. Men år 1916 skrivs nytt kontrakt med Trollhätte Kraftverk varvid Skandinavernas 10 kV linje övertas och kopplas in till Vattenfalls 25 Hz system. Det beslutas om en 50 kV ledning mellan Trollhättan och Uddevalla. Denna skall dras till
en ställverksbyggnad på Fossum varför Vattenfall inköper 8140 m
2 från ”Gustafsbergs Barnhus” för 1 kr/m2. Senare övertogs delar av stadsägorna 1507 och 922 så att man hade 11300 m2 .

Vid denna tid var praxis att ställverken byggdes inomhus. Först i och med att man införde 120 kV så kom utomhus-ställverken. Elen var inte ett självklart behov utan hade konkurrens från andra energislag inkluderande ”mankraft”. Så man ville göra anläggningarna så pampiga som möjligt för att visa att här kommer något nytt. Ett av de bästa exemplen finner man via denna länk:

Inkommande ledningar (de med högst spänning) ansluter under takkanterna och tanken är att man skall se dem som utgående ”blixtar”. På översta våningen var ställverk 50 kV (70 kV i mellansverige) och under ställverk för 20 kV utgående linjer. Troligen försörjdes elverket via separat 50/10 kV transformator. Eftersom kraftverket var den primära anläggningen så kallades de stationer som tog emot kraften för sekundärstationer. Utgående 20 kV ledningar matade i sin tur tertiärstationerna.

50 kV ledningen till Uddevalla var den 6:e som byggdes och fick då littera TL6 (T för Trollhättan och L för ledning). Första stationen blir då så klart TT61 (T för transformatorstation).

Tyvärr råkade Statens Vattenfallsverk ut för stora ekonomiska bekymmer efter första världskriget (som lett till en hausse för vattenkraftverken på grund av stoppad bränsleimport) och det var inte längre tal om att bygga så lyxigt som i Mellansverige där Erik Hahr (stadsarkitekt i Västerås och en av landets mest produktiva arkitekter när det gäller kraftverk) höll i pennan. Men det är tydligt när det gäller Uddevalla och TT61 att det är samma ritningar som ligger till grund för bygget.

1921 är stationen färdig för idrifttagning.
Till stationen ansluts efter hand en 50 kV ledning ut mot Brodalen och 1939 läggs ett dubbelt kabelförband till SJ nya omformarstation som skall ge el till Bohusbanan. För att klara den ökande belastningen på grund av järnvägen byggs även en andra 50 kV ledning till Trollhättan. Som nämnts ovan sker matningen inledningsvis som 25 Hz men redan 1924 blir TL6 den första ledningen som läggs över till 50 Hz – ett projekt som Vattenfall höll på med fram till 1959. Så Uddevalla hade 25 Hz i 8 år – något som låter värre än det var. Hushållsbelysning vid denna tid skedde i städerna oftast med likström via omformare. 
Foto: Hans Danielsson 1927, Digitalt museum


Att stationen gav ett pampigt intryck framgår av ovan bild över regementsparken från mellankrigstiden.

Från sommaren år 1952 finns ett antal bilder i det arkiv som Vattenfalls Veteraner byggt upp varav några visas nedan. Den första bilden är tagen från sydväst.
Byggnaden till vänster är stationsmästarens tjänstebostad där fri el var en självklarhet och här finns både gräsmatta och trädgårdstäppa.
Här ses bostadshuset bättre samt baksidan av stationen.

Ovan bild är tagen från nordväst och visar alltså den front man ser ifrån staden. Man har helt klart murat igen undre delen av fönstren vilket knappast förskönat byggnaden.

3 januari 1962 så exploderar en 20 kV brytare i en liknande station i Södertälje. Branden sprider sig till övervåningen och slår ut hela 70 kV ställverket och Södertälje är släckt i flera dagar. Händelsen leder till ett uppvaknande och beslut att de gamla (bara 40 – 50 år) inomhus ställverken måste bort av säkerhetsskäl. Lösningen för Uddevallas del – vilken ändå behövts av kapacitetsskäl - var att man först skulle övergå till 40 kV istället för 50 kV varför en tillfällig 50/40 kV transformering etablerades i den kommande 130/40 kV stationen i Ramseröd. Marken överläts till kommunen och de mindre husen framför huvudbyggnaden revs och där byggde Elverket sin Östra Mottagningsstation ”ÖM” som var klar 1967. När sedan SJ gick över till 130 kV matning hade TT61 fullgjort sin uppgift och revs 1970.

Per Norberg juni 2019  //

2019-06-22

Österskolan 1952

Insänt av Bill Rönnqvist:

Bakre raden vänster:Sture Agnholm, Kent Lindqvist, Arne Eriksson, fröken Karin Hagensten, Björn Segelblad, Lars Johansson, Rolf Andersson, Lennart Björk.

Mitten Vänster: Norma, Gunilla, Ingalill Fritzen, Mariann, Anita, Kristina, Ulla, Gittan, Anita Johansson.

Främre Vänster:Lars Hagelin, Alf Andersson, Said Olsson, Roy Olsson,
Bill Rönnqvist, Krister Gerlac, Jan Olsson.

Namnen är skrivna från mitt minne från den tiden,har det blivit
fel namn någonstans ber jag om överseende.

Med vänlig hälsning
Bill Rönnqvist  //

2019-06-21

Festligt, folkligt, fullsatt midsommarfirande på Gustafsberg

 Midsommarfesten på Gustafsberg inleddes traditionsenligt med att Gustafsbergs vänner klädde majstången och reste den.
 Kl 16 inleddes dansen kring majstången. Före 26:e året i rad stod Christer och Lasse för musik och regi. Och det var mycket folk. Publikrekord var det någon som sa.
Vädret var strålande ända fram till den sista dansen då några regndroppar kom från himlen. Precis som i fjol.

GLAD MIDSOMMAR ALLA!!  //

2019-06-20

Dans kring midsommarstången på Gustafsberg

Kl 16.00 på Midsommarafton är alla välkomna till midsommarfirandet med dans kring midsommarstången i Brunnsparken på Gustafsberg.

Traditionsenligt är det Lasse och Christer som står för musiken och lekarna.

VÄLKOMNA!!!  //

2019-06-19

Känner du igen den här polisen? - Uppdaterad

Även poliser gick till Säfströms foto för att ta porträttbilder. Känner du igen honom?  Jag gör det men vet inte namnet.

Flera av Uddevallabloggens läsare berättar att detta är Hasse Larsson. Till yttermera visso bekräftar Uddevallas kommundirektör Peter Larsson att Hasse är hans pappa.  //

2019-06-18

Mejeribranden 1 januari 1998

Insänt av Bill Rönnqvist:

Detta foto tog jag på morgonen från min balkong. Branden i mejeriet började på Nyårsnatten.
Brandorsaken kan ha varit från raketer. Det var mycket smällare den natten.Uddevalla stad firade 500-års jubileum.

Foto:Bill Rönnqvist. Ett stort tack till vårat brandförsvar.
Med vänlig hälsning
Bill Rönnqvist //

2019-06-17

Journalisten Bengt Hansson

Insänt av Bill Rönnqvist:

Här är ett foto på min halvbror Bengt. Född i Uddevalla 1924 avled 1981.Min mors efternamn var Hansson som ogift. Bengt flyttade till Mölndal 1963 då Kuriren blev nedlagd. Han började som nattredaktör på Ny Tid i Göteborg. Bengt har två döttrar där. Bengt med familj var bosatt på Bohusgården innan flytten gick till Mölndal.
Mvh
Bill Rönnqvist  //

2019-06-16

Nu öppnar Gustafsbergs badrestaurang för sommarens luncher

I morgon, den 17 juni, öppnar badrestaurangen för sommarens husmansluncher. Krögaren Urban Nielanger har varit på Gustafsberg i lika många år som jag själv. För oss båda är det således tolfte året.  //

2019-06-13

Kunglig Eriksgata 1955

Insänt av Bill Rönnqvist:

Den 13:de maj 1955 besökte HM Gustaf VI Adolf  Uddevalla. Fotot är taget på Kungsgatan. Från vänster i bild ser vi borgmästaren Erik Hugo Westin till höger om Konungen stadsfullmäktiges vice ordförande Axel William Sanden samt Oscar Rönnqvist ledare för Uddevalla Stadsmusikkår som
underhöll vid kungabesöket.

Foto: Bengt Hansson Redaktör Kuriren Uddevalla.(min halvbror)
Med vänlig hälsning
Bill Rönnqvist  //

2019-06-12

Uddevalla gossmusikkår

Insänt av Bill Rönnqvist:

Gossmusikkåren övar marschmusik på Margretegärdeskolans skolgård för 60:år sedan. Praktiska Realskolans baracker syns i bakgrunden, idag ligger polishuset där.
Foto.Bengt Hansson Redaktör Kuriren(min halvbror)


Med vänlig hälsning
Bill Rönnqvist  //

2019-06-11

Parti från Hasselbacken och Kungstorget

Så här såg det ut en gång i tiden i Hasselbacken och uppfarten mot Kungstorget. 
Och så här ser det ut idag.  //

2019-06-10

Stadsvandring 12 juni med Gunnar Klasson

Arkivbild.

Stadsvandring onsdag den 12 juni med Gunnar Klasson. Start på Kungstorget kl 18.30. Vi rör oss i centrum och i de östra delarna av densamma.

Avgift 20 kr. Alla är hjärtligt välkomna!!  //

2019-06-09

Bagges gränd 1948

Insänt av Bill Rönnqvist:

Detta foto tog min mor 1948 med sin lådkamera. Fotot är taget från Västerlånggatan. Foto.Sigrid Rönnqvist.

Med vänlig hälsning
Bill Rönnqvist
//

2019-06-08

Nationaldagsfirandet i Regementsparken

Foto Ulf Andersson.

Nationaldagsfirandet i Regementsparken inleddes med underhållning av Hemvärnets musikkår. Försäljning av kaffe och dopp.

KL 10.05 marscherade fanvakten ur Hemvärnet in.
Därefter avlämning till bataljonschefen Erika Åbrodd och efterföljande parad för fanan. Bohusläns regementes marsch spelades (Hemvärnet är regementets traditionsbevarare).

Därpå följde korum med Kurt Olsson och så nationalsången.
Årets nationaldagstalare var Ingrid Kennborn, ordförande i Bohusläns Hembygdsförbund..

Firandet avslutades med Kamratföreningens marsch varpå musikkåren och övriga avmarscherade. I processionen ingick även Försvarsungdom Bohus-Dal.  //