2019-06-24

Ny färdigställd naturstig längs Bodeleån

Tidigare under våren gjorde kommunen i ordning naturstigen längs Bodeleåns dalgång räknat från vägbron över ån och uppströms till vattenfallet strax intill Göteborgsvägen. Redan då berättade kommunens skogsförvaltare David Alfredsson att man hade för avsikt att utöka naturstigen även nedströms från samma vägbro.
Och nu är det klart. Leden är markerad med vita stolpar och startar nästan på samma plats som den andra naturstigen. Man kan börja gå som jag markerat på kartan och efter drygt 10 minuter kommer man fram till Strandpromenaden i närheten av hundbadplatsen. Och så klart kan man gå stigen åt andra hållet.
Just nu är det inte så mycket vatten i ån men den här vattenspegeln kan man beskåda längs stigen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar