2022-11-30

Vilken klass är detta och vilka är eleverna?

Denna bilden har jag fått låna av Hans Hallin. Han står själv längst upp till höger. Men vilka är klasskamraterna och vad är det för ett fototillfälle?   ///

2022-11-28

En bild att fundera på


 En bild från Skansberget, det ser alla. Men med en del detaljer går det att datera bilden. Nämligen ?   //

2022-11-27

Berättarafton onsdag den 30 november

Höstens sista berättarafton går av stapeln på onsdag den 30 november kl 18.30. Plats: Hörsalen på Bohusläns museum. 

ALLA VÄLKOMNA!!!   ////

2022-11-26

GUSTAFSBERGS BARNHUSKISTA

I arkivet på Gustafsberg står GUSTAFSBERGS BARNHUSKISTA. I makarna Knapes testamente är det stipulerat att det skall finnas en barnhuskista. Makarna Knape visste inte när de skrev sitt testamente att Baggetofta några år senare (1774) skulle byta namn till Gustafsberg.

I paragraf 7 i testamentet står det: 

....äfvensom alla Förskrifningar och Dokumenter böra förvaras uti en särskildt dertill inrättad med starkt Jernbeslag samt trenne Lås och Nycklar försedd Kista, som bör hafva denna påskrift: Baggetofta Barnhuskista; hvilken Kista bör alltid blifva stående uti Stadsens Tjugo fyra Äldstes allmänna Rum på Uddevalla Stads rådstuga; börandes Directeuren hafva en, samt tvenne af Stadsens Äldste hvar sin Nyckel till denna kista, hvilken aldrig bör öppnas, eller någre Handlingar derifrån uttagas, utan Stadsens Tjugofyra Äldstes bifall, samt i deras när- och öfvervaro.

Som framgår av Knapes testamente skall kistan förvaras i stadens rådhus. Där stod den också länge. Min gissning är att den flyttades till Gustafsberg då kommunen övergav Rådhuset 1987. Den fanns i alla fall på Gustafsberg när jag ordnade upp arkivet där i början av 1990-talet.

Som framgår av testamentet får kistan inte öppnas hur som helst och nycklarna finns nu hos Gustafsbergsstiftelsen. Jag har ändå försökt hålla på makarna Knapes vilja så långt som möjligt. Jag var tvungen att gå igenom innehållet för att inventera det och senare har vi även skannat hela innehållet.

En gång kunde jag med gott samvete öppna kistan. Då uppfylldes kriterierna om att de styrande i Uddevalla var närvarande. Idel ädel kommunal- och oppositionsråd, från vänster Essam El-Naggar, Hans Jonasson, Sture Svennberg, Magnus Jakobsson och Jan Gunnarsson.
Vid tillfället passade jag på att ta en bild ner i kistan och där ser det ut så här. I listan förvaras "viktiga papper", som bouppteckningar, köpeavtal, lantmäterihandlingar mm. Här finns också en ask med sex minnespengar och en guldpeng. Den äldsta handlingen är av pergament från 1453.

Sådana här kistor var väldigt vanliga på sin tid. Det finns exempel på sockenkistor, gårdskistor, bykistor mm.

Alla handlingar i kistan är digitaliserade av Harri Kantola och man behöver inte längre öppna kistan för att kunna läsa handlingarna. De finns i stiftelsens datorer.

För några år sedan blev jag uppringd av en forskare från Stockholms universitet som hade hört talas om barnhuskistan och att där skulle finnas dokument som skulle kunna hjälpa honom i hans forskning. Redan samma dag kunde jag mejla de skannade dokumenten till honom och när han efteråt hörde av sig berättade han att han blev mer eller mindre chockad över den snabbhet med vilken jag kunde hjälpa honom.  

Många andra handlingar är också digitaliserade. Framförallt det som rör barnhuseleverna och badgästerna. Kort sagt är arkivet en guldgruva för många.   ///

2022-11-24

Första bilen vid Hästepallarna?

Vägen vid Hästepallarna invigdes 1908. Det blev en avsevärd förbättring av Uddevalla södra in- och utfart som fram till dess gått över Kapelle.

I tidningsarkivet söker jag på Hästepallarna och hittar detta:

Datum Innehåll

1892-10-08 Vägsträckning diskuteras, breddning av Kapellebackarna eller sträckning utmed Hästepallarna. Vägarbeten.
1932-01-28 Kurvorna på södra landsvägen rätas. Ett omfattande arbete vid Hästepallarnas gråa klipphällar. Bild
1932-04-15 En bild från sprängningsarbetena å Södra landsvägen. Dessa arbeten utföres i Hästepallarnas berg. Bild.
1932-05-10 Sprängningarna på södra landsvägen vid Hästepallarna. Vägarbete. Bild.
1969-11-03 Ungdomar skadades i krock med lastbil vid Hästepallarna. Olycka. Bild.
1971-07-15 Rederier lägger upp fartyg i Byfjorden på grund av fraktbrist vid Hästepallarna och Skeppsviken. Bild.
1975-12-06 En långtradare välte natten till fredagen vid Hästepallarna i Uddevalla. Olycka.
1976-04-27 Från Hästepallarna till Walkesborg. Uddevalla Simförening ställer i år in sig i 50- åringarna led. Föreningar.
1980-05-24 Nu ska E:an breddas vid Hästepallarna. Vägarbeten. Bild.
1983-10-25 Kommunen har planer på en gång- och cykelväg vid Hästepallarna. Natur. Turist. Vägarbeten.
1983-11-19 Beslut dröjer om gång och cykelväg vid Hästepallarna. Natur. Turist. Vägarbeten.
1985-09-13 Halv miljon satsad på planering av gång- och cykelväg utmed Hästepallarna. Gatuarbete. Bild.
1988-10-01 "Gustafsbergssvängarna de så kallade ""Hästepallarna"" ska bli säkrare. Vägarbete. Bild."
1989-09-14 Lagning av stenmuren vid Hästepallarna pågår. Vägarbete.
1990-09-20 Hästepallarna.
1997-03-10 Konstnären Bengt Andersson vill ha kulturhus vid Hästepallarna. Kultur.
2004-09-25 Avstamp för insamlingen till strandpromenaden utmed Hästepallarna. 2,2 miljoner ska samlas ihop på två månader. Pengar. Näringsliv. Bild.
2004-12-13 Vägen vid Hästepallarna öppnades för trafik 1908. Historia. Trafik. Bild.
2005-05-07 Akut risk för vägras vid Hästepallarna. Tung trafik stoppas. Badet i Skeppsviken också hotat. Vägarbeten. Bild.  ///

2022-11-23

Höstrea på Jörnstedts

Foto Bo Seinknecht

Jörnstedts modehus låg där Standards herrekipering ligger just nu. Jörnstedt hette först Jönsson och låg vid det vi brukar kalla Sagaplan. Jörnstedts öppnade här 1939.

En sökning i Tidningsarkivet på Jörnstedt ger följande resutat:

Datum        Innehåll

1935-02-15 Köpman Thorsten Jönsson, Uddevalla ändrar namn till Jörnstedt. Annons.
1937-01-23 Direktör Jörnstedt berättar om sin resa till Spanien och om förhållandena där. Arbetsmarknad.
1938-03-03 Dir.Torsten Jörnstedt har av tandläkare Gustaf Helde- och fru E. Fastighetsaffär.
1938-09-01 1:a sept.1938 ändrar Jönssons AB sitt firmanamn till Jörnstedts AB. Annons. Affär.
1939-03-27 I dag klockan 1 slås dörrarna upp till Jörnstedts nya affärshus vid Kungstorget. Annons.
1939-03-27 Idag kl 13.00 slås dörrarna upp till Jörnstedts nya affärshus vid Kungstorget. Annons.
1939-03-28 Firman Jörnstedt, Uddevallas nya varuhus. Bild.
1939-03-28 Jörnstedts har nu öppnat sitt nya moderna affärshus vid Kungstorget. Bild.
1940-09-23 Förlovning har till kännagivits mellan Thorsten Jörnstedt- och Birgit Salén. Familjenytt. Bild.
1940-12-03 Vigda Thorsten Jörnstedt- och Birgit Salén. Familjenytt.
1940-12-03 Vigda Thorsten Jörnstedt och Birgit Salén.
1941-06-26 Hos Jörnstedts kan nu Uddevallas damer få sina silkesstrumpor uppmaskade med hjälp av en sinnrik elektrisk maskin.
1945-03-03 Jörnstedt öppnar nytt modehus i Örebro säger dir. Torsten Jörnstedt. Affär. Bild.
1946-05-13 Änkefru Amanda Jörnstedt efterlämnar 4 barn därav köpman Torsten Jörnstedt, död. 78 år.
1947-10-01 AB Modehuset Regent har bytt ägare, förvärvat av Dir.Thorsten Jörnstedt. Affär.
1948-02-02 Direktör Jörnstedts avskedsmiddag på Carlia, för avflyttning till Stockholm.
1950-07-17 Våldsam trängsel i kön till Jörnstedts realisation. Affär.
1950-12-23 50 år fyller Karin Nilsson, huvudkassörska hos AB Jörnstedt sedan år 1927.
1951-03-09 Jörnstedts moduppvisning: Franska original, måttfullt svenskt. Mode. Bild.
1952-04-04 Kycklingar målade i mode färger, finns att se i Jörnstedts skyltfönster. Affär.
1957-10-11 60 år fyller butiksbiträdet hos Jörnstedts fru Thora T. Norrman.
1957-10-14 Jörnstedts i Uddevalla firade 30-årsjubileum. Jubileum.
1972-04-26 Strumpbyxor till Valborg i modefärger från 3.95 kr hos Jörnstedts. Annons.
1980-10-08 Modehuset Coronet (där Jörnstedts hade sin affär) i konkurs. Ovisst för 11 anställda. Affär. Arbetsmarknad. Bild.  ///

2022-11-22

Det ser vi på bilden

Som sagt det finns flera objekt som ger en fingervisning om när bilden kan vara tagen.(genom att klicka på bilden blir den större).

Längst upp ser vi byggandet av Bohusläns regementes kaserner. Per N kommenterar mycket riktigt:

Kålgårdsberget med fängelset framför. I bakgrunden pågår regementsbygget. Två kaserner är resta medan den tredje just påbörjats och det innebär hösten 1911 enligt boken Borgbygget på Kvarnberget/Per N
 
Vattenreservoaren på Kålgårdsberget syns tydligt. Den togs i bruk 1908. Och så klart länsfängelset i förgrunden.

Jag är lite förvånad att ingen har kommenterat de båda järnvägarna på bilden. Till höger om fängelset ser vi den nybyggda Bohusbanan. Första tåget över järnvägsviadukten över Fjällvägen - Västerlånggatan gick i juni 1908. Till vänster och hitom fängelset ser vi Herrljungabanan i sin då nya sträckning fram till Uddevalla Centralstation.   ///

2022-11-21

Vad ser vi på bilden?

Vad ser vi på bilden och när kan den vara tagen? Det finns en hel del ledtrådar att nysta i. Inte mycket är sig likt skall först som sist sägas.  //

2022-11-19

Blekets nya förskola klar

Insänt av Lars Barkman.   Entrésidan

Hej Gunnar!
Nu är bygget av Blekets nya förskola klart och nycklarna överlämnade till
rektor Michaela Eldborn. Verksamheten kommer att organiseras i 6 grupper
med barn som indelas i 3 hemvister. En av hemvisterna är förlagd till 2:våningen.
Michaela berättar att personalrekryteringen är klar och att introduktionen
för barnen kommer att starta i januari. Förskolan kommer att bedriva
utbildningen med betoning på natur och hälsa som utgångspunkt.
Det är en av bilderna jag särskilt vill kommentera och det är pumpstationen.
Att Uddevallas senaste nybyggda förskola inte är utrustad med elladdstolpe
tycker jag är märkligt. Hur ska de barn som har elbilar kunna ladda sina fordon?
Mvh
Lars Barkman

 

Rektor Michaela Eldborn

Entré hemvist

Matsalen
Delar av köket
Mot utegården
Var finns elladdstolpen?   ///

2022-11-17

Ljusinvigning i Uddevalla

Kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson höll ett adventstal innan Dennis Fredriksson prick kl 18 utropade "Tänt var det här!" och i nästa sekund tändes den stora julgranen på Kungstorget till folkets jubel. Säkert var det några tusen Uddevallabor på plats. Julen närmar sig.


2022-11-16

Sko-konsum och röntgenapparaten Pedoskopet

I det förra inlägget såg vi en kvinna stå och titta i Sko-konsums skyltfönster. Undertecknad och Lars Eliasson kommer ihåg röntgenapparaten Pedoskopet som KF gjorde reklam för här ovan. Här kunde föräldrar låta barnen testa vilken skostorlek de skulle köpa till sina barn. 

KF beskrev det själva så här:

Röntgenmaskinen kunde på ett nästan magiskt sätt se genom fötterna och ge besked om fötterna fick plats i skorna. Detta var en viktig information för alla mammor och pappor när barnet inte själv kunde ge besked om saken.

Pedoskopet är ett illustrativt och gott exempel på en aningslös men god vilja att upplysa och ge bästa möjliga service. Det visar också med all önskvärd tydlighet hur fel det kan bli även med de bästa avsikter. Apparaten är självklart sedan länge tagen ur drift just pga. sina ”strålande egenskaper”.

 Jag var tre år 1948 då apparaten togs ur bruk så jag minns inte om jag utsattes för den.   ///

2022-11-15

En vanlig syn i Uddevalla på sin tid

Foto Bo Seinknecht

Kyrksamheten i Uddevalla har varit hög understundom. Den här synen var inte ovanlig. Men var står kvinnan och vad är det för affärer som skymtar?  //
 

2022-11-14

Nedre delen av Kungsgatan

Foto Bo Seinknecht

Kungsgatan strax väster om Uddevalla Stadshotell. Vad finns bakom planket och när kan bilden vara tagen?  Och vad finns här idag?   ////

2022-11-13

Lite mera I 17


Hej Gunnar!
Lite flera foton från I 17. Några beväringar som
uppträder kring en 8 cm granatkastare. Denna pjäs
sköt jag med en gång under min värnplikt. Det var under en
Bataljonsövning 1976, som våran enhet under Kaptenen Sten Agnholm
hade uppgiften att belysa stridsfältet Tingvalla mossen SO Ed. Uppgiften
löstes givetvis med bravur och den lede fi som anföll från öster (som vanligt)
nedkämpades av de Svenska värnpliktiga soldaterna.
Bilden med trupp utanför ingången till 2:a Bataljon (S. Södra ingången) är lite kul.
Kasernen kom att "döpas om" till Svärdet. Från 1:a, 2:a och 3:e Bataljon som kasernbyggnaderna
betecknades tidigare döptes de om till Lejonet, svärdet och tornet.
De tre symbolerna ingår i regementets vapen.
På den sista bilden har vi min morfar Allan Hederén till vänster, men vad heter mannen
bredvid honom? Tacksam för uppgifter om vem han är.
Mvh
Lars Barkman2022-11-11

Utdrag ur dagböckerna i RÄDDA KYNNEFJÄLLS ARKIV

Många av de äldre minns förstås Aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll. Aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll var en proteströrelse mot planerna på lagring av använt kärnbränsle i berggrunden på Kynnefjäll som ligger i Tanums kommun.

Aktionsguppen Rädda Kynnefjäll höll från början till i två vaktstugor på strategiska platser på fjället. Stugorna var bemannade dygnet runt i nästan 20 år. Man slutade vaktandet när regeringen gav löfte om att Kynnefjäll inte var aktuellt för kärnbränslehantering.

Jag började som chef för Bohusläns Föreningsarkiv i februari 1991. Ganska snart därefter kom jag i kontakt med aktionsgruppen. Jag besökte dem och fann att de hade ett stort antal dagböcker som de vaktande i de båda stugorna skrivit. De som vaktade hade ju gott om tid då det inte hände särskilt mycket vare sig på dagarna eller på kvällarna.

Aktionsgruppen lämnade över sina dagböcker till Bohusläns Föreningsarkiv och där finns de idag. Det är en väldigt intressant läsning där man få en insikt i hur det vara att sitta där och vakta. All trafik förbi vaktstugorna noterades. Jag var själv uppe på Kynnefjäll och ledde en militärövning då och besökte en av vaktstugorna och blev inbjuden på fika. Då skrev även jag i den dagboken, vilket framgår nedan.

De här åren var stundtals mycket intensiva och det var stor uppmärksamhet i medierna, inte bara i Sverige utan runt om i världen faktiskt. Det ledde bl a till att folk från när och fjärran sökte sig hit och även deltog i vaktandet.

När dagböckerna blivit katalogiserade så blev jag inbjuden från olika håll att hålla föredrag om innehållet i dessa.

Här nedan följer utdrag ur dagböckerna. Jag har i förekommande fall anonymiserat undertecknarna och oftast använt bara förnamn:


Fredagen den 5 dec - 80.

Idag har vi haft celebert besök här på Lunden. Ordf i PRAV Sven Romanus och Sekr. Nils Rydell plus ett uppbåd av pressmän, Radio och Tv var också här. Vi bjöd på kaffe och samtliga lät sig väl smaka. Romanus hade inte förr besökt Kynnefjäll så han sa att han tyckte det var intressant.

Vad fick vi då veta? Vi tyckte nog att det inte framkom något nytt. Detta att: "vi vill bara provborra för att få underlag för ytterligare provborrningar på andra ställen". Men några försäkringar att det inte skulle bli någon slutförvaring, nej det kunde herrarna inte lämna. "Det bestämmer inte vi, det blir regeringens sak". Så undanglidningar och halvsanningar det var vad vi fick oss till livs. Vi hoppas ändå att denna dagen här på Kynnefjäll och i Tanum skall ha givit oss något positivt. Dom fick ändå se "gräsrötter" på nära håll. Vi hoppas att de inte tog fel på vår beslutsamhet när det gäller att försvara det som är vårt.

Oläslig namnteckning    Signe P

Kvällen den 5 dec.

Vi kommer hit ca kl 2300 för ett nattpass. Vi har varit på mötet i Tanum med de "höga herrarna", dvs de samma som varit här på Lunden idag. Som vanligt hade de inga bestämda besked i någon riktning. Däremot fick de klart för sig att vi aldrig kommer att tillåta några provborrningar på Kynnefjäll. Mötet var välbesökt och välordnat. Som vid en del andra tillfällen kom bl a "gruvfogden" med många sanningens ord. Att Rydell fortfarande tror på vad han håller på med är obegripligt. Men nu har det blivit sent så det är sovdags.

Inger S och Sture R


Lördag 6/12 - 80

Ja igår var vi som nämnts i Tanum och det var sannerligen inte bara gruvfogden som serverade sanningar. Sven Anér och Karl-Inge Åhäll "golvade" Romanus och Rydell gång på gång. Det vill säga Romanus en gång och sedan blev han liggande. Han hade som han själv sa ingen anledning att svara för ngt som han varit med och beslutat för hela två år sen. Rydell sa att "jag skall svara på din fråga, så att jag inte blir kallad svarslös". Stackars Romanus, även av Rydell fick han ett nyp. Det är tur att vi har Rydell som då och då hasplar ur sig aningslösa obetänksamheter. Tack än en gång Sven och Karl-Inge.

Evert o Margareta

Sönd. 7 dec - 80.

Här vilar lugnet och friden, bara knastret från Kaminen hörs.

"Stormen" efter besöket av Romanus och Rydell och mötet i Tanum har lagt sig. Vi fick återigen visa vad vi känner, hoppas bara att "herrarna" har förmågan att känna stämningar - det skulle normalt ha gett intryck. Svar på våra frågor, som: "det har jag ingen anledning attt svara på" får väl tolkas så: "intet svar är också ett svar". Då slapp de ju ljuga - det har de sannerligen gjort tillräckligt.

Två norska journalister från Östfold har övernattat här på Lunden, tillsammans med Lennart Lundin. De var mycket intresserade av vår kamp. De gjorde ett besök vid tänkta borrhålet nr 3 vid Äntervattnet och borrhål nr 5. De sa när de tog adjö att: "så viss de trenger hjelp så kontakta oss, så kommer vi".

Vi är många - det finns hopp om framtiden.

Laila

Den 20/12

Det var noll-gradigt jag har rulat i snön det var roligt

Patrik


Tisdag kväll 30-12-80

En kille från Eskilstuna ringde och gjorde honnör för oss, som vaktar fjället, så tänk på att vi har flera med oss än vi tror. Chaffisen som nästan skrämde slag på väktarna en natt när deras bilar var dumt placerade, kom in och önskade oss ett gott nytt år, så han var nog inte så ondsint och argsint som han verkade.

Gunnel o Ulf


Torsdag morgon 8/1 - 81

Vilken morgon , 4 grader varmt härinne, -3 och snöstorm ute. Bara tanken att behöva gå ut ur stugvärmen för att kissa är plågsam, andra möjligheter, att stanna inne och hålla sig är lika plågsam. Jag upptäckte senare att snöstorm kan vara lika uppiggande som en kall morgondusch. Egentligen finns väl inget mysigare än snöstorm om det bara inte blev så besvärligt att köra bil.

Tack fjället för ännu en fridfull natt, och tack Reidar för pepparkakorna som du lämnade igår kväll, de satt fint till morgonkaffet.

Monica

Efm. TV kom och filma, reporter Fransen + 3. M.H.


31 - 1 - 81

Kl 2300 ringde de två danska gästerna Jonna och Grete och undrade hur vi har det här på fjället. De önskade att få tidningsurklipp och diverse att sälja till sina danska vänner.

Lennart


1 - 2 - 81

Den här dagen har vi haft hjälp med vakten av 4 st göteborgare. Man märker när man pratar med folk att det arbetas för vår miljö på många fronter, men vi är trots allt för få. Två stycken killar från Munkedal kom hit för att vandra på fjället. Det visade sig att vi varit i Rölanda kyrka igår, på Kvällsgudstjänst av Margareta Berntsson. Dessa sjöng med kören som gästade Rölanda. Här gick kollekten till Rädda Kynnefjäll, det blev 650 kr. Hoppas att det visar många andra kyrkor vägen till samma goda gärning.

Laila

Söndag 15-2-81

En underbar vinterdag med strålande sol. Två män kom gående från Dalen. De betedde sig lite konstigt. De gick inte närmare än knappt fram till korsvägen vid Lunden. Den ene av dom tog kort på vår byscha och tittade sig skuldmedvetet omkring. Därefter gick de snabbt tillbaka. Vi kontaktade Lennart som snabbt mötte dessa mystiska män. I samma veva kom Erik på Lunneskog körande så han körde efter dem. De hade ingen möjlighet att komma undan. Deras bilar ska kollas upp.

På efm. kom två sympatiska poliser på besök. Vi diskuterade länge med dem, de är helt säkert på vår sida.

Laila        Kerstin


natten till söndagen den 22 mars 1981

...............Lennart och jag turas om att sova inatt. Vi fick nämligen bannor av polisen igår kväll, för att vakthållningen var så dålig här på nätterna. De hade varit här ett par gånger på natten under veckan som gått och de tyckte att vi sov som grisar. De hade stannat till utanför och stått där en lång stund, utan att någon reagerat innanför. Han, polisen påstod också att de, polisen + borrare kommer på måndag..............

Lena, Lennart, Rune och Gunnar


8/4 - 81

En militär övning på Kynnefjäll i dagarna tre. Som yrkesman kan jag konstatera att "beredskapen är god". Vi har passerat bevakningsplatserna ideligen såväl dag som natt och inte en gång utan att ett (ibland två) ansikte har kollat vem som kör förbi. Vi har dock inte haft något obehag av detta och hoppas naturligtvis att vi inte stört.

Förhållandet mellan Bohus Bataljon och Rädda Kynnefjäll tycks således vara gott.

Gunnar Klasson/Kapten Bohus Bataljon


30-4

Ja så var det marknad i Rabbalshede igen. vi sitter här o tittar på alla marknadsfarare, jag vänta på cocosbullar o jag behövde inte vänta länge Eric på Lunneskogen kom snart med pepparkaka - c-bullar o godis. Det är fint väder men kalla vindar, jag o Hulda har vart på promenad medan Axel passade telefon, på radion har vi hört att Kynnefjäll inte längre finns med som borrplats längre "ska vi tro på sånt?".

Dagen här uppe går fort, det är snart tid o åka hem vi bara väntar på mera marknadsgott

Ester              Axel               Hulda


2/5 natt

Natten var lugn. En röd Volvo 343 med antenn på taket plus två andra bilar, det var allt. Jo, en massa fôgglar förstås, men dom är väl på våran sida...!?

Gnistrande frost i gräset imorse!

Margareta

Eva


30/5

Hej! Petra heter jag idag vaktar jag fjället. Jag har varit ute och prövat hojen, Jag hade för korta ben, för jag är bara 8 år.

Hej då, vakta på.


3/6


Det har varit dåligt väder idag, men det har hållit upp. Det var lugnt till halv elva, då ringde dom bortifrån 4:an och sa att det åkte förbi några folkabussar med militärer i. Så jag fick åka o se efter vad dom gjorde. När jag fick se dom satt dom o åt mat o drack öl inne vid Restztegen. Det var några av dom högre hönsen. Sedan dess har allting varit lugnt och stilla.

Svante

5/6


Natten har varit lugn. Klockan är 6.30 och korna har just kommit ut på bete. Det åkte just förbi en tom lastbil. Vi får väl hoppas att den var tom även när den åkte upp på fjället. Den kom Vaglen-vägen. Anna Johansson har kommit för att stanna till kl 9.

Thory och Johnny


10/6 -81

Klockan är halv nio på kvällen och precis som förra gången vi var här regnar det och blåser något alldeles förskräckligt. Men i övrigt har det varit lugnt hittils. Vi har ätit sallad och druckit åtminstone tio koppar kaffe var, först Taffe (kaffe som ser ut som te) och sen en omgång där skeden stod för sig själv.

Det här blir sista gången Helene och jag är här, för på måndag slutar vi vårt jobb, och lämnar vilda västern för friden i Uppland, Sveriges medelpunkt, centrum för kulturen. Uppland det enda stället på jorden själen finner den verkliga friden.

Detta skrivet för att reta gallfeber på alla Bohusläningar som läser i dagboken. Hoppas att får sluta vakta snart!

Anneli


Lördag 13/6

Fick idag besök från Lysekils FN-förening. Det var 3 fulla bilar med intresserade människor. Stig höll ett litet föredrag om vad Aktionsgruppen sysslar med. Vädret är soligt, men det är ingen värme, så vi hade en liten brasa tänd.


Idag är det den 17 juni.


Jag befinner mig här på Kynnefjäll med min son och Margareta Rydén, som har sin son med. Det är sjudande liv överallt med andra ord. Fågelsång och skogens lugnande sus och våra barns skrik


1982

Måndagen den 25 okt.

Enar och undertecknad har haft vakten idag. Lugnt o stilla som vanligt. Grått och småsnålt ute, varmt och gott inne. Vore skönt om det snart blev ett besked, att planerna på att atomavfall på fjället inhiberats. Men det står klart, att de höga herrarna från Stockholm, som hittills inget har att säga, fortfarande lider av tunghäfta. Hälsningar

Enar - Einar


30-31/10 - 82

Birgitta och jag sitter här och vaktar. Dimman står som en vägg utanför. Det är som om jorden tog slut här. Det bara fanns människor som dom här på Kynnefjäll. Men tyvärr är det inte så, då behövde vi ju inte sitta här. Här är sig likt sedan förra gången jag var här för exakt ett år sedan.

Samma skylt utanför "Älgjakt pågår". Påminnelse om att människan måste döda för att hon skall överleva eller är det så?

Asta och Birgitta

Ale Folkkampanj


7/11

Ensam är svag här, tillsammans är vi starka.

Om en blir trött på vaktandet, är det
gott att veta att ingen av oss är, en så
stor superhjälte att denne inte kan
ersättas av någon annan.

Fattig eller rik. Stor eller liten,
alla har vi samma värde.
Fel har den som tror något annat.

Därför att det vi gör på Kynnefjäll idag
har aldrig gjorts förut.
Det finns ingen "som har varit med förut".
Vi är inga experter.
Du, som jag har samma värde alltså.
Detta är vår styrka.
En utvilad men inte nyvaknad.

Lennart


12/11 - 82

.........................Jag har ringt ganska mycket medan Eva skrev. Det är svårt att få någon som vill fira fars dag på fjället men vi hoppas att det ordnar sig nu väntar vi på Sven o Ann som skall byta av.

Ester

Eva19.11.82

En väldigt lugn natt har det varit. Hagel slog på fönstret och dörren en stund bara. Jag brukar ha lite Kefir med mig att äta på morgonen. Den här gången tog jag ett öppnat paket med klänypa om öppningen och ställde jag det som vanligt ute på trappan, för jag vill ha den kall. Nu var det en mus som hade knaprat ett större hål och dessutom drunknat i Kefiren. Jag kunde inte hälla ut alltiohop så jag har hjälpt till med nedskräpning i naturen. Jag slängde hela paketet. Ursäkta! .........................

Thory


23.45 den 31 december 1982

Resumé över året som gick:

Owen Wilkes dömd

JAS-flygplanet accepterat

Voxnadalningarna dömda

Fjällskogen avverkas

De 4 sista stora älvarna hotas

Ja till upparbetning av kärnkraftsavfall

Ja till lagring av kärnkraftsavfall på Östersjöbottnen

Ja till besprutning av skog och jordbruksmark

Ökad installation av direktverkande el

Fortsatt stöd till IDB

Fortsatta investeringar i Syd-Afrika

Vår utlandsskuld växte med 20 miljarder fr. 19 sept.

De som deltagit i dessa beslut saknar inte kunskapen om de olyckliga följder som kommer utav dem, men jag tror att de förlorat den verklighetsförvaltning som är nödvändig för att våga hävda hänsynen mot livet.

Du och jag som tvingas skörda vad de nu sått och som inget hellre vill än vårda, värna och bevara livet är nu Jordens sista hopp. Låt oss tillsammans med hjälp av vår gemensamma längtans styrka hejda och befria våra olyckliga beslutsfattare från detta olyckliga ekorrhjul - så får vi alla njuta Ett Gott Nytt liv fr.o.m. 1983!

Anne-Marie, Kent, Hanna


1983


24-4-83 Söndag kväll

3-årsjubiléet blev en mycket lyckad fest. Många mötte upp på bygdegården i Hedekas. MÅnga pressmän hade också tagit sig dit. De kom från GP, ÄP, Dalslänningen och Bohusläningen, även Radio Trestad och Riksradion Gtb. infann sig där. Där var allvar och lek, musik och glädje i en härlig blandning. Denna sköna gemenskap borde förunnas alla.

Inga Rexhed och Roger Jonsson ändrade sig och åkte till Gtb, istället för att övernatta här i vaktstugan. De hann spela in fågelkvitter, sprakande kamin och högläsning ur dagboken.

Lennart L kom - upprymd efter festen - och hälsade på oss i stugan - tala om känsla och sannglädje.

Laila


26/4 -83 0.30 natten till onsdag

Vi väcktes av bankningar på dörren och blinkningar från ficklampa. Två unga män frågade om de fick låna telefonen och ringa efter bärgning. De hade råkat ut för en trafikolycka. Som tur var hade de klarat sig helt utan skador. De verkade lite förvirrade först men det är väl inte så konstigt. Bilen låg på taket så de hade vurpat rejält. Bärgningsbilen kom efter trekvart ung. el. kanske en timme. Då hade vi hunnit med ett par koppar kaffe. De var oroliga för försäkringen o dyl för bilen var tydligen inte alltför vacker. Men som sagt. Tydligen hade de änglavakt.

Nej nu får man väl knyta sig igen.

Vi har förresten haft fler besök. Från en daglig Helsingsforstidning. En kvinna intervjuade och vår vän Roger Jonsson från Riksradion tog kort.

Återigen godnatt.

Margareta o Evert


26/8

kl 1745

36 grader i solen! Otroligt att vi kan ha det så fint här! Bara det är något att värna om. Vår vackra svenska sommar. Frihet och fred. Sol och värme. Hittar inte orden idag, men alla förstår säkert vad jag menar.

Elisabeth och Erika


Söndag 16/10-83

Hans Blix vill att allt kärnavfall skall lagras i Skandinavien. Kanske i de svenska bergen? Kanske på Kynnefjäll? Nej, vi sitter kvar och vaktar!

Onsdag natt 2-3 nov. 1983

Från Stockholms stress och jäkt kom vi ut för att se hur man har det på Kynnefjäll. Ivar, Erik och Lennart ställde upp och kom hit och svarade vänligt på våra frågor och frågade oss tillbaka. Vi mötte mycket här som vi inte väntat oss. Om inte annat så har vi i alla fall återfått vår tro på människan. Vi får hoppas att våra intryck består även när vi får politikernas syn på saken.

Lena  Micke   Kenneth   Leif

från Sånga-Säby folkhögskola1988


22/10 -88SÅ ROLIGT HAR VI NOG ALDRIG FÖRUT HAFT

I VÅR KAMP MOT KÄRNKRAFT.

FRÅN DENNA STUGA HAR DET

STRÖMMAT OLIKA TONER,

ALLTIFRÅN BOHUSLÄNDSKA RAMSOR

TILL VÄRLDSVISIONER.

BRÅKA OM DISKEN HÖR VÄL OCKSÅ TILL

DISKA ÄR DET VÄL ALDRIG NÅN SOM VILL

NÅGOT SOM ALLA DÄREMOT VILL-

ÄR ATT ÄTA

MÄNGDEN AV MAT SOM VI SVALT

DENNA LÖRDAG GÅR NOG INTE

ATT MÄTA.

Tack för oss! Centerns Ungdomsförbund Bohusläns Distrikt

Peter H  Kristina H  Elisabeth J  Kerstin S

Oläsligt  Ulrika J  Barbro B


23-24/10 - 88

Här sitter jag för första gången och förhoppningsvis kan jag komma tillbaka. Jag är uppväxt i Växjö, men bor sedan ett par år tillbaka i Stockholm och jag har aldrig tidigare varit i de här trakterna. Anledningen till att jag sitter här i natt är att jag går på Grebbestads folkhögskola. Där det är en nystartad fredslinje eller rättare sagt en motståndslinje där vi väldigt mycket läser om vad man kan göra och hur man kan gå tillväga för att få leva i en rättvisare värld i fred. Och ett levande exempel på den kampen, är just Rädda Kynnefjäll. Efter ett år på Grebbestads folkhögskola ska vi 12 elever sprida denna kamp vidare. Nästa år blir det en ny kurs, sen är vi dubbelt så många.

Mikael H1989


1989 - 6 - 29

SJU RADER KINESISKA ELLER JAPANSKA SKRIVTECKEN

All the best

Oläsligt

Dito skrivtecken


1990


Tisdag 20 febr. 1990

Nattpass i vaktstugan. Lugnt, men saknad efter dagens alla besökare. Ivar Palm och Sven Ekstorm har haft stugan "fullproppad" i två omgångar. På morgonen kom förskolebarn från Munkedal och Dingle med föräldrar och lärare. Efter visit i vaktstugan gick de till vindskyddet vid Äntervattnet för att grilla korv. Regnet forsade ned stundvis, inte helt idealiskt för sportveckan, men humöret var fint.

Kl 13 kom så fyra lärare och tio ungdomar från Brättegårdens skolhem i Vänersborg. De visade stort intresse för kärnkraftsbekymmer, avfall och vår vaktning. Fler besök kan nog förväntas. Vi blev bjudna på fika när de hade lunch här i stugan. Efter två timmars god gemenskap åkte de tillbaka igen, förhoppningsvis laddade av inspiration och framtidstro. Det unga Sverige ger oss hopp och uppmuntran. Tack, allesammans för besöket i vår kraftcentral.

Erik 
________________________________________________

7 februari 2000 fick Rädda Kynnefjäll en skriftlig garanti mot ett förvar på Kynnefjäll av miljöminister Kjell Larsson. Därefter beslöts att vakthållningen skulle upphöra. Måndagen den 7 februari 2000, klockan 18.00, gick sista vakten av.   ///

2022-11-09

Första mötet för nya kommunfullmäktige i Uddevalla

Ikväll var det dags för första mötet med det nya fullmäktige för den kommande mandatperioden. Åldermannen Ingemar Samuelsson (S) inledde mötet.

Som den första kvinnan någonsin som ordförande för kommunfullmäktige i Uddevalla valdes Christina Nilsson (KD).

En tredjedel av ledamöter och ersättare var på sitt första fullmäktigemöte och det var lite nervös stämning i lokalen.
Nya presidiet. Sebastian Johansson, sekreterare. Louise Åsenfors (S), 2. vice ordförande. Christina Nilsson (KD), ordförande. Fredrik Stengavel (SD) 1. vice ordförande.
 

Tilde Sjögren (M), 19 år, ersättare i fullmäktige. Yngst? Är du intresserad av handboll så känner du igen henne som målvakt i damallsvenska Kroppskultur. Hon gjorde för övrigt en stormatch i söndags då Kropps slog Tyresö på bortaplan. 

Idrott och politik går det ihop? Tydligen, för Tilde blev intresserad av politik i 13-årsåldern.  ///

2022-11-08

Renhållningen på 1950-talet

Ni som är tillräckligt gamla minns säkert den här synen. Dessa soptunnor står inne på gården bakom huset Port Arthur. Renhållningsarbetarna på den tiden gick in på gårdarna och hämtade tunnorna. Ofta fick de bära dem men ibland fanns det någon slags kärra de kunde köra dem på.

Idag har fastighetsägare skyldighet att köra fram tunnorna till gatan där renhållningen hämtar dem. En väldig skillnad mot på den tiden.  ///
 

2022-11-07

Uddevalla Bärarelag

Foto Bo Seinknecht (1910-1968)

Ytterligare en av Bo Seinknechts bilder. Trottaren utanför Uddevalla Bärarelag. Men var hade bärarelaget sina lokaler och när kan bilden vara tagen?  ///
 

2022-11-06

Öppet hus med Uddevallabilder måndag 7 november

På måndag den 7 november kl 14.00 (OBS tiden!!!) är det dags för nästa Öppet hus i Wessmanska huset på Södra vägen 7.

Jag kommer att presentera många gamla Uddevallabilder som vi hjälps åt att identifiera.

VÄLKOMNA!!! ////

2022-11-05

BORGILA

Foto Bo Seinknecht

Passagerarbåten S/S BORGILA som tillhörde rederiet Bohuslänska Kusten. Hon var ett känt inslag i den bohuslänska skärgården på sin tid. Och när var det? Någon som vet?  //
 

2022-11-03

"Böjda krana"

Foto Bo Seinknecht

Uddevallas hamnkran ansågs länge vara Sveriges äldsta. Enligt uppgift byggd 1879. Många äldre fritidsbåtägare från Uddevalla minns att man kunde låna veven till hamnkranen för att sätta i och ta upp sin fritidsbåt. Det gick lätt att veva då utväxlingen var stor. Att den i folkmun kallades "böjda krana" är lätt att förstå.

Den här kranen såg jag för några år sedan i Helsingörs hamn. Den har en liknande konstruktion som "Böjda krana" i Uddevalla hade.  ///

2022-11-01

Backamo?

Insänt av Lars Barkman:

Hej Gunnar!
Nu behöver jag din och dina följares hjälp.
Jag får för mig att detta kan vara musiken på Backamo som övar
bakom musikbaracken. Kortet är taget i västlig riktning. Husgrunden
verkar ha rätt lutning (och reser av densamma finns att beskåda på
lägerplatsen) och huset i bakgrunden skulle kunna vara expeditions-byggnaden.
Till vänster om denna byggnad tycker jag att man kan skymta den
västra officersbaracken. Regementstrumslagaren (dirigenten) ser "bekant" ut,
men vad tror du och ni andra läsare? Kan det vara så, eller?
Mvh
Lars Barkman   ///