2020-02-29

Södra Drottninggatan en gång i tiden

Foto Ossian Berggren.

Ja så här såg Södra Drottninggatan ut en gång i tiden. Gatukorsningen närmast är Asplundsgatan - Södra Drottninggatan. Gatan slutar där borta vid staketet. Det bör vara i höjd med Södertullsgatan. I kvarteret till vänster, ungefär mitt på, går Skomakaregränd in.

I höger bildkant ser vi Lancasterskolan som  fått ge namn åt kvarteret där det nu ligger ett parkeringshus.

I Tidningsarkivet söker jag på Lancasterskolan och får nedanstående träfflista:

Datum         Innehåll
1829-07-02 Entreprenadauktion angående målning av Lancasterska skolhuset. Konst.
1861-04-15 Josefina Rydholms fotografiatelier mitt emot Lancasterskolan. Annons.
1881-05-23 Föredrag i Lancasterskolan om nykterhet och Godtemplarorden. Alkohol.
1881-05-25 Föredrag i Lancasterskolan om nykterheten. Alkohol.
1882-05-27 Prästerskapet- och Godtemplarismen får inte ha föredrag och fester i lancasterskolan på söder. Föreningar.
1923-07-02 Ett skolmuseum på utställning. Hur gamla Lancastern såg ut av T. S-g.
1930-12-11 70 år fyller förra småskollärarinnan vid Lancaster Paulina Olsson.
1932-06-25 Lancasterskolan, berättelse av F.E.K.
1938-01-05 Förra lärarinnan i Lancaster Josefina Hast, död. 75 år.
1945-10-18 HSB vill bygga på Lancasterskolans tomt. Fin bild på skolan.
1946-08-31 Brand i militärbarack vid Lancasterskolans gård, vedupplag. Bild.
1946-09-27 Asplundsgatan av F.E.K. Lancasterskolan byggdes 1822.
1947-05-22 Kjellberg & Söner vill hyra Lancasterskolan till monteringshall.
1947-08-19 Nya lekplatser vid Lancasterskolan och Göteborgsvägen. Parker.
1947-08-23 Lösöreauktion i Lancasterskolan på Uddevalla stads tillhöriga lösegendom.
1947-10-25 Lancastern bastant knuttimrat skolhus togs i bruk 1822 för växelundervisning.
1948-08-13 Idyll på Söder. Ny lekplats vid Lancasterskolan, Södertullsgatan. Parker.
1948-08-25 Lagfart för Uddevalla stad å stadsäg 1165 köpt av bostadsföreningen Lancaster.
1952-05-08 """Tio tappra män"", med Burt Lancaster kan ses på Saga-biografen."
1955-04-02 Uddevalla drätselkammare köper Lancaster. Fastighetsaffär.
1959-11-12 Rivning av Lancasterskolan.
1960-08-09 Ny södervy, Lancasterskolan riven. Rivning. Bild.
1978-04-24 Hälsovårdskritik mot främst parkeringshusförslag i kvarteret Lancaster Miljö.
1980-02-12 Filadelfia kämpar mot parkeringsplats på Lancaster.
1983-09-24 Länsstyrelsen är missnöjd med byggnadsplanerna för Lancaster. Parkering.
1986-11-06 Elever på Lancasterskolan år 1913. Bild.
1988-01-27 Parkeringshusbygge i kvarteret Lancaster kan börja i höst?
1988-02-18 Ringlekar på Lancasterskolan.
1989-03-23 Vill hellre ha park än parkeringshus på Lancasterplatsen.
1989-04-13 Lancasterskolan 1933-1934.
1989-05-11 Lancasterskolan.
1989-11-23 Lancasterskolan 1933-34, Skolkort med Maja Dahl, Valdemar Hall och läraren Einar Dahl. Bild.
1990-11-07 Lancasters daghem firar 45-årsjubileum. Äldst i Uddevalla.
1992-02-19 Uddevalla har inte råd att mista fler länkar bakåt. Bild på nybyggnad av Lancaster.
1992-06-23 Lancasters p-hus öppnar portarna 1 juli 1992. Arkitekt Patrik Häggström. Bild.
1995-11-06 Lancasters daghem vid Södra vägen 50 år. Barnomsorg. Annons.
2000-02-07 "Här skulle eleverna ""gruppvis dresseras"". Historik om Lancasterskolan. Bild."
2000-05-25 P-huset Lancaster är ett enda stort misstag. Kostar uddevallaborna stora pengar.
2001-11-21 Kameror ska stoppa brott. 300 000 kronor satsas på övervakning av parkeringshuset Lancaster. Polis. Bild.
2002-05-24 Moderaterna vill sälja P-husen, Lancaster och Hernhult. Parkering.
2003-09-15 Det gamla Uddevalla; Skolkort taget på  Lancasterskolan 1939.  //

2020-02-28

Unga popidoler i Uddevalla 1966

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Detta foto är taget på EPA-baren 1966.Här spelas det
upp till dans.
The Hey Day Singers heter bandet,alla unga grabbar
från Uddevalla.
Från vänster:Jonas Laring gitarr, Lennart Andersson trummor,
Carl-Henrik Johansson sång, Raymond Ludvigsson gitarr.o.sång
Kjell-Erik Johansson gitarr .o. sång.
Foto:(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-02-27

Berättarcafé 2 mars - Hemma hos Vigdis. Jan Gustafsson berättar.

Måndag den 2 mars kl 14.00 berättar journalisten Jan Gustafsson om sitt möte med Vigdis Finnbogadottir, som i 16 år var Islands president, världens första, demokratiskt valda kvinna på posten.

Plats Wessmanska huset, Södra vägen 7. ALLA VÄLKOMNA!!  //

2020-02-26

Dödsolyckan vid tunnelbygget i Kålgårdsberget

Arbetare vid tunnelarbetena i Kålgårdsberget.

Vid kvällens berättarafton på Bohusläns museum blev detta den sista bilden. Då kom jag att tänka på den hemska olyckan som inträffade där 1906.

Så här skrev Bohusläningen:


1906-01-13 Bohusläningen.

NY OLYCKA VID BOHUSBANEBYGGNADEN - TRE DÖDADE - TVÅ SVÅRT SKADADE.

I den mot öster vättande delen af tunneln genom Kålgårdsberget, där ett 15-tal arbetare för tillfället voro sysselsatta, inträffade igår eftermiddag vid 4-tiden en beklaglig olyckshändelse. Något över 70 meter inne i berget nedföllo nämligen från tunnelns tak helt plötsligt stora massor af sten, hvilka fullständigt begrofvo två därunder sig uppehållande arbetare. Ytterligare tre blevo inkilade mellan de nedrasande klippstyckena. Kamraterna längre in i berget skyndade till och drogo fram dessa tre svårt skadade, samt dessutom ytterligare en som undsluppit med blotta kontusioner. De två under raset begravna kunde man ej göra något vid, helst ett nytt - dock mindre omfattande - ras inträffade under räddningsarbetet, detta ras dock lyckligtvis utan att åstadkomma någon skada.

Doktor Ek, som omedelbart tillkallats och anlänt, anlade de första förbanden på dem ur klippmassorna framdragne skadade arbetarne, vilka erbjöd en ömkansvärd anblick. En av dem var sanslös. Samtlige fördes därefter till lasarettet.

De två genast dödade voro: AS Tellenius, för ett par månader sedan hitkommen från Östersund och efterlämnade här i staden boende hustru jämte fyra barn, samt A J Persson från Bollungsnäs i Sundals Ryrs socken på Dal, vilken likaledes efterlämnar hustru och flera barn.

De till lasarettet forslade skadade voro: Johan Olsson från Hässleröd i Forshälla socken, vilken erhållit två djupa sår i huvudet samt skador å högra axeln och ena örat, Adolf Andersson från Dal, vilken fått vänstra höften ur led och sårats i huvudet, samt TG Johansson från Jönköpings län, som också erhållit en skada i huvudet. Johan Olsson avled senare på kvällen i går på lasarettet. Någon direkt fara för de båda övrigas liv torde ej förefinnas.

Enligt entreprenörernas och arbetarnes utsago berodde olyckan på sk "slag" i berget, dvs att berget var löst och fullt med sprickor, där raset ägde rum. Sista skottet inne i tunneln lossades vid 1-tiden på middagen således tre timmar innan olyckshändelsen inträffade. Det anses att mellan 50 och 100 kubikmeter sten nedstörtat vid raset. Några smärre ras inträffade senare på e.m., vadan arbetet med de döde arbetarnas framgrävande fördröjdes, emedan man fruktade för rasen.

Det konstaterades emellertid, att över den plats, där dessa uppehållit sig, låg nedrasad sten till 2   3 meters höjd. Senare på aftonen vidtog vid belysning av luxlampor arbetet med deras framforslande, vilket vid 4-tiden i morse resulterade i att man lyckades utfå liken ur stenmassorna.  //

2020-02-25

Musikskolans yngre blåsorkester 1967

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Här ser vi Uddevalla Musikskolas yngre blåsorkester
årgång 1967.Namnen på eleverna kan jag inte,bara
namnen på lärarna som står längst bak.
Från vänster :De är Jan Norrman(även musikkåren på I 17)
Oscar Rönnqvist, CG Ellström och C.Wagersten.
Foto:(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-02-24

Berättarafton onsdag 26 februari på Bohusläns museum

På onsdag den 26 februari är det dags för nästa berättarafton. Alla är välkomna till Hörsalen på Bohusläns museum kl 18.30. Fri entré.  //

2020-02-23

Här säkras berget längs Oljehamnsvägen

Mellan Exxon Mobil och parkeringsplatsen vid Svenskholmen kommer en tid framåt vägen att vara avstängd för att säkra berget. Här har arbetet påbörjats nära Svenskholmen.  //

2020-02-22

Gustafsbergseken blir naturminne

Alla som har gått Strandpromenaden förbi Sörkullens badplats har passerat den här eken. Och jag har genom åren fått många frågor om den. Vanligaste frågan har varit: "Hur gammal är den?"

I Destination Uddevallas Leader-projekt "Gustafsberg - platsens berättelser" har eken blivit ordentligt uppmärksammad. Ja, så mycket att den nu föreslås bli naturminne.

Så här motiverar kommunekolog Sofia Stengavel den remiss i frågan som nu har gått ut:

Remiss på förslag om att skydda ek på fastigheten Gustavsberg 1:24 som naturminne

Bakgrund till förslaget

Inom Leaderprojektet Gustafsberg - platsens berättelser, som är ett samarbetsprojekt mellan bland annat Gustafsbergsstiftelsen och kommunen har man kommit med önskemål om en ek på fastigheten Gustavsberg 1:24 ska skyddas som naturminne. Det är en stor, vacker gammal ek som uppfyller kriterierna för skyddsvärda träd. Den aktuella eken är dessutom en av de äldsta ekarna i Uddevalla kommun och uppskattas vara mellan 600-700 år.

Motivering till naturminnet

Enligt 7 kap 10 $ Miljöbalken får ett särpräglat naturföremål förklaras som naturminne av Länsstyrelsen eller kommunen, om den behöver särskilt skydd eller vård. Naturminnet får omfatta även det område som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme. Enligt 4§ förordningen områdesskydd Miljöbalken får Länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana föreskrifter som behövs för att vårda eller skydda ett naturminne.

Den aktuella eken står inom Gustafsbergs naturvårdsområde i anslutning till strandpromenaden som går från centrala Uddevalla ut mot Gustafsberg. Den har en omkrets av cirka 575 cm. Kronan är välutvecklad.

Eken är unik i förhållande till andra ekar i kommunen då den är en av de äldsta och största levande ekarna i kommunen. Bevarande av träd i den här storleken är generellt sett intressant både ur natur-, miljö och kulturperspektiv. Ekar har höga naturvärden eftersom hundratals insektsarter lever direkt eller indirekt av/eller på ekar. Gamla ekar har ännu högre naturvärden eftersom det finns arter som är direkt beroende av åldrande träd och död ved Idag finns inget akut hot för den aktuella eken men det är av stort värde att ge eken ett starkt långsiktigt skydd och säkra att den sköts på rätt sätt. Den bedöms, genom att den är en av kommunens äldsta och största ekar, vara ett särpräglat naturföremål som kräver särskilt skydd och vård vilket kan ges genom en naturminnesmärkning med tillhörande föreskrifter.
Här har vi eken på en bild av Per Gustaf Bergin från 1890. På 130 år har den inte förändrats mycket. //

2020-02-21

Packhusgatan 2016

 Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Såg dina foton med översvärmmade gator.
Den 15 Juli 2016,såg det ut så här på
Packhusgatan.Fotat från min balkong.
Mvh.Bill R

2020-02-20

Stor filminspelning på Gustafsberg idag

 Idag har det varit en stor filminspelning på Gustafsberg. Det är den norska filmen Den största förbrytelsen. Filmen bygger på en bok av Marta Michelet med samma namn.

Så här beskriver Film i Väst filmen: 

Den 26 november 1942 hämtades hundratals norska judar mitt i natten av polisen och fraktades till kajen i Oslo. Ovetande och skräckslagna tvingas kvinnor, barn, sjuka och gamla ombord på det tyska lastfartyg som väntar. Männen hade en månad tidigare internerats på fånglägret Berg och kom i kreatursvagnar med tåg ner till kajen. Vi kan bara föreställa oss den desperation, kaos och ångest som rådde denna förmiddag.

Under ett kort ögonblick möts man och hustru, far och dotter, farföräldrar och barnbarn – innan de brutalt rycks från från varandra och förs under däck på lastfartyget Donau, som lämnar kajen med 532 norska judar ombord; 302 män, 188 kvinnor och 42 barn. Målet var Tyskland och slutstationen var Auschwitz.

Mitt i detta kaos möts också familjen Braude. En vanlig norsk arbetarfamilj som hittills levt sitt liv i trygghet i stadsdelen Grünerløkka i Oslo. Deras öde beseglades av det faktum att de var judar. Den største forbrytelsen er en episk storfilm om ett av de mest dramatiska kapitlen i norsk historia.


Societetshuset har i filmen förvandlats till, som jag uppfattade det, ett nazisthögkvarter.


 Vi har ju varit med om filminspelningar förr. Monica Z och Simon och ekarna är några exempel. Men de produktionerna var små jämfört med dagens filminspelning. Nästan 100 personer ingick i dagens inspelningar. Av dem var ett mindre antal skådespelare, 49 var statister som spelade norska nazister och så ganska mycket teknisk personal. Huvudrollen spelas av Jacob Oftebro, som gjort sig mest känd från Hamiltonfimerna (fast jag kände inte igen honom trots att han stod en meter framför mig).


I morgon fortsätter inspelningarna i gamla idrottshallen vid Göteborgsvägen. Där skall Oftebro boxas inför ett par hundra i publiken. Vad jag erfarit är det öppningsscenen i filmen och stor möda har lagt ned på att allt skall vara tidsenligt korrekt. Det var det såklart också på Gustafsberg idag.  //

Trafikolycka på Gustafsberg

Kl 22.27 i tisdags kväll plingade det till i min telefon Det var appen SOS Alarm 112 som hörde av sig. Appen visade att det skett en trafikolycka i närheten. Närmare bestämt var det på vägen från Gustafsberg mot Lindesnäs. Sju minuter senare kom två brandbilar, två ambulanser, en polisbil och slutligen en bärgningsbil.


Enligt dagens Bohusläningen var det en singelolycka där föraren väjde för ett rådjur. Två personer fördes till sjukhus med oklara skador. På bilden ser vi att krockkuddarna löste ut. Bilen bärgades under dagen igår.  //

2020-02-19

Gossorkester

Insänt av P O Andreasson:

Hej igen ! Kul med bilden på Sahlins skor m.fl. På denna bild som jag
hittade ser man just gathörnet du nämnde i bakgrunden innan EPA huset
byggdes.
Ha det P-O  //

2020-02-18

Korsningen Hultmans gränd (tidigare Kilbäcksgatan) - Norra Drottninggatan

Så här ser det ut idag i korsningen Hultmans gränd - Norra Drottninggatan. Den stora byggnaden i mitten byggdes av EPA och invigdes 1953. EPA är förkortning av Enhetspris AB.
Och här är bilden jag frågade om. På den tiden hette gatan till vänster Kilbäcksgatan. Till höger skymtar Grand Hotells husgavel.  //

2020-02-17

Översvämning igen, men långt från rekord

Då var det dags igen för översvämning i Uddevalla. Kl 11.26 hade vattnet stigit till nivån 147,5 centimeter över normalvattennivå. Men det är ingalunda något rekord. Långt ifrån! Men representanter för media (som ofta är ganska unga) tror att dagens översvämning var rekordartad. 

Historiskt sett finns ingen översvämning som överträffar 1863:års då vattnet steg till 230 cm. Läs mer om den översvämningen här http://uddevallare.blogspot.com/2017/02/1863-tidernas-varsta-oversvamning-i.html#links

Men såklart var det enorma mängder vatten som fyllde våra gator idag också. Det skall inte förnekas. Här kommer lite bilder. Den första från innergården i kvarteret Dagson.

Södra Hamngatan. Affären har upphört som tur är.
Lekparken i Teaterplantaget var förstås traditionsenligt översvämmad.
Västerlånggatan nära rondellen.
Varmbadhuset på Gustafsberg.
Man brukar få gå ner till pontonbryggan i stället för upp till.
Gamla gästbryggan var illa ute.
Över kajkanterna på Gustafsberg.
Väldigt nära att tränga in i Varmbadhuset.  //

2020-02-15

III:e arméfördelningens officerare övningar i Uddevallatrakten.

Foto Maria Lundbäck/Armémuseum/digitaltmuseum.se

Enligt uppgifterna i Digitaltmuseum är bilden tagen någon gång 1915-1925 (uppskattning). Enligt en kommentar från Frank Berghänel (vem annars) är den tagen i "Trädgården på Grand Hotell". Bakgrunden var målad på väggen.

En sak att lägga märke till är att samtliga officerare bär mustasch.  //

2020-02-14

Selmas hemmagjorda klocka

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Detta foto är från 1957.Här kan man se mormor
Selma Hansson Humlevägen 10 Stenbacken Uddevalla,
dra upp sin gamla klocka.
Man kan se det stora lodet ,från den hemmagjorda
klockan, som helt är skuren i trä
(även visarna och urtavlan är av trä) Den är signerad
F. Ahlberg Rödskällan. Selma är 83 år på fotot.
Hon föddes i Forshälla 1874 och avled 1959.
Det jag minns av klockan var att den alltid
gick rätt och lät ding dong varje jämn timma.
Foto:(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-02-13

Uddevalla Orkesterförening 1916

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Detta foto är taget av Maria Lundbäck Uddevalla 1916.
Bilden är tagen i det då nya konserthuset som senare
gjordes om till biograf vid namn Röda Kvarn.

Ordförande i Orkesterföreningen var då Major Hugo Uddgren.
dirigent musiklöjtnant Rudolf Nyström och konsertmästare
Erik Hedman.


Sittande från vänster: K.Johansson, R. Ljung, E. Hedman,
E. Rydberg,( solist för tillfället fru Ödman från Göteborg)
B. Lundmark, dirigent Rudolf Nyström, A. Willners, C. Rydberg,
C. Th. Crona och K. Eklund.

Stående från vänster: E. Böhm, H. Holmstrand, T. Törner,
d`Agé, B. Basse, Oscar Rönnqvist, K. Rahm, A. Pettersson,
och L. Åkerberg.

Orkesterföreningen bildades året innan
detta foto blev taget.Senare blev denna förening
Uddevalla Konsertförening 1933.
Foto.(privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-02-12

Nu blir det bastubad på Gustafsberg

 I det gamla varmbadhuset på Gustafsberg finns det en bastu med omklädningsrum och duschrum med två duschar. Bastun har inte använts särskilt mycket på senare år men nu tänker vi att det skall bli ändring på det.
 Efter en del arbeten med att iordningställa den har vi (Gustafsbergsstiftelsen) gjort en överenskommelse med Uddevalla Kallbadare. Vi hyr ut lokalerna till kallbadarna från och med nu och fram till 31 maj. Perioden 1 juni - 31 augusti är bastun förbehållen vandrarhemmets gäster. Om det faller väl ut blir det en fortsättning till hösten.
Vill man nyttja bastun så vänder man sig till Uddevalla Kallbadare som administrerar det hela. Man måste förstås vara medlem.

2020-02-11

Idrottshistorisk berättarafton torsdag 13 februari på Bohusläns Museum

Nu är det dags igen. Idrottshistorisk berättarafton med P O Andreasson på Bohusläns museum torsdag 13 februari kl 18.30 i Hörsalen på Bohusläns museum.

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!  //

2020-02-10

Vad vet du om SANNES AB och den här bilen?

Anders Grossman har kommit över den här bilen som han tänker renovera. Han vill veta om det finns någon som har bilder på bilen eller andra fordon från företaget. Och så vill han veta mer om SANNES AB. Kan du hjälpa till? 

2020-02-09

Rådhuset - inte alltid en skönhet

Rådhusets historia går tillbaka till strax efter den stora stadsbranden 1806. Rådhuset består av tre huskroppar varav flyglarna var privatbyggda. Den högra flygeln byggdes först, strax efter branden, av handlaren Johannes Bagge. Den vänstra byggdes av Lars Wennerberg och stod färdig 1814. Det var där Sveriges kronprins Karl Johan (Jean Baptiste Bernadotte) bodde samma sommar och förberedde anfallet mot Norge. Den sommaren var ännu inte mittskeppet färdigbyggt. Det blev det först 1817. Rådhuset är byggt i det holländska tegel som tullfritt fick importeras till Uddevalla efter stadsbranden.

Om man vill läsa om Rådhusets historia kan man förstås läsa Uddevalla stads historia, del I-III, av Sten Kristiansson.
Det finns även två skrifter som separat avhandlar Rådhusets historia. Kanslichefen Oskar Iwars här ovan som han skrev 1985 med tillägg 1991.

Och så har vi den här som kom ut 1999, där flera ur Bohusläns museums personal, däribland undertecknad.

Och så har det förstås skrivit massor av tidningsartiklar genom åren. En titt och sökning i Tidningsarkivet ger nedanstående träfflista:

Datum         Innehåll
1828-05-22 Instumental-Consert på Rådhuset av fanjunkare Klein. Musik o sång.
1828-06-05 Ånyo val i Rådhuset till ny direktör vid Gustafsbergs barnhus.
1831-07-13 Utdrag ur protokoll fört vid tryckfrihetsmål vid rådhusrätten i Uddevalla. Polis.
1832-07-27 Rådhusets flyglar, ägare är Westerdahl och Forsberg. Byggnad.
1835-05-22 Tre arbetskarlar instämda till rådhusrätten i Uddevalla för fylleri i arbetet. Alkohol.
1836-04-22 Rannsakning vid rådhusrätten, Frankenberg-Bagge. Polis.
1836-08-12 Rådhusrätten avkunnade dom i målet Frankenberg-Bagge. Polis.
1861-01-24 Nästa måndag den 28 dennes anställes bal i Stora Rådhussalen. Nöjen. Annons.
1861-03-14 Teater i Rådhussalen, Uddevalla. Nöjen.
1861-09-02 Brand på rådhusets gård i Uddevalla. Brand.
1880-01-08 Tillkännagifvanden, stor BARN-BAL i Rådhussal lördag dennes 6 till 9 e.m. afgift 50 öre. Musik o sång.
1880-12-13 Lucia-Bal anordnas å stora rådhussalen kl. 7 e.m. Biljetter 1 kr.  Annons.
1881-09-12 Innevarande års arrenden, hyror- och tomtöreafgifter till stadskassan uppbäres uppbördskontoret i Rådhuset. Drätselkammaren.
1882-02-16 Föreställning i magi, trolleri och spiritism i Rådhussalen. Nöjen. Annons.
1883-06-28 Sagan om S:t Ragnhild. Legend om hälsokällans uppkomst på Rådhustorget i Södertälje. Historia. Torg.
1883-11-05 Mantals och skattskrifningen med Uddevalla stad år 1884, förrättas enligt konungens befallningshafandes kunggörelse å Rådhuset.
1885-03-17 Föreningen S.M.S firade jubileum i stora Rådhussalen. Föreningar.
1885-09-01 Hundramannaföreningen F.M.E. anordna bal å stora Rådhussalen lördag den 5:e sept.
1885-10-27 Å stora Rådhussalen i Uddevalla är det konsert af Romanderska musikkapellet och seanceri i Tankeläsning/Tankeöferföring.
1886-01-05 Årsfest med bal arrangeras af Uddevalla Hundramannaförening, å stora Rådhussalen den 9:de januari 1886. Föreningar.
1886-02-20 Dansinstitut öppnas i lilla Rådhussalen. Nöjen.
1886-07-08 Reparationer av Rådhuset. Byggnad.
1886-09-07 Sin första årsfest firade i lördags hundramannaföreningen N.N. I stora Rådhussalen. Ordf. konduktören Hedman. Föreningar.
1887-09-03 Den berörda Modellska Damkappellet gifver konsert i stora Rådhussalen. Musik o sång.
1888-07-31 Från domstolarna, Uddevalla rådhusrätt den 30 juli 1888. Polis.
1888-10-23 En lyckad avslutning på danskurs med en bal i stora rådhussalen. Nöjen.
1889-03-07 """Gluntarnas"" familjesoaréer i stora rådhussalen i går var särdeles lyckad. Musik o sång."
1889-05-04 Skogsodlingens Vänner i Uddevalla inbjuder intresserade till möte på Rådhuset.
1890-11-17 Rättegångsärenden. Uddevalla rådhusrätt 3 nov. Behandlade ärenden. Polis.
1891-01-13 Rådhussalen har fått en stor spegel, en gåfva från grosshandlare Robert M. Thorburn.
1891-01-30 Från Domstolarne. Uddevalla rådhusrätt 26 januari. Nio fylleridomar, en överdådig körning och ett tryckfrihetsåtal. Polis.
1891-02-13 Från Domstolarne. Uddevalla rådhusrätt 9 februari. Sex fylleridomar, två brott mot byggnadsordningen, en felparkering. Polis.
1891-02-20 Bohusläns lantmannaförening har sammanträde å rådhussalen måndagen den 23 d:s kl. 6 e.m. Föreningar.
1891-03-06 Från Domstolarne. Uddevalla rådhusrätt 2 mars. Polis.
1891-03-20 Från Domstolarne. Uddevalla rådhusrätt 16 mars. Polis.
1891-05-15 "Uddevalla rådhusrätt den 11 maj. Slagsmål ombord å fartyg. Norska barkskeppet ""Amaranth"". Båtar. Polis."
1891-06-27 Uddevalla drätselkammare har flyttat till lilla rådhussalen. Kommunförvaltning.
1891-10-01 Stadskällaren den kända utskänkningslokalen i rådhusets undre våning har stängts.
1892-02-09 Bespisning af fattiga skolbarn. 30 barn komma dagligen att bespisas i Rådhusets undre våning. Skola.
1893-08-17 Fasaden på rådhuset putsas och målas. Byggnad.
1893-11-07 Kromsyredramat inför rådhusrätten. Polis. Olycka.
1894-06-14 Beslutades att anskaffa två flaggstänger framför Rådhuset för 130 kr. Fanor.
1895-03-02 Den gamla ruckliga finkan i hörnet af Margretegärde slopas, istället anordnas förvaringshäkte i Rådhusets undre våning. Polis.
1895-03-05 E. G. Lange med maka har firat silfverbröllop, och då bjöd dom ett 180-tal fattiga barn till Rådhussalen. Familjenytt. Social.
1895-04-13 Under 3 månader har man i Rådhuset bjudit på påskmat åt fattiga barn, omkring 6 500 middagsportioner.
1895-04-27 Från gamla Uddevalla. Ett tal i rådhuset 1782. Historik. Berättelse.
1895-05-04 Cirkus Madigan ger föreställning i rådhuset. Nöje.
1897-04-06 Till handelregistret vid Uddevalla Rådhusrätt, har Karl Fredrik Friberg anmält att idka mansbeklädnadartiklar. Affär.
1897-04-20 De fattiga skolbarnens bespisning pågår fortfarande i rådhuset. Skola.
1898-04-12 Omkring 250 skolbarn bespisades i lördags å Rådhuset i Uddevalla med påskägg och högtidsmat.
1900-01-04 Uddevalla rådhusrätts första session för året leddes av borgmästaren Sixten Neiglick, iförd uniform. Juridik.
1900-04-19 Angående arkiv för rådhusrätten och förvaringshäkte i Uddevalla. Polis.
1900-09-29 "Ovanligt roligt har det varit i staden. ""Finkan"" i rådhuset har varit öfverfylld."
1901-06-13 Beslutades upplåta stora rådhussalen för valmöten. Byggnad.
1903-01-31 Uppdrogs åt Drätselkammaren att låta reparera rådhussalen samt anskaffa möbler. Bygg.
1905-07-13 Beslutades att för 3500 kronor reparera stadens hus på tomt nr 210, östra rådhusflygeln.
1906-06-07 Stortjuven Ögren rannsakas inför Uddevalla rådhusrätt. Polis.
1906-06-26 Grosshandlaren Albert Andersson har på egen begäran vid Stockholms rådhusrätt försatts i konkurs.
1908-11-06 Beslutades att anslå 6000 kr för införande av centralvärme i Rådhuset. Byggnad.
1908-12-16 Bohuslänska Curlingklubben har haft extra sammanträde å rådhussalen.
1911-06-10 Reparation av brännvinsbolagets lokaler. Hus nr 210 östra flygeln på Rådhuset.
1913-01-24 Hundskatten uppbäres nästa torsdag å rådhuset kl. 10-2. Djur. Priser.
1913-10-21 Elektrisk installation i rådhusets lokaler samt stadsfiskalens tjänsterum.
1915-07-14 Ett rådhuspalats. Stockholms nya rådhus. Bild.
1921-01-13 Uddevalla kommunala vedaffär inrymd i rådhusets östra flygel.
1921-04-18 I konkurs försattes vid rådhusrätten på måndagen Nya Cykelmagasinet, Uddevalla.
1921-09-05 I konkurs försattes vid rådhusrätten handl. Olof Dahl, Uddevalla. Nedläggning.
1921-09-20 50 år fyller rådhuskanslisten Oscar Stendahl.
1921-11-25 "Skonaren ""Annas"" undergång i snöstormen 23 okt. Sjöförklaring vid Uddevalla rådhusrätt 29 nov. Båtar. Olycka."
1921-11-29 "Sjöförklaringen upptogs af rådhusrätten i Uddevalla med anledning af skonaren ""Annas"" af Ulvesunds förlisning. Olycka. Båtar."
1922-03-14 Rådhusrätten dömde arbetare till böter för fylleri och våldsamt motstånd. Polis.
1922-05-29 Dödförklarad blev av rådhusrätten i Lysekil, Karl-Erik Andersson-Karlsson som rest till Amerika och saknad sedan 1899.
1922-06-17 De fula flaggstängerna utanför rådhuset skola nu bort. DK har anslagit medel till nya.
1922-07-18 Flaggning vid rådhuset, två gamla flaggstänger borttagna igår restes en ny. Fanor.
1922-10-10 "Från domstolarna Uddevalla rådhusrätt. Utelöpande hund kosta ""husse"" 2 kronor i böter."
1922-11-10 Pensionskatten, grundavgiften å 3 kr pr skattskyldig person uppbäres på rådhuset.
1922-11-20 I konkurs försattes vid Uddevalla rådhusrätt järnaktiebolaget Magnus Lundqvist eftr. Affär.
1923-05-29 Bilkrock behandlad i Uddevallas rådhusrätt. Olycka.
1923-07-27 Arbetsförmedlingen i Uddevalla är fr.o.m lördag 28 juli flyttad till Rådhuset. Annons.
1923-12-27 Inte ett enda mål handlades vid måndagens rådhusrätt i Uddevalla. Så fredligt skulle det alltid vara. Polis.
1925-05-30 Rådhuset i Uddevalla skall restaureras. Byggnad.
1925-08-24 Exteriören på Bokströmska huset vid Kungsgatan håller på att ändras och rådhuset.
1925-09-26 Vår modeaffär flyttas 1 okt 1925 till nyinredd lokal i rådhuset. Annons.
1925-10-19 Brand i Svea Wings modeaffär i rådhuset, östra annexbyggnad.
1926-01-23 Uddevallapolisen i nya lokaler. Polisens avdelning i ombyggda rådhuset.
1926-03-24 Stadsfullmäktiges nya sessionssal i rådhuset invigd. Politik.
1926-11-23 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1926-11-30 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1927-01-04 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1929-02-05 Uddevalla rådhusrätt. Karl Gerhard har vid en teaterföreställning gjort sig skyldig till brott mot biografförordningen, 15 kr i böter.
1930-12-02 Frideborgsolyckan åter inför Rådhusrätten.
1931-03-23 Rådhuskanslisten Oscar Stendahl, Uddevalla död 59 år. Bild.
1931-03-24 Rådhuskanslist Oscar Stendahl nära 60 år. Död.
1931-09-29 Målrekord vid Rådhusrätten i Uddevalla igår. 49 ärenden.
1933-08-22 Diger Föredragningslista vid rådhusrättens gårdagssession. Juridik.
1934-11-02 Konstutställningen på rådhuset. Konst. Bild.
1935-01-22 Från domstolarna. Uddevallarådhusrätt 21 jan. Juridik.
1935-02-05 Borgmästare Rasmussen höll sin sista session i rådhusrätten. Politik. Bild.
1935-02-05 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt 4 febr. Juridik.
1935-03-23 Tunnfabriken blev försatt i konkurs av rådhusrätten. Industri.
1935-03-27 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik-Myndighet.
1935-04-02 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1935-04-16 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1935-09-23 Vernissage i rådhuset.Riksförbundets 7:e vandringsutställning öppnades. Konst. Bild.
1935-10-02 Uddevalla konstförenings utställning på Rådhuset.
1935-10-12 Vackra spetsar på Rådhuset.Gynna idag de blinda med en slant. Utställning. Bild.
1935-10-12 Blinddagarna i Uddevalla ha tagit sin början. Vacker och sevärd utställning å Rådhuset.
1935-10-12 Unik utställning i rådhussalen. Kyrkans silver och regementets kommunionkärl visas.
1935-10-28 Lyckade köpmansdagar i Uddevalla. En rad utmärkta föredrag i Rådhuset. Föreningar.
1935-12-31 50 år fyller Rådhuskanslist Oscar W. Magnusson. Uddevalla. Bild.
1936-01-14 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-01-21 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-02-04 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-02-17 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-03-10 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-03-17 Från domstolarna, Uddevalla rådhusrätt.
1936-03-21 Gams nya tapetaffär i Rådhuset, före detta Modekompaniet. Annons.
1936-04-07 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt.
1936-04-15 Från domstolarna.Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-04-21 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-04-24 En förening för Barnens dag i Uddevalla bildades vid möte å rådhuset. Föreningar.
1936-04-28 Bedrägeri, kindpustar, väggohyra vid Uddevalla rådhusrätt. Polis.
1936-07-15 Rannsakning på Uddevalla rådhus i går. Fjärdingsman i Grinneröd inför rätta för förfalskning. Polis.
1936-08-19 4.700 anslogs för ny värmepanna i Rådhuset beslut i stadsfullmäktige.
1936-09-01 Föröfalskning och rattfylla gav arbete åt rådhusrätten. Polis.
1936-12-22 "Blott ett fåtal fingo ""julklapp"" av rådhusrätten. Polis."
1937-03-18 Rydholms minne hedrades i går med kransnedläggning på hans gravplats och en minneshögtid i Rådhuset. Död. Bild.
1937-03-25 A.W. Rydholms porträtt i Uddevalla rådhus.
1937-06-12 Lysekils rådhusrätt upphör från 1 januari. Politik.
1937-08-06 Det brann våldsamt i Uddevalla rådhuskvarter före midnatt. Brand.
1937-08-07 Brand i garagebyggnad vid Rådhuset.
1937-12-13 Strömstads rådhus har fått ny granne. Harry Hedelins grosshandelsfirmas kontors och lagerbyggnad färdig. Byggnad. Bild.
1938-01-29 Om Stadsfullmäktiges 75-årsjubileum, tecknad bild på rådhuset med girlanger.
1938-02-01 Det festprydda rådhuset. Jubileum. Bild.
1938-03-12 Mellberg rannsakad inför rådhusrätten, blodsdramat på skonaren Bohus i Uddevalla.
1938-05-06 Det skall planteras rosor vid rådhuset- och läggas stenplattor istället för grus. Blommor.
1938-10-06 "Dramat på ""Bohus"" nu slutbehandlat av rådhusrätten. Polis."
1939-02-02 Fröken Charlotta Olsson skrivbiträde vid rådhusrätten, avtackad vid slutad tjänst. Avgår.
1939-02-07 Borgmästarens sinnestillstånd blir undersökt, beslut av rådhusrätten. Polis.
1939-03-07 BEA:s konkurs behandlad av rådhusrätten, Göthlin medgav i huvudsak. Polis.
1939-09-05 Rektor Thelander vid verkstadsskolan försvarade sig i rådhusrätten om skolans redovisning. Polis.
1939-12-09 Rådhusrättens sessionssal har blivit konfektionslager för uddevallabornas Finlandsinsamling. Krig.
1940-09-28 Meddelande. Från och med 1 okt. flyttar vår filial KAPPAN som hitintills har varit på Drottninggatan till Rådhuset. Annons.
1942-09-25 Uddevalla Husmodersförening bildades på rådhuset igår. 70 st medlemmar med från starten.
1943-01-01 Den som gräver en grop åt andra faller själv däri, episod från rådhusrätten i går. Berättelse.
1943-04-28 Uddevalla stad köpte västra rådhusflygeln, beslut i stadsfullmäktige i går. Fastighetsaffär.
1944-03-11 Lördagsläsning: Maskeradbal i Uddevalla 1958. Många sköna masker trådde på stora rådhussalen. Bild.
1944-03-11 Maskeradbal i Uddevalla 1858. Många sköna masker trådde dansen i stora rådhussalen. Nöje. Bild.
1944-04-25 Apelsinskal få ej kastas på gatorna i Uddevalla. Fyra apelsinätande dömdes vid rådhusrätten igår. Polis.
1944-10-25 Sjöförklaring om m/s Sonjas totalhaveri hölls igår inför Uddevalla rådhusrätt. Polis.
1944-11-21 Var bilen grön eller röd, med ved eller säck, knivigt mål inför rådhusrätten. Polis.
1944-12-05 Vinflaskan var en gåva, överläts utan betalning, tvist vid rådhusrätten. Polis.
1945-02-23 Skalden Nils Ferlin vigdes i Stockholms rådhus med Henny Lönnqvist.
1945-09-26 Motion om nytt rådhus i  Uddevalla.
1946-11-18 Sista skatteuppbörden av kronoskatten i Uddevalla. Rådhuset. Bild.
1947-03-07 Kudde av Kungen med på Hobbyexpon i rådhuset. Utställning.
1947-03-08 Hobbyexpon öppnas i Rådhuset 9 mars. Invigning av borgmästare Westin. Utställning.
1947-05-05 Kronprins Carl Gustaf fick ångmaskin tillverkad på rådhusets vind i Uddevalla.
1947-06-17 Mannen som skänkte sin födelsestad ett rådhus, 25 år sedan donator A. F. Cavalli-H.
1947-08-05 Hattmakarns krav på kvarstad ogillat. Adolf Melby och Sten Kristiansson inför rådhusrätten.
1947-09-24 Strömstads rådhus 30 års jubileum. Byggnad.
1947-09-25 Stadens fana, häradsvapen hissades på rådhuset första gången vid Barnens dag.
1947-12-13 För 50 år sedan; Auktion å Uddevalla rådhus för utarrendering av Brattska donationsäng.
1948-01-03 Fotografering ej tillåten vid  rådhusrättens sammanträden fr o m 1948-01-01.
1948-12-20 Uddevallajubileum en imponerande nordisk högtid. Bild på Rådhuset med åren 1498.
1949-10-18 Utredning om nytt rådhus i Uddevalla samt grundförstärkning jämte rep.
1949-11-03 Uddevalla rådhusrätt. En skolelev åkte cykel utan tändlykta 15 kr i böter. Polis.
1950-08-30 Bild på flickan Gun Andreasson, gungar på Rådhusets järskätting.
1950-10-07 En kringresande agent har vid Uddevalla rådhusrätt att svara för tillgrepp av en soffa.
1951-02-15 Rådhusrätten: Uddevallabo gjorde inbrott och tjuvåkte på järnvägen. Juridik. Polis.
1951-02-24 Om rådhus i gamla Uddevalla. Sten Kristiansson. Historia.
1953-07-04 Rådhuset har renoverats, ny puts med röd serponitfärg.
1953-07-13 Bild på Uddevalla Rådhus. Berättelse.
1953-10-29 Två små rum i Rådhuset rymde telegrafstationen i Uddevalla. Telefon.
1953-11-06 Tre konstnärer i hängningsbestyr, med konst på Rådhuset.
1954-04-23 Rådhusets mitt bör inte rivas. Byggnad.
1955-04-07 Alla förvaltningar får plats i rådhuset. Politik.
1956-02-14 Fingals Sport o Husgeråd flyttar från Rådhuset till Parkhörnan Torgg.-Kilbäcksgatan.
1956-04-07 Lysekils gamla rådhus blir bostäder och affärslokaler. Byggnad.
1956-05-08 Moderna lokaler i gamla rådhuset för Bohusläningens lysekilskontor. Tidning. Bild.
1956-06-15 Arkitekttävling utlyses om nytt uddevallarådhus. Tävling.
1956-10-05 Uddevalla rådhus mittparti bevaras i kommande byggnad. Bild.
1957-04-13 Rådhusbyggnadskommittén vill modifiera förordat förslag till nytt rådhus. Byggnad.
1957-07-19 Pampig mottagning för örlogsgästerna i Uddevalla rådhus. Nöjen. Bild.
1958-08-29 Förslag till om- och tillbyggnad av Rådhuset.
1958-08-29 Nytt rådhus vid Kungstorget i Uddevalla kostar 6,5 miljoner. Byggnad. Bild.
1958-11-03 Rådhuset i Uddevalla byggs om för 6,6 miljoner kronor. Byggnad.
1959-08-29 Förslaget om nytt rådhus vid Kungstorget i Uddevalla kostar 6,5 miljoner kronor.
1960-03-15 Här skall bli polishus. Rådhusets baksida skall bebyggas för 1.7 miljoner kronor.
1960-11-25 Rådhuset kom till 1810, rådhusflyglarna är äldsta delen av staden förvaltningsbygge.
1961-06-14 Uddevalla köper villafastighet. Nytt rådhus på Margretegärde? Fastighetsaffär. Bild.
1961-10-20 1600-talsbibel användes i 200 år vid rådhusrätten. Kyrka. Bild.
1962-10-09 Rådhusberget blir bostadsområde, Strömstad bygger 350 lägenheter. Byggnad. Bild.
1965-04-21 Så här ska Kungstorget se ut. Statyn flyttas till rådhuset. Bild.
1967-07-06 Uddevallas drömmar om Residensstad. Gustav Adolfs torg och rådhuset-det planerade Länsresidenset. Bild.
1968-10-27 Poliskåren i Uddevalla uppställd framför Rådhuset ca 1905.
1969-11-29 Frusen inbrottstjuv vid VSS inför rådhusrätten. Polis.
1970-03-04 Trävägg begränsade branden i Rådhuset. Vindsutrymmet där branden började var helt övertänt. Brand.
1970-03-11 Robot bar kassaskåp i trappan. När Skolkontoret flyttade från Rådhuset till gamla Tigers fastighet.
1970-04-07 Första kvinnliga uddevallaåklagaren jur.kand. Birgitta Fernqvist i rådhusrätts historia.
1970-07-21 Kandelabrarna vid rådhuset har stått vid järnbron tidigare. Om stadsvapnet. Byggnad.
1970-07-21 Rådhuset får ansiktslyftning. Byggnad. Bild.
1970-09-14 Polisverksamheten i Uddevalla, av Gustaf E. Karlson. Bild på poliserna framför rådhuset.
1970-09-23 Imponerande projekt i Strömstad. 60-tals lägenheter på Rådhusberget. Byggnad.
1972-06-28 Donation gav Strömstad rådhus av stort format, donatorn var grosshandlare Adolf Fritjof Cavalli-Holmgren. Gåva.
1973-09-05 """Det var en gång"". Kort på poliskåren från 1910, bilder tagit framför Rådhuset i Uddevalla."
1973-09-07 Bild på Grebbestads Rådhus som skall säljas, och eventuellt bli sommarhus.
1979-02-02 Planer för Kungstorget 65 kr. Statyn framför rådhuset och värdshus i Hasselbacken.
1979-02-28 Ombyggnad av Rådhuset och centrum för personalens skull. Byggnad.
1980-11-08 Insändare: Toalettköa på rådhuset! Beträffande stängningen av offentliga toaletten i centrum, använd rådhusets toaletter. Miljö.
1982-03-15 Rådhusets kanoner finns på Bohusläns Museum och på brandstationen. Museum. Bild.
1985-04-20 Apoteket och Rådhuset.
1985-09-12 Fälttåg mot Norge planerades i Uddevallas rådhus 1814.
1986-06-24 Polisen vill flytta in i Rådhuset. Myndighet.
1986-08-22 Flykting hungerstrejk i Uddevallas rådhus. Av Gunilla Hultén.
1987-02-16 Kommunen flyttar från rådhuset till Blåkulla. Myndighet. Bild.
1987-04-27 Fastighetskontoret föreslår polisen plats i rådhusets flygel. Myndighet.
1989-04-18 Arkeologisk undersökning vid rådhuset. Kulturminne.
1989-07-14 Skärvor från utgrävningarna vid Uddevallas rådhus förbryllar. Kulturminne.
1990-12-14 Ingen ny konsthall i rådhuset.
1991-03-20 Moderaten Nils Hjertberg efterlyser politisk samling för att rädda rådhuset.
1991-03-20 Rädda rådhuset. M-veteran efterlyser politisk samling. Byggnad.
1991-06-13 Rådhuset rustas, ombyggnad.
1991-06-13 Rådhuset renoveras för 4 miljoner. Byggnad.
1991-06-27 Klart för kafé i gamla rådhuset.
1992-02-10 Konsumentnämnden viktig för demokratin, har fått nya lokaler i Rådhuset.
1992-07-01 Uddevalla en riktig kaféstad, tre nya kaféer, Lilla Kochs kafé, Rådhuset, Wasséns gamla affär.
1993-05-13 Konstnären Anders Sköld ställer ut på Rådhuset.
1993-06-12 Konstskatt renoveras på rådhuset. Kultur.
1993-06-23 80 år fyller konditor Erik Hemberg, grundare till Skansenstugan, Centralens konditori och Rådhusets konditori.
1994-11-17 Fem års renovering av rådhuset snart klar. Byggnad. Museum. Bild.
1995-06-19 Uddevalla rådhus gömde unik gustaviansk möbelgrupp. Byggnad.
1995-07-21 Uddevalla får medborgarkontor i rådhuset.
1995-08-12 Rådhuset, skrytbygget som blev Uddevallas stolthet, Oscar Iwar berättar
1997-01-31 Uddevalla konstförening vill ha konstutställningar i Rådhuset.
1997-03-24 Uddevalla Konstförening får vänta på besked om konsthall i Rådhuset.
1997-04-09 Stockholm på studiebesök vid Uddevallas medborgarkontor i Rådhuset.
1997-09-27 Många ideer om rådhuset. Byggnad. Myndighet.
1998-01-02 Jubileumsfest i Rådhussalen - Tre landshövdingar bland gästerna. Jubileum.
1998-05-30 Henrik Engelin vid Äsperödsskolan har byggt en modell av Uddevalla rådhus.
1999-12-29 Välkommen på Millenniekaffe i Rådhuset.Nyårsdagen. 13-16. Annons.  //

2020-02-08

Kurirenanställda musiker på 50-talet

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Tre glada musiker anställda på tidningen Kuriren
i Uddevalla. Detta foto är från början av 50-talet.
Gitarristen till vänster heter Erik Johansson dragspelarn
i mitten heter Henry Lindqvist båda var maskinsättare
på Kuriren. På bas min (halvbror) Bengt Hansson journalist
tidigare musiker på I 17 trumpet. Henry Lindqvist var far
till Kent Lindqvist medlem i det kända Uddevallabandet
Hillbilly Five. Vid Kurirens nedläggning 1963 fick
Henry Lindqvist och Erik Johansson ny anställning
på Bohusläningen i Uddevalla. Bengt Hansson fick
anställning på Ny Tid i Göteborg och flyttade med sin
familj till Mölndal.
Foto:(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //