2020-02-23

Här säkras berget längs Oljehamnsvägen

Mellan Exxon Mobil och parkeringsplatsen vid Svenskholmen kommer en tid framåt vägen att vara avstängd för att säkra berget. Här har arbetet påbörjats nära Svenskholmen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar