2020-02-13

Uddevalla Orkesterförening 1916

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Detta foto är taget av Maria Lundbäck Uddevalla 1916.
Bilden är tagen i det då nya konserthuset som senare
gjordes om till biograf vid namn Röda Kvarn.

Ordförande i Orkesterföreningen var då Major Hugo Uddgren.
dirigent musiklöjtnant Rudolf Nyström och konsertmästare
Erik Hedman.


Sittande från vänster: K.Johansson, R. Ljung, E. Hedman,
E. Rydberg,( solist för tillfället fru Ödman från Göteborg)
B. Lundmark, dirigent Rudolf Nyström, A. Willners, C. Rydberg,
C. Th. Crona och K. Eklund.

Stående från vänster: E. Böhm, H. Holmstrand, T. Törner,
d`Agé, B. Basse, Oscar Rönnqvist, K. Rahm, A. Pettersson,
och L. Åkerberg.

Orkesterföreningen bildades året innan
detta foto blev taget.Senare blev denna förening
Uddevalla Konsertförening 1933.
Foto.(privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar