2020-02-09

Rådhuset - inte alltid en skönhet

Rådhusets historia går tillbaka till strax efter den stora stadsbranden 1806. Rådhuset består av tre huskroppar varav flyglarna var privatbyggda. Den högra flygeln byggdes först, strax efter branden, av handlaren Johannes Bagge. Den vänstra byggdes av Lars Wennerberg och stod färdig 1814. Det var där Sveriges kronprins Karl Johan (Jean Baptiste Bernadotte) bodde samma sommar och förberedde anfallet mot Norge. Den sommaren var ännu inte mittskeppet färdigbyggt. Det blev det först 1817. Rådhuset är byggt i det holländska tegel som tullfritt fick importeras till Uddevalla efter stadsbranden.

Om man vill läsa om Rådhusets historia kan man förstås läsa Uddevalla stads historia, del I-III, av Sten Kristiansson.
Det finns även två skrifter som separat avhandlar Rådhusets historia. Kanslichefen Oskar Iwars här ovan som han skrev 1985 med tillägg 1991.

Och så har vi den här som kom ut 1999, där flera ur Bohusläns museums personal, däribland undertecknad.

Och så har det förstås skrivit massor av tidningsartiklar genom åren. En titt och sökning i Tidningsarkivet ger nedanstående träfflista:

Datum         Innehåll
1828-05-22 Instumental-Consert på Rådhuset av fanjunkare Klein. Musik o sång.
1828-06-05 Ånyo val i Rådhuset till ny direktör vid Gustafsbergs barnhus.
1831-07-13 Utdrag ur protokoll fört vid tryckfrihetsmål vid rådhusrätten i Uddevalla. Polis.
1832-07-27 Rådhusets flyglar, ägare är Westerdahl och Forsberg. Byggnad.
1835-05-22 Tre arbetskarlar instämda till rådhusrätten i Uddevalla för fylleri i arbetet. Alkohol.
1836-04-22 Rannsakning vid rådhusrätten, Frankenberg-Bagge. Polis.
1836-08-12 Rådhusrätten avkunnade dom i målet Frankenberg-Bagge. Polis.
1861-01-24 Nästa måndag den 28 dennes anställes bal i Stora Rådhussalen. Nöjen. Annons.
1861-03-14 Teater i Rådhussalen, Uddevalla. Nöjen.
1861-09-02 Brand på rådhusets gård i Uddevalla. Brand.
1880-01-08 Tillkännagifvanden, stor BARN-BAL i Rådhussal lördag dennes 6 till 9 e.m. afgift 50 öre. Musik o sång.
1880-12-13 Lucia-Bal anordnas å stora rådhussalen kl. 7 e.m. Biljetter 1 kr.  Annons.
1881-09-12 Innevarande års arrenden, hyror- och tomtöreafgifter till stadskassan uppbäres uppbördskontoret i Rådhuset. Drätselkammaren.
1882-02-16 Föreställning i magi, trolleri och spiritism i Rådhussalen. Nöjen. Annons.
1883-06-28 Sagan om S:t Ragnhild. Legend om hälsokällans uppkomst på Rådhustorget i Södertälje. Historia. Torg.
1883-11-05 Mantals och skattskrifningen med Uddevalla stad år 1884, förrättas enligt konungens befallningshafandes kunggörelse å Rådhuset.
1885-03-17 Föreningen S.M.S firade jubileum i stora Rådhussalen. Föreningar.
1885-09-01 Hundramannaföreningen F.M.E. anordna bal å stora Rådhussalen lördag den 5:e sept.
1885-10-27 Å stora Rådhussalen i Uddevalla är det konsert af Romanderska musikkapellet och seanceri i Tankeläsning/Tankeöferföring.
1886-01-05 Årsfest med bal arrangeras af Uddevalla Hundramannaförening, å stora Rådhussalen den 9:de januari 1886. Föreningar.
1886-02-20 Dansinstitut öppnas i lilla Rådhussalen. Nöjen.
1886-07-08 Reparationer av Rådhuset. Byggnad.
1886-09-07 Sin första årsfest firade i lördags hundramannaföreningen N.N. I stora Rådhussalen. Ordf. konduktören Hedman. Föreningar.
1887-09-03 Den berörda Modellska Damkappellet gifver konsert i stora Rådhussalen. Musik o sång.
1888-07-31 Från domstolarna, Uddevalla rådhusrätt den 30 juli 1888. Polis.
1888-10-23 En lyckad avslutning på danskurs med en bal i stora rådhussalen. Nöjen.
1889-03-07 """Gluntarnas"" familjesoaréer i stora rådhussalen i går var särdeles lyckad. Musik o sång."
1889-05-04 Skogsodlingens Vänner i Uddevalla inbjuder intresserade till möte på Rådhuset.
1890-11-17 Rättegångsärenden. Uddevalla rådhusrätt 3 nov. Behandlade ärenden. Polis.
1891-01-13 Rådhussalen har fått en stor spegel, en gåfva från grosshandlare Robert M. Thorburn.
1891-01-30 Från Domstolarne. Uddevalla rådhusrätt 26 januari. Nio fylleridomar, en överdådig körning och ett tryckfrihetsåtal. Polis.
1891-02-13 Från Domstolarne. Uddevalla rådhusrätt 9 februari. Sex fylleridomar, två brott mot byggnadsordningen, en felparkering. Polis.
1891-02-20 Bohusläns lantmannaförening har sammanträde å rådhussalen måndagen den 23 d:s kl. 6 e.m. Föreningar.
1891-03-06 Från Domstolarne. Uddevalla rådhusrätt 2 mars. Polis.
1891-03-20 Från Domstolarne. Uddevalla rådhusrätt 16 mars. Polis.
1891-05-15 "Uddevalla rådhusrätt den 11 maj. Slagsmål ombord å fartyg. Norska barkskeppet ""Amaranth"". Båtar. Polis."
1891-06-27 Uddevalla drätselkammare har flyttat till lilla rådhussalen. Kommunförvaltning.
1891-10-01 Stadskällaren den kända utskänkningslokalen i rådhusets undre våning har stängts.
1892-02-09 Bespisning af fattiga skolbarn. 30 barn komma dagligen att bespisas i Rådhusets undre våning. Skola.
1893-08-17 Fasaden på rådhuset putsas och målas. Byggnad.
1893-11-07 Kromsyredramat inför rådhusrätten. Polis. Olycka.
1894-06-14 Beslutades att anskaffa två flaggstänger framför Rådhuset för 130 kr. Fanor.
1895-03-02 Den gamla ruckliga finkan i hörnet af Margretegärde slopas, istället anordnas förvaringshäkte i Rådhusets undre våning. Polis.
1895-03-05 E. G. Lange med maka har firat silfverbröllop, och då bjöd dom ett 180-tal fattiga barn till Rådhussalen. Familjenytt. Social.
1895-04-13 Under 3 månader har man i Rådhuset bjudit på påskmat åt fattiga barn, omkring 6 500 middagsportioner.
1895-04-27 Från gamla Uddevalla. Ett tal i rådhuset 1782. Historik. Berättelse.
1895-05-04 Cirkus Madigan ger föreställning i rådhuset. Nöje.
1897-04-06 Till handelregistret vid Uddevalla Rådhusrätt, har Karl Fredrik Friberg anmält att idka mansbeklädnadartiklar. Affär.
1897-04-20 De fattiga skolbarnens bespisning pågår fortfarande i rådhuset. Skola.
1898-04-12 Omkring 250 skolbarn bespisades i lördags å Rådhuset i Uddevalla med påskägg och högtidsmat.
1900-01-04 Uddevalla rådhusrätts första session för året leddes av borgmästaren Sixten Neiglick, iförd uniform. Juridik.
1900-04-19 Angående arkiv för rådhusrätten och förvaringshäkte i Uddevalla. Polis.
1900-09-29 "Ovanligt roligt har det varit i staden. ""Finkan"" i rådhuset har varit öfverfylld."
1901-06-13 Beslutades upplåta stora rådhussalen för valmöten. Byggnad.
1903-01-31 Uppdrogs åt Drätselkammaren att låta reparera rådhussalen samt anskaffa möbler. Bygg.
1905-07-13 Beslutades att för 3500 kronor reparera stadens hus på tomt nr 210, östra rådhusflygeln.
1906-06-07 Stortjuven Ögren rannsakas inför Uddevalla rådhusrätt. Polis.
1906-06-26 Grosshandlaren Albert Andersson har på egen begäran vid Stockholms rådhusrätt försatts i konkurs.
1908-11-06 Beslutades att anslå 6000 kr för införande av centralvärme i Rådhuset. Byggnad.
1908-12-16 Bohuslänska Curlingklubben har haft extra sammanträde å rådhussalen.
1911-06-10 Reparation av brännvinsbolagets lokaler. Hus nr 210 östra flygeln på Rådhuset.
1913-01-24 Hundskatten uppbäres nästa torsdag å rådhuset kl. 10-2. Djur. Priser.
1913-10-21 Elektrisk installation i rådhusets lokaler samt stadsfiskalens tjänsterum.
1915-07-14 Ett rådhuspalats. Stockholms nya rådhus. Bild.
1921-01-13 Uddevalla kommunala vedaffär inrymd i rådhusets östra flygel.
1921-04-18 I konkurs försattes vid rådhusrätten på måndagen Nya Cykelmagasinet, Uddevalla.
1921-09-05 I konkurs försattes vid rådhusrätten handl. Olof Dahl, Uddevalla. Nedläggning.
1921-09-20 50 år fyller rådhuskanslisten Oscar Stendahl.
1921-11-25 "Skonaren ""Annas"" undergång i snöstormen 23 okt. Sjöförklaring vid Uddevalla rådhusrätt 29 nov. Båtar. Olycka."
1921-11-29 "Sjöförklaringen upptogs af rådhusrätten i Uddevalla med anledning af skonaren ""Annas"" af Ulvesunds förlisning. Olycka. Båtar."
1922-03-14 Rådhusrätten dömde arbetare till böter för fylleri och våldsamt motstånd. Polis.
1922-05-29 Dödförklarad blev av rådhusrätten i Lysekil, Karl-Erik Andersson-Karlsson som rest till Amerika och saknad sedan 1899.
1922-06-17 De fula flaggstängerna utanför rådhuset skola nu bort. DK har anslagit medel till nya.
1922-07-18 Flaggning vid rådhuset, två gamla flaggstänger borttagna igår restes en ny. Fanor.
1922-10-10 "Från domstolarna Uddevalla rådhusrätt. Utelöpande hund kosta ""husse"" 2 kronor i böter."
1922-11-10 Pensionskatten, grundavgiften å 3 kr pr skattskyldig person uppbäres på rådhuset.
1922-11-20 I konkurs försattes vid Uddevalla rådhusrätt järnaktiebolaget Magnus Lundqvist eftr. Affär.
1923-05-29 Bilkrock behandlad i Uddevallas rådhusrätt. Olycka.
1923-07-27 Arbetsförmedlingen i Uddevalla är fr.o.m lördag 28 juli flyttad till Rådhuset. Annons.
1923-12-27 Inte ett enda mål handlades vid måndagens rådhusrätt i Uddevalla. Så fredligt skulle det alltid vara. Polis.
1925-05-30 Rådhuset i Uddevalla skall restaureras. Byggnad.
1925-08-24 Exteriören på Bokströmska huset vid Kungsgatan håller på att ändras och rådhuset.
1925-09-26 Vår modeaffär flyttas 1 okt 1925 till nyinredd lokal i rådhuset. Annons.
1925-10-19 Brand i Svea Wings modeaffär i rådhuset, östra annexbyggnad.
1926-01-23 Uddevallapolisen i nya lokaler. Polisens avdelning i ombyggda rådhuset.
1926-03-24 Stadsfullmäktiges nya sessionssal i rådhuset invigd. Politik.
1926-11-23 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1926-11-30 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1927-01-04 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1929-02-05 Uddevalla rådhusrätt. Karl Gerhard har vid en teaterföreställning gjort sig skyldig till brott mot biografförordningen, 15 kr i böter.
1930-12-02 Frideborgsolyckan åter inför Rådhusrätten.
1931-03-23 Rådhuskanslisten Oscar Stendahl, Uddevalla död 59 år. Bild.
1931-03-24 Rådhuskanslist Oscar Stendahl nära 60 år. Död.
1931-09-29 Målrekord vid Rådhusrätten i Uddevalla igår. 49 ärenden.
1933-08-22 Diger Föredragningslista vid rådhusrättens gårdagssession. Juridik.
1934-11-02 Konstutställningen på rådhuset. Konst. Bild.
1935-01-22 Från domstolarna. Uddevallarådhusrätt 21 jan. Juridik.
1935-02-05 Borgmästare Rasmussen höll sin sista session i rådhusrätten. Politik. Bild.
1935-02-05 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt 4 febr. Juridik.
1935-03-23 Tunnfabriken blev försatt i konkurs av rådhusrätten. Industri.
1935-03-27 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik-Myndighet.
1935-04-02 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1935-04-16 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1935-09-23 Vernissage i rådhuset.Riksförbundets 7:e vandringsutställning öppnades. Konst. Bild.
1935-10-02 Uddevalla konstförenings utställning på Rådhuset.
1935-10-12 Vackra spetsar på Rådhuset.Gynna idag de blinda med en slant. Utställning. Bild.
1935-10-12 Blinddagarna i Uddevalla ha tagit sin början. Vacker och sevärd utställning å Rådhuset.
1935-10-12 Unik utställning i rådhussalen. Kyrkans silver och regementets kommunionkärl visas.
1935-10-28 Lyckade köpmansdagar i Uddevalla. En rad utmärkta föredrag i Rådhuset. Föreningar.
1935-12-31 50 år fyller Rådhuskanslist Oscar W. Magnusson. Uddevalla. Bild.
1936-01-14 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-01-21 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-02-04 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-02-17 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-03-10 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-03-17 Från domstolarna, Uddevalla rådhusrätt.
1936-03-21 Gams nya tapetaffär i Rådhuset, före detta Modekompaniet. Annons.
1936-04-07 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt.
1936-04-15 Från domstolarna.Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-04-21 Från domstolarna. Uddevalla rådhusrätt. Juridik.
1936-04-24 En förening för Barnens dag i Uddevalla bildades vid möte å rådhuset. Föreningar.
1936-04-28 Bedrägeri, kindpustar, väggohyra vid Uddevalla rådhusrätt. Polis.
1936-07-15 Rannsakning på Uddevalla rådhus i går. Fjärdingsman i Grinneröd inför rätta för förfalskning. Polis.
1936-08-19 4.700 anslogs för ny värmepanna i Rådhuset beslut i stadsfullmäktige.
1936-09-01 Föröfalskning och rattfylla gav arbete åt rådhusrätten. Polis.
1936-12-22 "Blott ett fåtal fingo ""julklapp"" av rådhusrätten. Polis."
1937-03-18 Rydholms minne hedrades i går med kransnedläggning på hans gravplats och en minneshögtid i Rådhuset. Död. Bild.
1937-03-25 A.W. Rydholms porträtt i Uddevalla rådhus.
1937-06-12 Lysekils rådhusrätt upphör från 1 januari. Politik.
1937-08-06 Det brann våldsamt i Uddevalla rådhuskvarter före midnatt. Brand.
1937-08-07 Brand i garagebyggnad vid Rådhuset.
1937-12-13 Strömstads rådhus har fått ny granne. Harry Hedelins grosshandelsfirmas kontors och lagerbyggnad färdig. Byggnad. Bild.
1938-01-29 Om Stadsfullmäktiges 75-årsjubileum, tecknad bild på rådhuset med girlanger.
1938-02-01 Det festprydda rådhuset. Jubileum. Bild.
1938-03-12 Mellberg rannsakad inför rådhusrätten, blodsdramat på skonaren Bohus i Uddevalla.
1938-05-06 Det skall planteras rosor vid rådhuset- och läggas stenplattor istället för grus. Blommor.
1938-10-06 "Dramat på ""Bohus"" nu slutbehandlat av rådhusrätten. Polis."
1939-02-02 Fröken Charlotta Olsson skrivbiträde vid rådhusrätten, avtackad vid slutad tjänst. Avgår.
1939-02-07 Borgmästarens sinnestillstånd blir undersökt, beslut av rådhusrätten. Polis.
1939-03-07 BEA:s konkurs behandlad av rådhusrätten, Göthlin medgav i huvudsak. Polis.
1939-09-05 Rektor Thelander vid verkstadsskolan försvarade sig i rådhusrätten om skolans redovisning. Polis.
1939-12-09 Rådhusrättens sessionssal har blivit konfektionslager för uddevallabornas Finlandsinsamling. Krig.
1940-09-28 Meddelande. Från och med 1 okt. flyttar vår filial KAPPAN som hitintills har varit på Drottninggatan till Rådhuset. Annons.
1942-09-25 Uddevalla Husmodersförening bildades på rådhuset igår. 70 st medlemmar med från starten.
1943-01-01 Den som gräver en grop åt andra faller själv däri, episod från rådhusrätten i går. Berättelse.
1943-04-28 Uddevalla stad köpte västra rådhusflygeln, beslut i stadsfullmäktige i går. Fastighetsaffär.
1944-03-11 Lördagsläsning: Maskeradbal i Uddevalla 1958. Många sköna masker trådde på stora rådhussalen. Bild.
1944-03-11 Maskeradbal i Uddevalla 1858. Många sköna masker trådde dansen i stora rådhussalen. Nöje. Bild.
1944-04-25 Apelsinskal få ej kastas på gatorna i Uddevalla. Fyra apelsinätande dömdes vid rådhusrätten igår. Polis.
1944-10-25 Sjöförklaring om m/s Sonjas totalhaveri hölls igår inför Uddevalla rådhusrätt. Polis.
1944-11-21 Var bilen grön eller röd, med ved eller säck, knivigt mål inför rådhusrätten. Polis.
1944-12-05 Vinflaskan var en gåva, överläts utan betalning, tvist vid rådhusrätten. Polis.
1945-02-23 Skalden Nils Ferlin vigdes i Stockholms rådhus med Henny Lönnqvist.
1945-09-26 Motion om nytt rådhus i  Uddevalla.
1946-11-18 Sista skatteuppbörden av kronoskatten i Uddevalla. Rådhuset. Bild.
1947-03-07 Kudde av Kungen med på Hobbyexpon i rådhuset. Utställning.
1947-03-08 Hobbyexpon öppnas i Rådhuset 9 mars. Invigning av borgmästare Westin. Utställning.
1947-05-05 Kronprins Carl Gustaf fick ångmaskin tillverkad på rådhusets vind i Uddevalla.
1947-06-17 Mannen som skänkte sin födelsestad ett rådhus, 25 år sedan donator A. F. Cavalli-H.
1947-08-05 Hattmakarns krav på kvarstad ogillat. Adolf Melby och Sten Kristiansson inför rådhusrätten.
1947-09-24 Strömstads rådhus 30 års jubileum. Byggnad.
1947-09-25 Stadens fana, häradsvapen hissades på rådhuset första gången vid Barnens dag.
1947-12-13 För 50 år sedan; Auktion å Uddevalla rådhus för utarrendering av Brattska donationsäng.
1948-01-03 Fotografering ej tillåten vid  rådhusrättens sammanträden fr o m 1948-01-01.
1948-12-20 Uddevallajubileum en imponerande nordisk högtid. Bild på Rådhuset med åren 1498.
1949-10-18 Utredning om nytt rådhus i Uddevalla samt grundförstärkning jämte rep.
1949-11-03 Uddevalla rådhusrätt. En skolelev åkte cykel utan tändlykta 15 kr i böter. Polis.
1950-08-30 Bild på flickan Gun Andreasson, gungar på Rådhusets järskätting.
1950-10-07 En kringresande agent har vid Uddevalla rådhusrätt att svara för tillgrepp av en soffa.
1951-02-15 Rådhusrätten: Uddevallabo gjorde inbrott och tjuvåkte på järnvägen. Juridik. Polis.
1951-02-24 Om rådhus i gamla Uddevalla. Sten Kristiansson. Historia.
1953-07-04 Rådhuset har renoverats, ny puts med röd serponitfärg.
1953-07-13 Bild på Uddevalla Rådhus. Berättelse.
1953-10-29 Två små rum i Rådhuset rymde telegrafstationen i Uddevalla. Telefon.
1953-11-06 Tre konstnärer i hängningsbestyr, med konst på Rådhuset.
1954-04-23 Rådhusets mitt bör inte rivas. Byggnad.
1955-04-07 Alla förvaltningar får plats i rådhuset. Politik.
1956-02-14 Fingals Sport o Husgeråd flyttar från Rådhuset till Parkhörnan Torgg.-Kilbäcksgatan.
1956-04-07 Lysekils gamla rådhus blir bostäder och affärslokaler. Byggnad.
1956-05-08 Moderna lokaler i gamla rådhuset för Bohusläningens lysekilskontor. Tidning. Bild.
1956-06-15 Arkitekttävling utlyses om nytt uddevallarådhus. Tävling.
1956-10-05 Uddevalla rådhus mittparti bevaras i kommande byggnad. Bild.
1957-04-13 Rådhusbyggnadskommittén vill modifiera förordat förslag till nytt rådhus. Byggnad.
1957-07-19 Pampig mottagning för örlogsgästerna i Uddevalla rådhus. Nöjen. Bild.
1958-08-29 Förslag till om- och tillbyggnad av Rådhuset.
1958-08-29 Nytt rådhus vid Kungstorget i Uddevalla kostar 6,5 miljoner. Byggnad. Bild.
1958-11-03 Rådhuset i Uddevalla byggs om för 6,6 miljoner kronor. Byggnad.
1959-08-29 Förslaget om nytt rådhus vid Kungstorget i Uddevalla kostar 6,5 miljoner kronor.
1960-03-15 Här skall bli polishus. Rådhusets baksida skall bebyggas för 1.7 miljoner kronor.
1960-11-25 Rådhuset kom till 1810, rådhusflyglarna är äldsta delen av staden förvaltningsbygge.
1961-06-14 Uddevalla köper villafastighet. Nytt rådhus på Margretegärde? Fastighetsaffär. Bild.
1961-10-20 1600-talsbibel användes i 200 år vid rådhusrätten. Kyrka. Bild.
1962-10-09 Rådhusberget blir bostadsområde, Strömstad bygger 350 lägenheter. Byggnad. Bild.
1965-04-21 Så här ska Kungstorget se ut. Statyn flyttas till rådhuset. Bild.
1967-07-06 Uddevallas drömmar om Residensstad. Gustav Adolfs torg och rådhuset-det planerade Länsresidenset. Bild.
1968-10-27 Poliskåren i Uddevalla uppställd framför Rådhuset ca 1905.
1969-11-29 Frusen inbrottstjuv vid VSS inför rådhusrätten. Polis.
1970-03-04 Trävägg begränsade branden i Rådhuset. Vindsutrymmet där branden började var helt övertänt. Brand.
1970-03-11 Robot bar kassaskåp i trappan. När Skolkontoret flyttade från Rådhuset till gamla Tigers fastighet.
1970-04-07 Första kvinnliga uddevallaåklagaren jur.kand. Birgitta Fernqvist i rådhusrätts historia.
1970-07-21 Kandelabrarna vid rådhuset har stått vid järnbron tidigare. Om stadsvapnet. Byggnad.
1970-07-21 Rådhuset får ansiktslyftning. Byggnad. Bild.
1970-09-14 Polisverksamheten i Uddevalla, av Gustaf E. Karlson. Bild på poliserna framför rådhuset.
1970-09-23 Imponerande projekt i Strömstad. 60-tals lägenheter på Rådhusberget. Byggnad.
1972-06-28 Donation gav Strömstad rådhus av stort format, donatorn var grosshandlare Adolf Fritjof Cavalli-Holmgren. Gåva.
1973-09-05 """Det var en gång"". Kort på poliskåren från 1910, bilder tagit framför Rådhuset i Uddevalla."
1973-09-07 Bild på Grebbestads Rådhus som skall säljas, och eventuellt bli sommarhus.
1979-02-02 Planer för Kungstorget 65 kr. Statyn framför rådhuset och värdshus i Hasselbacken.
1979-02-28 Ombyggnad av Rådhuset och centrum för personalens skull. Byggnad.
1980-11-08 Insändare: Toalettköa på rådhuset! Beträffande stängningen av offentliga toaletten i centrum, använd rådhusets toaletter. Miljö.
1982-03-15 Rådhusets kanoner finns på Bohusläns Museum och på brandstationen. Museum. Bild.
1985-04-20 Apoteket och Rådhuset.
1985-09-12 Fälttåg mot Norge planerades i Uddevallas rådhus 1814.
1986-06-24 Polisen vill flytta in i Rådhuset. Myndighet.
1986-08-22 Flykting hungerstrejk i Uddevallas rådhus. Av Gunilla Hultén.
1987-02-16 Kommunen flyttar från rådhuset till Blåkulla. Myndighet. Bild.
1987-04-27 Fastighetskontoret föreslår polisen plats i rådhusets flygel. Myndighet.
1989-04-18 Arkeologisk undersökning vid rådhuset. Kulturminne.
1989-07-14 Skärvor från utgrävningarna vid Uddevallas rådhus förbryllar. Kulturminne.
1990-12-14 Ingen ny konsthall i rådhuset.
1991-03-20 Moderaten Nils Hjertberg efterlyser politisk samling för att rädda rådhuset.
1991-03-20 Rädda rådhuset. M-veteran efterlyser politisk samling. Byggnad.
1991-06-13 Rådhuset rustas, ombyggnad.
1991-06-13 Rådhuset renoveras för 4 miljoner. Byggnad.
1991-06-27 Klart för kafé i gamla rådhuset.
1992-02-10 Konsumentnämnden viktig för demokratin, har fått nya lokaler i Rådhuset.
1992-07-01 Uddevalla en riktig kaféstad, tre nya kaféer, Lilla Kochs kafé, Rådhuset, Wasséns gamla affär.
1993-05-13 Konstnären Anders Sköld ställer ut på Rådhuset.
1993-06-12 Konstskatt renoveras på rådhuset. Kultur.
1993-06-23 80 år fyller konditor Erik Hemberg, grundare till Skansenstugan, Centralens konditori och Rådhusets konditori.
1994-11-17 Fem års renovering av rådhuset snart klar. Byggnad. Museum. Bild.
1995-06-19 Uddevalla rådhus gömde unik gustaviansk möbelgrupp. Byggnad.
1995-07-21 Uddevalla får medborgarkontor i rådhuset.
1995-08-12 Rådhuset, skrytbygget som blev Uddevallas stolthet, Oscar Iwar berättar
1997-01-31 Uddevalla konstförening vill ha konstutställningar i Rådhuset.
1997-03-24 Uddevalla Konstförening får vänta på besked om konsthall i Rådhuset.
1997-04-09 Stockholm på studiebesök vid Uddevallas medborgarkontor i Rådhuset.
1997-09-27 Många ideer om rådhuset. Byggnad. Myndighet.
1998-01-02 Jubileumsfest i Rådhussalen - Tre landshövdingar bland gästerna. Jubileum.
1998-05-30 Henrik Engelin vid Äsperödsskolan har byggt en modell av Uddevalla rådhus.
1999-12-29 Välkommen på Millenniekaffe i Rådhuset.Nyårsdagen. 13-16. Annons.  //

3 kommentarer:

 1. Lars Barkman2020-02-10 15:16

  Skulle vara intressant att veta vilket brott enligt biografförordningen Karl Gerhard fick plikta med 15 kronor 19290205.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Framgår nog av tidningsartikeln. Kolla med Bohusläns Föreningsarkiv där tidningarna finns på rullfilm.

   Radera
 2. Var låg Lilla Kochs Kafé som är nämnt 1992. Vem eller vilka var ägare?

  SvaraRadera