2022-05-17

Brödgranen på Lindesnäs - en sevärdhet

Har du sett brödgranen på Lindesnäs? Apträd eller apskräck är andra namn på trädet. Hanne Aldius berättar för Uddevallabloggen att hon och maken Bengt köpte trädet för flera år sedan och planterade det i sin trädgård. Det ville dock inte riktigt ta sig så för fem-sex år sedan flyttade de ut det på allmänningen bredvid.

Där har det nu slagit rot ordentligt och börjat växa så det knakar. Det har också inneburit att förbipasserande har börjat uppmärksamma det. Själv hade jag inte lagt märke till det förrän en granne uppmärksammade mig på det för en tid sedan.

På Wikipedia står det om brödgranen följande:

Brödgran (Araucaria araucana), även kallat apträd eller apskräck, är ett barrträd som i sin naturliga miljö kan bli nästan 50 meter högt. Trädet växer naturligt i södra Chile och avgränsade delar av Argentina. Barren är tjocka och fjällika. Kottarna är klotrunda med en diameter på 10 till 20 cm. Fröna är ätliga och påminner till utseendet om små kokosnötter och är 2 till 4 cm långa. Växten är oftast tvåbyggare, men kan ibland ha han- och honplantor på samma individ.

Tidigare var brödgran ett viktigt timmerträd och de stora näringsrika fröna har varit en viktig födokälla för Mapuchefolket.

I dag är trädet utrotningshotat och fridlyst i Chile. Fröna från trädet som är ätliga plockas och tillagas på olika sätt. I bland annat Skottland undersöker man möjligheterna att odla trädet för dess ätliga frön som skulle kunna bli en ny matresurs i en annars karg och obördig miljö.

Trädet är härdigt i de mildaste delarna av Sverige, till exempel på Gotland och på Västkusten.

Andra namn är 'pehuén' som för mapuchefolket är ett heligt träd, där man använder barren och trädet för olika ändamål. Ett annat namn på trädet är apskräck. Det engelska namnet monkey-puzzle tree började användas på 1800-talet efter att en engelsman visade upp det då mycket ovanliga trädet för några vänner, och en av dem kommenterade att de vassa barren säkert är avskräckande för apor. Namnet är dock något oegentligt eftersom trädet inte växer i områden där apor lever.

På internet hittade jag även en uppgift där det står att trädet fanns på dinosauriernas tid. Dinosaurierna dog ut men det gjorde inte brödgranen.  ///

2022-05-16

Två utbrända fritidsbåtar efter branden igår kväll

Som många såg på sociala medier igår kväll brann det rejält i hamnen nära drivmedelsanläggningen vid marinan. Det var en båt som fattade eld (bilden ovan) och som syns på bilden så är den totalförstörd.

Båten låg vid den här bryggan som fattade eld och spred sig vidare till en annan fritidsbåt, som skadades svårt.
Den här båten höll sig flytande men skadorna blev omfattande. Länsor låg idag runt båda båtarna och saneringsarbeten pågick. //

2022-05-15

Stadsvandring på onsdag 18 maj

På onsdag den 18 maj är det dags för årets första stadsvandring med undertecknad. Start vid Bohusläns museum kl 18.30 och vi avslutar vid Kungstorget ca kl 20.

Avgift 20 kr. ALLA VÄLKOMNA!!!

2022-05-13

Stefan Bergendahl död

Stefan guidar Uddevalla Hembygdsförening under en bussresa till Västergötland.

Stefan Bergendal har avlidit efter en tids sjukdom. Han föddes den 26 april 1954 i Motala.

Han var östgöten som med tiden blev en av Uddevallas främsta historiker och guider. Han var förskollärare som sedan ville göra något annat och sökte sig till Uddevalla Hembygdsförening där han blev styrelseledamot och ordnade historielektioner och vandringar för skolklasser mm. Snart var han involverad i de flesta evenemang som gällde Uddevallas historia. Hans kulturhistoriska vandringar lockade storpublik.

Han breddade repertoaren genom att leda studiecirklar om Uddevalla och guidade även föreningar under deras bussresor. Och så skrev han boken Bergendahl berättar om Uddevalla.

För sina insatser fick han 2008 mycket välförtjänst Uddevalla kommuns kulturpris. Han var en mycket välkänd person för de flesta Uddevallabor.
Vad många kanske inte visste var att han i sin ungdom spelade fotboll i UIS. Här står han i övre raden som nummer tre från vänster.

Han avled den 23 april i Grundsund. Han sörjes närmast av dottern Elin.  //

2022-05-12

Kortare avstängningstid av vägen vid Hästepallarna

Idag kom det nya uppgifter om avstängningen av Göteborgsvägen vid Hästepallarna. Avstängningen hävs redan kl 15. Det underlättar förstås en hel del för studenter och andra på Gustafsberg.  //

2022-05-11

Dålig tajming när Hästepallarna stängs av igen

På lördag stängs Göteborgsvägen förbi Hästepallarna av igen. Tajmingen är mycket olycklig. På lördag är det nämligen årets första studentbal på Gustafsberg, den här gången med ca 300 studenter. Lägg därtill alla anhöriga, åskådare och "vanliga" Gustafsbergsbesökare så tror jag att det lätt kommer upp i ett tusental personer. Alla dessa måste således hitta andra vägar att ta sig till Gustafsberg. T.ex. köra runt Bräcke-Bratteröd eller så kan man ta skärgårdsbåtarna som nu börjat gå på helgerna.  //

2022-05-10

SANDÖ huggs upp

Nej det gick inte att rädda SANDÖ. Efter flera års försök har Bohusläns museum nu givit upp hoppet. I styrelseprotokollet från det senaste mötet står detta:

Vid senaste mötet bestämdes att ge Tom Evers i uppdrag att hitta en köpare till båten Sandö. Sedan dess har båten haft fler problem och kunde inte köras utan fick bogseras från Smögens varv till Grundsund. Det finns väldigt små möjligheter att hitta reservdelar för att kunna laga båten och blir mycket kostsamt. Då styrelsen anser att vi gjort vad man har kunnat och att båten är väl dokumenterad återstår nu endast upphuggning som enda alternativ om ingen trovärdig köpare kan hittas. Styrelsen ger Tom Evers i uppdrag att undersöka och ge förslag på olika alternativ att hugga upp Sandö.

Tom Ewers är en konsult som styrelsen kallat in för att undersöka möjligheterna att rädda SANDÖ. Men också han misslyckades.

Fiskaren Klas Berntsson skänkte SANDÖ till Bohusläns museum 2011 och senare samma höst beslutade Statens Maritima Museer att k-märka honom (ja, SANDÖ är en han).

LL 158 SANDÖ– ett kulturarv
LL 158 SANDÖ är en av de sista stora träfiskebåtar som finns kvar i Bohuslän. Båttypen har kommit att bli en symbol för landskapet, men idag är den ett kulturarv på väg att försvinna.
Sandö har sedan 1972 ägts av fiskaren Klas Berntsson, Grundsund.

I maj 2011 skänkte han den till Bohusläns museum. Avsikten var att SANDÖ skulle visas i den båthall som museet planerade att bygga.

Båten är väl underhållen, och den gamla skansen i fören finns kvar i originalskick. SANDÖ står med på Statens maritima museers lista över kulturhistoriskt intressanta och bevarandevärda fiskefartyg.

Foto 2011

De vita svanarna
Det var efter första världskriget som båtvarven i Bohuslän började få beställningar på en ny generation fiskebåtar. De var konstruerade för motordrift och avlöste de seglande kuttrar som köpts in från England årtiondena runt 1900. Storhetstiden kom under 1930-, 40- och 50-talen. Träfiskebåtarna var välkända i hamnarna runt det nordiska havet. Danskar och norrmän kallade dem ”de vita svanarna”. Totalt fanns 1 400 stycken.

SANDÖ byggdes 1948 på Löfbergs varv i Rönnäng på Tjörn, ett av de välkända och anrika bohuslänska varven. Ägaren Tore Löfberg arbetade utan ritningar, enligt tusenårig hantverkstradition.
Skrovet är av ek, längden 24,6 m (82 fot) och bredden 6,6 m.
Djupet under vattenlinjen är 3,6 m, höjden över är 2,5. Masten reser sig 11 m över däck. Som nybyggd var Sandö Sveriges största fiskebåt.

Motorn är en B&W Alpha diesel 660 hk. Det är SANDÖS tredje motor, insatt 1988. Den avlöste en av samma märke, insatt 1955. Första motorn var en June-Munktell, en 3-cylindrig tändkulemotor. Det var tändkulemotorerna som gav ifrån sig det klassiska dunket, särpräglat för varje båt.

Storbackefisket
Allt ifrån 1949 deltog SANDÖ i det krävande storbackefisket efter långa i farvattnen kring Shetlandsöarna. Dit hade fiskare från Tjörn, Orust och Skaftö gått sedan 1870-talet. På ett par fiskeresor under sommarhalvåret kunde man tjäna en god del av årsinkomsten.

Storbackan bestod av hoplänkade linor med tillsammans tusentals krok som agnats för hand, vanligen med makrill. Länken var uppåt tre landmil. Den sattes ut på havsbotten, 100–400 meter ner. Efter ett par timmar började man ta ombord länken, det tog drygt 12 timmar. Långan rensades, för att sedan saltas eller isas. Besättningen fick inte många timmars sömn per dygn, och maten kastade man i sig i all hast. Så höll det på i en månads tid. Sen for man hem och lossade fångsten, som bereddes till lutfisk.

När Klas Berntsson och två andra Grundsundsfiskare köpte SANDÖ från Käringön 1972, var båten utrustad för långafiske. En handfull bohusläningar höll ännu traditionen levande. Och Klas var en av dem, med sju mans besättning, så småningom inklusive sonen Ragnar. Vid 1980-talets mitt sjönk lönsamheten och SANDÖ blev då ensam båt från Sverige. Han – för SANDÖ är en han – följdes med spänning och vemod av journalister och allmänhet. Under 43 somrar i obruten följd, ända fram till 1992, gick SANDÖ på storbackefiske, mest av alla svenska båtar.

På Shetland kunde man söka hamn i t ex Baltasound eller Lerwick. Baltasound hade 1901–61 en svensk kyrka för storsjöfiskarna. Till minne av alla de bohusläningar som fiskat vid Shetland restes sommaren 2000 en minnessten i Baltasound. Bohusläns museum medverkade vid ceremonin, och representant för Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund var Klas Berntsson.
När storbackefisket upphört fick Bohusläns museum ta emot en del av SANDÖS utrustning. Den visas nu i basutställningen Kustland.

Skarpsill, torsk och räkor
Storbackefisket skedde på sommaren, resten av året gick SANDÖ som följebåt åt mindre båtar som fiskade skarpsill vid Bohuskusten. Men från 1984 ägnades januari– mars i stället åt att tråla efter torsk i Östersjön. Simrishamn och Karlskrona blev nya kajplatser och man tog bilen hem på helgerna. Även Gotland var bas en tid och då var det flyg från Visby som gällde. När storbackefisket tog slut 1992 kompletterades torskfisket huvudsakligen av räktrålning i Skagerrak.

SANDÖ – ett museiföremål
De senaste årtiondena har fiskenäringen upplevt stora problem och omställningar. Överfiskning av vissa arter har gjort att fiskeflottan i EU drastiskt minskats. Träfiskebåtarna kan inte längre konkurrera, de är tungarbetade och omoderna. Det är dags för Sandö att sluta fiska, och istället förhoppningsvis bli museiföremål.

Men så gick det alltså inte. Bohusläns museums styrelse har nu beslutat att ge upp försöken att rädda SANDÖ. Klas Berntsson har i alla år sett till båten där hon legat vid kaj i Grundsund. Vad tycker då han om att SANDÖ skall huggas upp?

Till Uddevallabloggen säger han att det är bättre att båten huggs upp än han hamnar som något nöjesfartyg vid kaj vid Strandvägen i Stockholm.  //

2022-05-09

Rökutveckling på Södra Hamngatan

Den här bilden hittade jag i mina gömmor. Men det tycks inte vara någon fullskalig brand utan kanske "bara" rökutveckling. Jag hittar inget om detta i Tidningsregistret.  //
 

2022-05-08

2022-05-06

Kampenhofs tegelmagasin

I hörnet Västerlånggatan - Kungsgatan låg Kampenhofs bomullsmagasin. Dvs det var i den norra (bortre) delen som bomullen förvarades. I den södra delen så fanns som synes Radio Trim. Här fanns också några lägenheter och ett magasin för Bohusläns regementes musikkår.  //

2022-05-05

Brevpapper från I 17

 
Insänt av Lars Barkman:

Hej Gunnar!
Här kommer lite exempel på olika brevpapper
som har varit förekommande på I 17 genom åren.
Tänk med vilken omsorg och noggrannhet man
tillverkade brevpapper för bara ett halvt sekel sedan.
Finns det något liknande i dag?
Om det finns flera olika loggor/färger av regementets
brevpapper. så får du gärna
höra av dig med ett mail till Gunnar.
Mvh
Lars Barkman   //

2022-05-04

Direktsändning i SVT från Kungstorget ikväll

I kväll sänds debattprogrammet Sverige möts direkt från Kungstorget i Uddevalla.

Temat är Hur skall klimatförändringarna stoppas? Att man valt Uddevalla lär bero på att staden har stora problem med översvämningar. SVT 1 kl 20.00.  //


 

2022-05-03

Gigantmöte på Byfjorden

Ikväll lämnade ett stort fartyg hamnen och ett annat anlände. Här ser vi fartyget CLIPPER CLYDE som lämnar efter att ha lossat krommalm. Hon assisterades av två bogserbåtar och är nu på väg mot Klaipeda i Litauen.

Det nederländska DOLFIJNGRACHT till vänster kommer från Le Havre i Frankrike med vindkraftverk. Det var spännande att se dem mötas på fjorden.  //
 

2022-05-02

Uppdatering rivningen av det Syrénska huset

Rivningen av det Syrénska huset har idag nått så här långt. Tydligen försöker man rädda grannhuset till vänster trots att det tycks vara mycket skadat.  //

2022-05-01

Känner du igen platsen?

Känner du igen platsen? Jag gör det inte så jag är tacksam för hjälp!  //

2022-04-30

Efterlängtat Valborgsfirande i Margretegärdeparken

Många hade dykt upp i Margretegärdeparken för att fira Valborg idag. Och undra på det då firandet under pandemin varit digitalt, så äntligen kunde vi träffas fysiskt.
Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson hälsade traditionsenligt våren välkommen. I sitt tal nämnde han även pandemin och Rysslands krig mot Ukraina. Han ledde avslutningsvis publiken i ett fyrfaldigt leve för våren.

80-årsjubilerande Uddevalla Stadsmusikkår underhöll med sin musik.

Och 20-åriga kören Odd Singers sjöng de traditionella vårsångerna.
Och så klart uppträdde även drillflickorna.  //

2022-04-28

Uddevallas första järnvägsstation rivs

UVHJ-stationen rivs. UVHJ står för Uddevalla Vänersborgs Herrljunga järnväg. Järnvägen till Herrljunga invigdes 1867. 1895 blev detta också station för Lelångenbanan.

Bilden är från 1961 då stationen revs. Och det var inte bara den byggnaden som revs det året. I Tidningsarkivet hittar jag dessa rivningar 1961:

Datum         Innehåll

1961-03-02 Hamnstationen rivs. Rivning. Järnväg. Bild.
1961-05-25 Huset med Högströms pensionat rivs. Rivning.
1961-05-31 Föregångaren till Kungshuset, Nicklassonska rivs. Rivning.
1961-06-03 Stadshotellet rivs. Skrin inmurat i väggen.
1961-06-23 Tegelmagasinet vid Västerlånggatan rivs. Fläkta lusas krog.
1961-06-28 Ladugården på Walkesborg rivs. Rivning.
1961-06-28 Asplundsgatan 40 rivs. Rivning.
1961-07-28 Ladugården på Walkesborg rivs.
1961-08-03 Gamla uddevallafastigheter på Östergatan 19 rivs. Rivning. Bild.
1961-08-22 Höjdgatan 3 rivs. Rivning.
1961-10-05 Lagerbergsgatan 13 rivs. Rivning.
1961-11-15 Wallströmska huset rivs. Rivning.
1961-12-13 Skolan på Underås, före detta Dahlgrenska barnhemmet rivs, unik kakelugn flyttas. Västerskolan byggs där. Rivning. Bild.  //

2022-04-27

Nu startar bygget i kvarteret Åberg

Denna veckan har bygget i kvarteret Åberg inletts. Där låg Lundqvists järnhandel tidigare. Byggnaden revs 2011. Förra året genomfördes en arkeologisk undersökning och nu är det fritt fram att börja bygga.

Bild Götenehus hemsida.

Så här är det tänkt att se ut när det är klart. Så här beskriver Götenehus projektet på sin hemsida:

Mitt i centrala Uddevalla, på en plats där människor bott i över 500 år, skriver vi nu ny historia genom att göra Kvarteret Åberg komplett i två etapper. I första etappen uppförde vi 17 moderna lägenheter i ett vackert hus på Norra Hamngatan. Nu bygger vi ytterligare 20 bostadsrätter mellan 3 och 5 rum och kök och med 71 till 140 kvm boyta. Till föreningen hör ett garage med ca 16 parkeringsplatser. Här får du ett drömläge med nära till både Bäveåns lugn och stadens puls, oavsett om det är dags för din första egna lägenhet, att bli sambo eller sälja villan när barnen flyttat ut.

Inflyttning preliminärt augusti 2023.
  //

2022-04-26

Berättarafton onsdag 27 april

Onsdag den 27 april är det dags för vårens sista berättarafton. Kl 18.30 på Bohusläns museum.


VÄLKOMNA!!!  ///

Nu rivs det Syrénska huset

Idag började man riva det Syrénska huset i korsningen Asplundsgatan - Stora Hellevigsgatan. Huset blev totalförstört vid branden den 26 januari.  //
 

2022-04-25

Gustafsbergsstiftelsen ger sitt stöd till medborgarförslag om belysning på Gustafsberg

Den aktuella farliga vägsträckan som saknar belysning.

På kommunstyrelsemötet på onsdag behandlas ett medborgarförslag från Lars Kristiansson som bl a skriver: Lars Kristiansson föreslår att det ska sättas upp gatljus från Gustavsberg upp till cykelvägen till Sundstrand. Många nyttjar cykel/gångvägen till Uddevalla för arbete, fritidsaktiviteter och skola men tvekar när det blir mörkt. Vägen är brant med skarpa kurvor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som inte varit i kontakt med markägaren Gustafsbergsstiftelsen, avslår förslaget och skriver så här i sitt yttrande: Kommunen är väghållare för Lindesnäsvägen men vägen går på privat område tillhörande Gustafsbergstiftelen. Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för kommunens gator och vägar meddelar att kommunen endast överväger behov av belysning inom detaljplanerat område eller på mark som tillhör kommunen. Då kommunen saknar rådighet över den aktuella marken kan inte kommunen sätta upp belysning på det föreslagna vägavsnittet (min markering). 

Gustafsbergsstiftelsen har dock idag oombedd skrivit ett yttrande inför kommunstyrelsemötet på onsdag:

Med anledning av rubricerade skrivelse vill jag som företrädare för Gustafsbergsstiftelsen framföra att vi stödjer Lars Kristianssons medborgarförslag beträffande gatljus på Lindesnäsvägen.

Gustafsbergsstiftelsen bistår villigt Samhällsbyggnadsförvaltningen med den rådighet som krävs för att förvaltningen ska kunna ges möjlighet att investera i och sätta upp belysning i syfte att främja trafiksäkerhet m.m.

Claes Burman Barkebo/Förvaltande direktör Gustafsbergsstiftelsen

Som Burman Barkebo skriver har samhällsbyggnadsförvaltningen inte varit i kontakt med markägaren och jag tycker det är anmärkningsvärt. Gustafsbergsstiftelsen håller helt med förslagsställaren att vägsträckan om ca 400 meter är trafikfarlig då den är både brant och kurvig och bilar kommer ofta i hög fart.
Från Sundsstrand kan man ta sig på en gång- och cykelväg mot Gustafsberg. Den vägsträckan på Gustafsbergsstiftelsens mark har en stark belysning och det gör att när man kommer fram till Lindesnäsvägen (målflaggan) så blir det plötsligt kolsvart det tar en bra stund innan man anpassat sitt mörkerseende på väg utför den branta backen.

Lite pikant är det att när samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 ville bredda, asfaltera och förse gång- och cykelvägen från Sundsstrand enligt ovanstående bild var det inte tal om att fråga markägaren. Man ansökte hos Länsstyrelsen om åtgärderna då marken ligger inom Gustafsbergs naturreservat. Länsstyrelsen hade inte sin bästa dag utan beslutade att kommunen skulle få göra så.

Utan förvarning damp det således ner ett beslut från Länsstyrelsen på mitt skrivbord, som godkände kommunens planer! Gustafsbergsstiftelsen vill såklart ha rådighet om sin egen mark och överklagade till Mark- och miljödomstolen och fick så klart rätt. Länsstyrelsen fick smisk på fingrarna och fick ändra sitt beslut enligt markägarens önskemål.  Kommunen fick rätta sig efter stiftelsen synpunkter, men överklagade dessa. Det kom man så klart ingen vart med.

Kristianssons medborgarförslag avser 400 meter av Lindesnäsvägen. Den vägen är kommunen väghållare för och borde ta ett trafiksäkerhetsansvar för. //

2022-04-24

Samneröd

Så här ser det ut idag på platsen där mangårdsbyggnaden på Samneröd låg. Det är alldeles intill startplatsen för Dynamitloppet för er som kommer ihåg den tävlingen.

Och här är en annan bild på Samneröd som det såg ut då häradshövding Rosenqvists familj bodde där. Samneröd och hela den tillhörande marken såldes senare till Kungl. Bohusläns regemente och blev ett viktigt övningsområde, som sträcket sig ända upp till Bjursjön.  //

2022-04-23

Vilken byggnad är detta?

Byggnaden finns förstås inte kvar. Så frågan är om du känner igen den ändå?  //

2022-04-21

Här kommer bilden igen - tagen från Skansberget

Här kommer bilden igen och nu med Jan Aronsons version som jag tycker stämmer i allt väsentligt. Bilden är således tagen från Skansberget. Det vi ser hitom bebyggelsen är Herrljungabanan i sin ursprungliga sträckning. Där gick järnvägen från 1864 då den var klar till Vänersborg. 1867 var hela Herrljungabanan klar. Den kallades även U.W.U.J: eller Uddevalla - Vänerborg - Herrljunga järnväg. När Bohusbanan byggdes i början av 1900-talet ändrades Herrljungabanans sträckning till att gå norr om Länsfängelset (utanför bild) i stället för söder om.

Om vi tittar ungefär kl 21 i bilden ser vi att järnvägen går på en viadukt över Strömstadsvägen. Bortanför där ser vi ett skogsparti. Det är Norra Kyrkogården. Det stora vita huset är Bartilsgatan 3 A eller som Jan skriver f.d. Arkitektkopias hus. Längre bort, ungefär kl 22 ser vi ett vitt hus. Det är Hedegärde.

Om vi vänder blicken mot Kampenhof igen så ser vi ett större trähus hitom Kampenhof. Det huset kallades "Bracka" och var personalbostäder åt en del som jobbade på Kampenhof.

På den här bilden från 1864 ser vi i förgrunden Bracka i sitt ursprungliga läge. Man var tvungen att flytta Bracka för att kunna bygga Herrljungabanans järnvägsstation precis där.

Bergen runt Uddevalla var vid den här tiden skoglösa. Under andra halvan av 1800-talet inleddes omfattande skogsplanteringar, så idag ser det väldigt annorlunda ut.  //

2022-04-20

Åtta miljoner klick nåddes på 15-årsdagen

Nu har Uddevallabloggen nått åtta miljoner klick sedan den 21 april 2007. Och det skedde nästan exakt på 15-årsdagen. 

Att jag alls började blogga med berodde på att jag hade ett Google-konto och upptäckte att i den familjen fanns bloggverktyget Blogger som jag använt sedan dess. Men framförallt var det krisen inom vården och debatten om Uddevalla sjukhus vara eller inte vara. Det var så det började och den debatten pågår fortfarande. Klicka på  Ulf Greens powerpointbilder om NU-sjukvården här på Uddevallabloggen (uppe till höger) så får du se.

Bloggen har sedan utvecklats men fortfarande gäller att den skall spegla stort och smått från Uddevallas horisont.

Jag har fått frågan om jag kommer att lägga ner bloggen nu när jag har gått i pension? Nej tvärtom! Jag ser större möjligheter att informera om vad som sker i vår kommun.

Och du är välkommen att publicera dig på Uddevallabloggen. Min mejladress är gunnar.klasson@gmail.com //

2022-04-19

Var hittar man denna vyn?

En ovanlig Uddevallabild. Frågan är om du känner igen husen och varifrån är bilden tagen??  //

2022-04-18

Maj-Lis Hernek till minne

Maj-Lis på 100-årsdagen 21 februari 2020.

Maj-Lis Hernek har gått bort, fyra dagar efter sin 102-årsdag, efter ett långt och innehållsrikt liv. 

Familjen Eriksson med Maj-Lis till vänster.

Hon föddes i Örebro den 21 februari 1920. Till yrket blev hon korrekturläsare. Först på Nerikes Allehanda och sedan på tidningar både i Stockholm och Uppsala. Hon träffade sin man Axel, som var officer vid I 17 och de flyttade till Uddevalla. Där fortsatte hon som korrekturläsare på Bohusläningen.

När Axel gick i pension blev han förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen och familjen flyttade till Kamrerarebostaden som då var en tjänstebostad för direktören.
Kulturens hus Ljungskile 2015

På Gustafsberg fick hon möjligheten att odla sitt stora intresse konst. Hon har målat främst i olja och hennes lägenhet i Kamrerarebyggnaden var vid hennes bortgång full med målningar. Och då skall det sägas att hennes tavlor också finns i flera av de gamla husen på Gustafsberg.

Hon har ställt ut flitigt både i separatutställningar och inte minst i Bohussalongen, så sent som för bara några år sedan.

För oss som lärde känna henne var hon alltid glad och positiv. Vi såg henne ofta i Gustafsbergsparken, de sista åren sittande på sin rullator.

Utbildning Konsthistoria 20 poäng

Gerlesborgsskolan:

Septemberakademin 1969, 1970, 1971
Academie Libre 1975
Modellmålning 1976
Ansiktet I 1980
Ansiktet II 1981
Modellmålning 1986, 1987

Separatutställningar:

Nyttokonst, Uddevalla 1984
Munkedals kommunhus 2013
Kulturhuset Kajutan, Henån 2014
Kulturens hus, Ljungskile 2015

Deltagit i samlingsutställningar:

Nyttokonst, Uddevalla
Konstgillet, Vänersborg
Bohussalongen, jurybedömd: drygt 20 gånger, senast 2019
Lysekils konsthall
Biblioteket, Vänersborg
Volvo, Göteborg
Volvo Flygmotor, Trollhättan
Henån: ”Bli mä”-utställningarna

Arbeten
Medens förlag, Stockholm
Guldsmedsaffär Örebro
Pressbyrån Örebro
Professor Bukowski, psykiatrisk klinik Stockholm
Korrekturläsare Nerikes Allehanda
Korrekturläsare Bohusläningen och Bohusläningens förlag

Maken Axel gick bort 2003. Maj-Lis sörjes närmast av sönerna Mats och Robert och Roberts tvillingdöttrar Julia och Albertina.  //

2022-04-17

Påskgubbar och påskkärringar på Hallavägen

Den här bilden såg jag på Gunvor Jakobssons Facebookssida. Jag har den själv även om jag inte hittade den för tillfället. Fotograf tror jag var Gunnar Agnholm? Vi var många efterkrigsbarn på Halla-Stenbacken, vilket var en fördel för oss som inte hade syskon. Det fanns alltid någon att leka med.

Det som var nytt för mig att Gunvor hade namnen på oss allihop. Efternamnen har jag försökt komma ihåg och har lagt till:

Från vänster Gunvor Lindh, Anita Flink, Birgitta Martinsson, Rosemari Ljungström, Gunnar Klasson, Mona Flink, Hasse Ljungström, Gittan Flink, Rune (?), Sture Agnholm, Ralf Ljungström, Bjarne Rehnbergoch Kristina (?). Rune och Kristina gick jag alltså bet på. Någon som kan hjälpa mig?  //

2022-04-15

Känner du igen området?

När jag fick upp den här bilden så tänkte jag först att detta är väl inte Uddevalla? Men efter en stunds betraktande så började det klara. Men det är inte helt lätt. Känner du igen området?  //

2022-04-14

Årsdagen av nedskjutningen av det tyska planet

Idag är det på dagen 82 år sedan det tyska planet sköts ner över Uddevalla. Det var således den 14 april 1940, bara fem dagar efter att Tyskland gått in i Danmark och Norge. Den här händelsen kom på ett sätt att bli den mest dramatiska under hela andra världskriget.

Uddevallabloggen har flera gånger skrivit om händelsen. På bilden begravs de tre tyska flygarna på Sigelhults kyrkogård. De var Ernst Lück, 25 år, Heinz Priehäusser, 23 år samt Reinhold Buchhorn, 38 år. Officiant var prosten J A Bogren från Uddevalla. Några decennier senare flyttades deras stoft till en tysk massgrav på Kvibergs kyrkogård i Göteborg.

Vill du veta mer om detta kan du skriva "tyska planet" i sökrutan "Leta i den här bloggen" högt uppe till höger här på sidan. Du får då flera träff.

Du kan även gå in på Youtube och skriva "tyska planet" i sökfunktionen där. Du får då i  ett 16 minuter långt inslag höra troppchefen Birger Magnusson berätta om hur det gick till då hans tropp sköt ner planet. 

På Bohusläns Försvarsmuseum kan du även se en utställning om händelsen. Bl a finns planets kulspruta bevarad där.  //

 

2022-04-13

Göteborgsvägen någon gång

Här finns en del ledtrådar om man funderar över när bilden kan vara tagen. Vad tror du?  //
 

2022-04-12

LOKE VIKING och BRAGE VIKING har lämnat Uddevalla

Båda de svartgula supplyfartygen Loke Viking och Brage Viking lämnade Uddevalla i söndags och är nu på väg mot Montrose i Skottland. Men vem vet? Vi kanske får se dem igen.  //

2022-04-11

Tureborgsbron stängs av i två år


 Bl a så här skriver Uddevalla kommun på sin hemsida:

Tureborgsvägen kommer att få en gång- och cykelbana, nya lyktstolpar och även en upphöjd korsning med refuger där Tureborgsvägen och Timmerbergsvägen möts. Tureborgsbron kommer under tiden vara stängd för trafik. Arbetet ska vara klart 2024 och påbörjas veckan efter Påsk.

Ingen trafik kommer att kunna köra över Tureborgsbron under tiden. Omledning av trafik kommer att gå över Äsperödsbron. Tureborgsvägen kommer stängas av i små etapper, men bilar kommer att kunna köra till och från parkeringar, men under begränsade former.

Prognosen är att arbetet ska vara färdigt tidigast våren 2024. Att det tar tid är att man samtidigt kommer att byta ut hela vatten-, avlopp- och dagvattensystemet i gatan.

Kostnaden för renoveringen beräknas till cirka 15 miljoner, där VA arbetet står för cirka 10 miljoner och gata, trottoar, gång- cykelväg, samt busshållplats står för 5 miljoner.  //

2022-04-10

Gustafsbergsstiftelsen 250 år idag

Just idag, för 250 år sedan!

Den 10 april 1772 bildades stiftelsen Gustafsbergs Barnhus.

Det förmögna paret Anders Knape Hansson och Catharina Hegardt testamenterade den 10 april 1772 hela sin egendom till vad som blev Sveriges första internatskola.

Paret Knape hade inga egna barn, men de ville ge faderlösa pojkar från fattiga hem i Bohuslän en utbildning som kunde leda till ett bra arbete och ett liv som goda samhällsmedborgare.

Pojkarna skulle vara studiebegåvade och komma från medelklassen, deras fäder kunde t ex ha varit handelsmän eller hantverkare. 

Alla ansökningarna till skolan finns bevarade i stiftelsens förnämliga arkiv.

Internatet upphörde 1924. Men 1949 startades ett skolhem där eleverna fick mat och husrum. Skolhemmet verkade fram till 1976.

I dag verkar stiftelsen genom att dela ut stipendier till bohuslänska ungdomar, för i första hand eftergymnasiala studier. För närvarande delar stiftelsen ut 15 stipendier och 300 000 kr per år.

250-årsdagen firas bl a genom flaggning på Gustafsberg.  //

2022-04-09

Vilken skolmatsal är detta?

Vilken skolmatsal är detta? Jag vet inte själv men har två alternativ. Hoppas att någon av Uddevallabloggens läsare har svaret.  //