2022-12-21

Uddevallas första brandstation

Räddningstjänsten i Uddevalla har sina rötter i Uddevalla brandkår som bildades 1903. Två år senare så står deras brandstation färdig att invigas. Den första tiden var brandkåren hästdragen. Brandsoldaterna bodde i de övre våningarna i brandstationen och i bottenvåningen lås så klart vagnhallen. Den här bilden är från andra halvan av 1920-talet.

1923 beslutades att brandkåren skulle "automobiliseras". Då fanns inte ambulansverksamheten här utan Uddevallas första bilambulans utgick från epidemisjukhuset på Kapelle.

1960 invigdes den nuvarande brandstationen nedanför Skansberget. Sommaren 2023 kommer den tredje brandstationen stå klar vid Idaberget på Samneröd.

Så här har tidningarna skrivit om brandstationen genom åren:

Datum Innehåll

1902-05-09 Bild på Uddevallas nya brandstation som skall byggas.

1912-10-30 Post och telegrafhuset i Uddevalla ska uppföras invid brandstationen. Byggnad.

1924-10-23 Värmeledning i brandstationen - bordläggning av WC-frågan behandlas i stadsfullmäktige.

1930-03-21 Till duschrum i brandstationen föreslår DK ett anslag på 1.600 kr.

1936-12-09 Rotary gästar brandkåren. Konstaterar att det behövs nya vagnar. Uddevalla brandstation.

1948-11-05 Ingen kombination badhus - brandstation i Uddevalla.

1953-10-19 Uddevalla brandstations 50-årsjubileum.

1957-01-16 Uddevalla bygger nya brandstationen vid Tunnfabriken. Byggnad.

1957-01-17 Uddevallas nya brandstation får även bad och tennisbanor. Byggnad. Bild.

1957-05-08 Avgörande redan i maj om nya brandstationen. Byggnad. Bild.

1957-05-22 Brandstation för 2,5 miljoner kronor beslutad av Uddevalla stadsfullmäktige. Byggnad. Bild.

1958-05-17 Tunnfabrikens skorsten revs, uppröjning för nya brandstationen. Rivning.

1958-08-29 Brandstationen. Bygget får vänta. Byggnad.

1959-10-09 Yrkesbrandmannen tände på en brandbil som stod inne på brandstationen. Polis.

1959-10-09 Anlagd brand på brandstationen.

1959-10-15 Brandstationen under byggnad.

1960-05-16 Uddevalla brandstation praktisk och ändamålsenlig. Bild.

1960-09-12 Uddevallas nya brandstation invigs. Byggnad. Bild.

1963-05-02 Uddevalla Tryckeri får lokaler i gamla brandstationens vagnhall.

1970-03-12 Det är inte för mycket sagt att Uddevalla har en idealisk brandstation, berömde brandexpert. Brand.

1971-02-05 Gamla brandstationen i Uddevalla dömd att rivas. Nytt tingshus planeras på platsen. Byggnad.

1979-02-06 Hur gick det sén ? Brandstation blev en simhall. Byggnad.

1982-03-15 Rådhusets kanoner finns på Bohusläns Museum och på brandstationen. Museum. Bild.

1982-10-07 Program för kulturminnesvård: Två monumentalbyggen vid Margretegärdesparken. Flickskolan och Gamla brandstationen. Kultur. Bild.

1985-04-10 Gamla brandstationen 1913. Bild.

1986-08-07 Brandstationen bygger ut. Byggnad.

1986-08-09 Brandstationen bygger om för en miljon. Byggnad.

1991-04-06 Arkitekter får tävla om gamla brandstationen, men anrikt trähus rivs. Byggnad.

1993-07-29 Skönhetsbehandling i blygsam skala av gamla brandstationen. Kultur. Byggnad.

1997-02-28 Basarprojektet i gamla brandstationen fick EU-pengar. Bidrag. Affär.

1997-03-01 Orientalisk basar i Uddevalla gamla brandstation trots pengabrist. Affär.

1997-08-05 Gamla brandstationen i Uddevalla byggs om till basar. Affär.

1997-10-01 Den gamla brandstationen.

1997-11-15 Exotiskt inslag i stadsbilden är basaren i gamla brandstationen. Affär. Näringsliv.

2001-08-28 50 år fyller räddningschef Bengt Avergård. Växte upp på brandstationen. Bild.

2003-12-17 Ny räddningscentral byggs i brandstationen. Kostnaden beräknas till 13,3 miljoner kronor. Byggnad. Bild.   ///

4 kommentarer:

 1. Tack för denna intressanta info Gunnar

  SvaraRadera
 2. 1924-10-23. Var utedass på gården in på femtio-talet. Balkongerna som vette in mot gården kortas av en bit och där byggdes vattentoaletter för de fåtal familjer som bodde på brandstationen, dessa familjeboende började fasas ut under detta decennium. Det var de lägenheter som vette mot Torggatan, de hade ingång från gården och uppgång i ett trapphus där. Fanns även övernattningslägenheter för de brandmän som arbetade nätter här. Lägenheterna var ett rum och kök. Lägenheterna med ingång från Kilbäcksgatan var större och med wc. I de bodde brandmästare, vice brandchef och brandchef. Badrum för de boende fanns innanför samlingssalen i första plan. I denna samlingssal spelades det ofta bordtennis, brandkårens lag var med i korpen. Ambulansen på bilden fanns kvar i något garage, ett av flera, på Kilbäcksgatan mittemot brandstationen vill jag minnas på femtiotalet..

  SvaraRadera
 3. Har för mig att Frank B har visat på ett tidningsutklipp ur bohusläningen, som visar att brandstationen stod färdig 1903.

  SvaraRadera
 4. Med brandbilar av sin tids främsta märke, Tidaholm.

  SvaraRadera