2022-12-22

Uppdatering Bodelebron

Arbetena med Bodelebron har fortsatt idag. Det är företaget Extreme Works som utför injusteringar. Man har täckt brobanan med presenningar och så kommer det att se ut tills vädret blir stabilt varmt. Då kommer brobanan att asfalteras och broarbetena avslutas.   ///

1 kommentar: