2022-12-18

Strandpromenaden över Bodeleån helt avstängd på tisdag

Som synes kommer bron över Bodeleån att vara helt avstängd på tisdag. Säkert är det så att då skall den nya bron lyftas på plats. Allt är förberett. Bron skall väga 15 ton så man vill inte ha folk i omedelbar närhet.   ///
 

1 kommentar: