2015-09-30

Kungabesök i Uddevalla

I förra veckan var vår nuvarande kung Carl XVI på besök på I 17. På den här bilden, som jag visade på berättaraftonen ikväll, var det Gustav V som var där. Bilden är stämplad Maria Lundbäck 1915. En diskussion uppstod huruvida Gustav V hade anlänt till Lelångenbanans (hamnstationen) eller Uddevalla Centralstation.

Jan Aronson som har det mesta vad gäller Uddevallabilder mejlade mig därför ikväll nedanstående bilder från olika tillfällen som Gustav V varit på besök.
Statyinvigningen 31 augusti 1915 skall den här bilden vara tagen. Men har kungen då bytt uniform om den övre bilden är tagen samma dag?
Samma tillfälle?
Och dessa bilder?
De ovanstående två bilderna skall vara från besöket den 7 juli 1918. Men har kungen samma uniform på bilderna?  /

Rättelse om trippelmordet - Äldre brodern fortsatt frihetsberövad

Expressen gick ut med besked att samtliga misstänkta i trippelmordsrättegången hade släppts av tingsrätten. Bohusläningen skriver dock att den äldre brodern fortsatt är frihetsberövad vilket sannolikt betyder att han kommer att dömas för morden.  //

2015-09-29

Studenter som fyllt 50

Insänt av 50-årsjubilarerna

En alldeles underbar sommardag, närmare bestämt den 1 juli i år, träffades vi igen vid foten av Carl X Gustavs staty på Kungstorget i Uddevalla. Tänk att det gått 50 år sen vi skingrades för vinden 1965 på exakt samma plats där vi nu återsågs! Ofattbart! Vi som träffades igen var klass RIIIa vid Uddevalla Högre Allmänna Läroverk – idag Agnebergsgymnasiet. Dagen vi valt för vår återträff visade sig vara ett lyckokast. Det var den första riktigt vackra sommardagen och vi utnyttjade den på bästa sätt. Efter en gemensam lunch vid Torget tog vi en av skärgårdsbåtarna ut till Gustafsberg där vi hade det nyrenoverade Societetshuset som vår fasta punkt till långt fram på kvällen. Middag med bohusländska förtecken intogs på Badrestaurangen och under kvällen underhöll vi varandra med berättelser om våra liv där alla bidrog på ett härligt sätt. Ett jubileum som gav mersmak!

Vi som var med:

Bakre raden: Bengt Kjellander, Sven Laurell, Bertil Hansson, Ulf Bröjer, Bertil Hugoson, Hans Björklöf, Kjell Niklasson.

Mittersta raden: Björn Adrians, Lars Törnblad (saknas på bilden), Björn Svensson, Yngve Wikström, Bo Carlsson, Christer Engelbrektsson.

Främre raden: Arne Kardbom (Karlsson), Björn Salomonson, Anki Åberg (Svensson), Eva Brännström (Edqvist), Marianne Brefelt (Olsson), Anna-Lena Landfors (Eliasson), Elisabeth (Lolo) Poulsen (Ekelund), Eva Hedberg.

Elisabeth (Lolo) Poulsen  //

Berättarafton onsdag den 30 september

(Foto 2012-09-26)

Då är det dags för höstens första berättarafton. Onsdag 30 september kl 18.30 i Hörsalen på Bohusläns museum är ALLA välkomna!

Som vanligt har jag förberett med bilder, såväl gamla som nya.  //

2015-09-28

Tre offshorefartyg anlöpte Frölandskajen

Idag anlände systerfartygen IDUN VIKING, FRIGG VIKING och NANNA VIKING till Uddevalla. De kommer närmast från Aberdeen och Dundee i Skottland. De är norskregistrerade och är så kallade Offshore Supply Ship, dvs fartyg som hjälper till att underhålla oljeindustrin. De transporterar bl a utrustning till oljeplattformar i Nordsjön.

Enligt Uddevalla Hamnterminals trafiklista skall de ligga i Uddevalla en månad. Med tanke på nedgången för den norska oljeindustrin skulle det inte förvåna mig om de blir liggande längre, dvs blir så kallade "uppläggare". Där de ligger nu kan de dock inte ligga på sikt. Visserligen har nyligen ett tankfartyg lossat sin last avsedd för AEROCEHM-fabriken som blandar ihop defrostervätskor för våra flygplatser men senare kommer det ett nytt tankfartyg som behöver lägga till vid den kajen.  //

2015-09-27

UDDEVALLA - VENERSBORG - HERRLJUNGA järnvägs förvandling från smalspårig till bredspårig

 Under de här två bilderna står det: UDDEVALLA - VENERSBORGS - HERRLJUNGA JÄRNVÄGS UTLÄGGNING (Förvandling från smalspårig till bredspårig). Arbeten å linien nära Uddevalla den 1 september 1899. Amatörfotografier af Alban Thorburn, Uddevalla.

2015-09-26

En ovanlig Gustafsbergsbild

Den här bilden påminner om den föregående som Gunnar Åberg hade tecknat. Men på denna har någon skrivit 1869 och dessutom är den inte signerad. En bild att fundera över helt klart.  Klicka på bilden så får du upp den i en helskärm.  //

2015-09-25

Sillbåtar bogseras på Byfjorden

Uddevallakonstnären Gunnar Åberg är för de flesta initierade känd för sina stora målningar. Men här har han också gjort en teckning. "Sillbåtar bogseras på Byfjorden, utanför inloppet till Uddevalla".  Någon har skrivit 1889 med en blyertspenna så man få anta att teckningen är från det året.  //

2015-09-24

Handbollssäsongen drar igång med en dubbelmatch

Så var det dags för handbollssäsongen med en dubbelmatch i Agnebergshallen. Och det verkar som att det blir många dubbelmatcher i serien.  //

2015-09-23

Var hängde denna träreliefen?

I konsthallen på Bohusläns museum pågår just nu en utställning där man använder föremål ur museets samlingar. Den här träreliefen är en del av en något längre sådan som har hängt i en stor lokal i centrala Uddevalla. Kommer du ihåg var?  //

2015-09-22

Räddningsövning på STENA-färjan TRELLEBORG

Insänt av Uddevalla Hamnterminal

"En räddningsövning ägde rum på tågfärjan TRELLEBORG i Sörviksdockan idag. Innan övningen ombord på fartyget hade Räddningstjänstens skiftlag (5 brandmän + 1 styrkeledare + 1 insatsledare) teorigenomgång på ca 2 tim. Bl.a. fick dom information om Uddevalla Hamn av Jan-Erik Henriksson om vilka slags fartyg som anlöper hamnen och vilken typ av uppläggare vi har, har haft och kan tänkas få.
 

Peter Lundgren och Mick från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) i Revinge, redogjorde för vilka svårigheter de som insatsstyrka kan råka ut för på ett fartyg, inte minst språkligt och att de kan bli nekade att gå ombord p.g.a. att fartyget inte har Svensk flagg i aktern. Det är kapten ombord som bestämmer om de får tillstånd till detta eller ej.

Kenth Arvidsson från Räddningstjänsten som höll i kursen, tog också upp vilka problem de kan stöta på och körde en powerpoint redovisning om olyckor på fartyg och hur Räddningstjänsten kan agera.
Han förklarade även kort om vad dagens övning gick ut på.

Styrkan fick utryckningslarm vid 14-tiden om att det var brand ombord på färjan ”Trelleborg” i Uddevalla hamn. Vid ankomst mötte Chief Eng. Roger Johansson upp på kajen och förklarade att det utbrutit brand på däck 2 (näst längs ned i fartyget) och att det saknades ca 3-4 personer ur besättningen saknades.
Insatsledaren Claes Sjögren-Staaf och styrkeledaren gick igenom fartygets Fireplan med Roger,
som visade var ungefär branden utbrutit. Räddningstjänsten tog sin in genom lotsdörren på sidan av fartyget och tog sig fram på bil/jvg-däck till nedgången till däck två. Man sände in två rökdykare med slang för att dels leta efter saknade personer och även leta efter brandhärden. Själva räddnings- och släckningsinsatsen tog ca 45 min och då hade de lyckats både släcka och ta ut fyra saknade personer. De bytte av rökdykare efter halva tiden, då de inte kan arbeta med än ca 20-30 min. åt gången i en sådan miljö.

Efter avslutad övning fick hela styrkan en rundvisning av maskinrummet på fartyget av Roger J. och
hans kollega. På detta fartyget har man fyra huvudmaskiner i separata maskinrum, mot normalt ett stort maskinrum med en stor huvudmotor på ”vanliga” fartyg.
Styrkan återsamlades sedan på stationen för utvärdering och samtliga, styrkan – ledningen och MSB
var mycket nöjda med dagens övning och insåg vikten av att få träna på ”riktigt” ombord på ett fartyg. Det man tog till sig som ”glömdes” bort var att man inte hade med markeringar att sätta på de hytter (band eller liknande) som man redan hade undersökt, nu gick man igenom några flera gånger och inte kollat upp om/var det fanns brandposter inom hamnområdet. Tankbilen de hade med sig rymmer ca 3 kubikmeter och vid stor brand kanske det skulle ta slut.

Observatörer på övningen var Peter Lundgren och Mick från MSB i Revinge, Rolf Johannesson och Leif-Erik Tullock från Transatlantic, som äger den andra uppläggaren i Sörviksdockan TRANSPINE.
På denna övningen hade Uddevalla hemn inte resurser att själva deltaga med någon större styrka p.g.a. flera fartyg i hamnen och terminalarbete.  //

2015-09-21

Min dag som bogserbåtslärling på SVITZER GAIA

Jag hade länge närt en önskan att få vara med på en bogserbåt då den tar emot ett större fartyg och drar in det till kaj. Tillsammans med Uddevalla Hamnterminal hade jag ögonen på fartyget GRANAT som närmast kom från Sankt Petersburg för att ankomma till Uddevalla i morse. Nu blev den lite försenad varför tajmingen för min del blev perfekt.

"Min" bogserbåt blev SVITZER GAIA som här glider in till Sörvikskajen för att hämta upp mig.
Den glada besättningen (trots att de missade hummerpremiären) på GAIA var idag fr v Claes Ljunggren, Lennart Andersson, chiefen Mattias Svensson och Tomas Corneliusson.
Vi lade oss att vänta vid Hansagrundet innanför Sunningesund. Grundet "upptäcktes" för övrigt genom att den tyska pansarkryssaren Hansa, som var med på ett flottbesök i Uddevalla 1913, gick på grundet.

Här kommer bogserbåten BOB som lämnade Wallhamn i morse och gick före GRANAT mot Uddevalla.
BOB har, precis som GAIA, Torshavn på Färöarna som hemmahamn. Visst är det konstigt att det skall vara så!
Och det är för övrigt en rad länder som flaggar ut sina fartyg. GRANAT för cypiotisk flagg, men då vi granskade akterkastellet  kunde man tolka de kyrilliska bokstäverna Vladivostok.

Så var det dags för det spännande ögonblicket när Svitzer Gaia gick upp akter om GRANAT och kopplades ihop med fartyget. Samtidigt gick BOB upp på styrbords sida för att stötta.
Här kan man nederst se med vilken kraft GAIA bromsar GRANAT. Den översta raden är bogsertrossens längd, men som ni fattar har man inte nollställt den mätaren utan vi gled ju fram bara några meter akter om GRANAT inte drygt sex kilometer.
GAIA bromsar och BOB stöttar och knuffar in GRANAT till kajen. Och på kajen väntar personalen från Uddevalla Båthamnsservice för att hjälpa till med att angöra fartyget.
På bryggvingen stod lotsen Stefan och pratade med bogserbåtarna över radion.
Och väl på plats vid kaj kunde jag kliva iland en erfarenhet rikare.  Nu vidtar lastning av styckegods för GRANATS räkning.

Bogserbåtarna då? Jo de fortsätter sitt eviga pendlande mellan hamnarna från Göteborg i söder till Brofjorden i norr. Ja ibland gör de faktiskt också lite längre turer. Minns den tiden när Uddevalla hamn hade sina egna bogserbåtar. Tim och Tom, Tyr och Tor m fl. Tor gick för resten till botten på 26 meters djup inne i Byfjorden.  //

2015-09-20

Innan Sollebolagen

Insänt av Hans Lundberg:

"Hej!
Tidigare i somras skickade jag över några äldre bilder till dig gällande Gustafsberg. Jag har nu gått igenom och redigerat alla bilder och hittat en på hur det såg ut innan "Sollebolagen" blev just det. Detta med tanke på att du skrev om bygget av silorna helt nyligen. Skall jag tro på kronologin i albumet torde bilden vara från 1945, och som synes i bakgrunden är det ganska mycket som fattas, så att säga.
Mvh
Hans Lundberg"   //

Så kom hon då -DANUBE HIGHWAY

 Så kom hon då - DANUBE HIGHWAY. I ett härligt väder glider hon in under Uddevallabron och vidare in i Byfjorden.

 Bromsar upp och gör en styrbordssväng. Det var till öppningen i skrovet till höger om KESS jag klättrade upp på lotslejdaren. Det ser inte så högt ut på denna bilden, men jag lovar det var det!
För att sedan backa in till den väntande lasten i Sörviksdockan.  //

2015-09-19

DANUBE HIGHWAY återvänder till Uddevalla

Kommer ni ihåg mitt inlägg om när jag var lotslärling ombord på DANUBE HIGHWAY den 22 augusti? Här är jag ombord på lotsbåten PILOT 742 SE på väg ut till DANUBE HIGHWAY på morgonen för att gå ombord. Bilden är tagen vid Hättebergets fyr utanför Marstrand.
Foto Dan Turesson

Nu här hon på väg tillbaka till Uddevalla. Planerad lotsstart i morgon bitti är kl 06.30 vilket betyder att vi bör kunna se henne segla in i Byfjorden omkring tre timmar senare. Tyvärr är jag inte med ombord den här gången.  Hon planerar att avgå från Uddevalla kl 18.30 söndag kväll.  //

2015-09-18

Ester Roeck-Hansen på Gustafsberg

Foto Arne Andersson - digitaltmuseum.se (Uppdaterad)

Ester Roeck-Hansen är okänd för många Uddevallabor men hon var en gång en av våra största stjärnor på filmduken och på teaterscenen. Så var hon också mer eller mindre född på scenen på Uddevalla teater. Hon var ett av syskonen i den kända teaterfamiljen Andersson. Pappa Oscar var maskinmästare och familjen bodde på teatern

Ester Linnéa Andersson föddes i den 12 augusti 1897. Det var kanske inte så konstigt att hon kom att ägna sig åt scenen med den bakgrunden. Redan vid 18 års ålder blev hon engagerad av Axel Engdahl på Folkteatern i Göteborg. Hennes teaterstudier förde henne till scener i Tyskland och i England för att senare bli engagerad vid Vasateatern, Blancheteatern och Komediteatern i Stockholm.

Sin filmpremiär gjorde hon 1926 i Sigurd Walléns Dollarmillionen och hon kom att medverka i tolv filmer. Den sista var Flickan i frack 1956.

Med Riksteatern kom hon många gånger att spela på Uddevalla teater, ofta inför slutsålda föreställningar då hon var populär i hemstaden. Vid en föreställning 1950 kallades hennes pappa Oscar upp på scenen och fick en jättekram av Ester inför en jublande publik.

Säkerligen är det vid ett av dessa besök i hemstaden som Bohusläningen fotograf Arne Andersson fångade henne på Gustafsberg på bilden ovan.

Efternamnet fick hon av skådespelaren och teaterchefen Harry Roeck-Hansen som hon var gift med 1919 - 1946.  Hon dog 1987, en kort tid innan hon skulle ha fyllt 90 år. Hon ligger begravd i familjegraven på Norra Kyrkogården.
 //

2015-09-17

Martin Wallström från Uddevalla gör succé i amerikansk tv-serie med start i SVT 1 fredag

Skådespelaren Martin Wallström från Gustafsberg och Uddevalla spås bli näste svensk att göra filmkarriär i USA. I morgon fredag börjar den hyllade tv-serien Mr Robot i SVT 1 kl 22.00. Det är säsong 1. Avsnitt 1 av 10 och Martin spelar en av de bärande rollerna i serien.

Dagtid jobbar enstöringen Elliot som expert på datasäkerhet. Nattetid är han en notorisk hackare som avslöjar omoraliska brott. Han rekryteras till en till en underjordisk rörelse för att skada den firma han är betald för att skydda. Nu tvingas han ta ställning till hur långt han kan gå för att avslöja de krafter som både styr och ödelägger världen. I rollerna: Rami Malek, Martin Wallström, Christian Slater, Carly Chaikin och Portia Doubleday.

Serien har fått fantastiska recensioner och första säsongen har fått rekordhögt betyg på kritikersajten Rotten tomatoes. Martin Wallström utsågs till "Performer of the week" av filmsajten Collider i augusti (Wallström tar skådespeleriet "till nya nivåer", skriver sajten).  //

Brand i spannmålssilo på Badö

Insänt av Uddevalla Hamnterminal:

Räddningstjänsten fick larm (samtal + automatlarm) i morse vid 08.40-tiden. Personal från Uddevalla Hamnterminal släppte in Räddningstjänsten under utryckning genom port 1. Det hade uppstått brand på 7:e våningen i en silo p.g.a. en fläktmotor skurit och orsakat en mindre glödbrand i spannmålsrester/damm.

Räddningstjänsten kopplade slang från brandposten på kaj 31 och gick upp för att släcka. Tack vare snabb insats av Räddningstjänsten och Uddevalla Hamnterminals personal kunde branden begränsas. Insatsen kunde avslutas efter en timme.

2015-09-16

Violin och gitarr med internationell stjärnduo

På lördag varvar duon solostycken för gitarr och violin med duetter av bl.a. Manuel de Falla och Astor Piazzolla.  // 

Malin Krantz blir ny socialchef i Uddevalla kommun

Malin Krantz blir ny socialchef i Uddevalla kommun.

Pressmeddelande Uddevalla kommun.

Det är nu klart att Malin Krantz blir ny socialchef i Uddevalla kommun efter Bo Lundgren, som kommer att gå i pension. Malin Krantz tillträder sin tjänst som socialchef den 1 mars 2016.

- Vi är mycket glada att ha Malin Krantz med oss, säger Peter Larsson, kommundirektör.
Malin Krantz kommer närmast från Falkenbergs kommun där hon har motsvarande tjänst idag. Hon har erfarenhet av offentlig verksamhet, då hon 2009 började arbeta som ekonomichef i Falkenberg. Sedan 2011 har Malin Krantz varit socialchef i Falkenbergs kommun.

Malin Krantz är född och uppvuxen i Kungshamn.

- Det känns jättespännande att få vara med och utveckla Uddevalla kommun. Trakterna känner jag till och det ska bli roligt att komma hemåt igen, säger hon. //

2015-09-15

Ett r för mycket

Ja, här är ytterligare en felaktig gatuskylt. Valdemarsbergsvägen heter det förstås.  //

2015-09-14

Lennart Filipsson var snickarbas då silona på Badö byggdes 1971

Lennart Filipsson från Falköping, sommarboende på Gustafsberg sedan 30 år, var snickarbas då silona på Badö byggdes i november - december 1971. De 21 "burkarna" byggdes med hjälp av en glidform som flyttades uppåt hela tiden. Gjutningen påbörjades i slutet november och blev klar till jul efter 22 dygn.

Företaget som byggde var Lands - Bygge AB och var ett företag som specialiserat på silobyggen och glidformsbyggen. Arbetet drevs i tvåskift, 12 timmar per dygn utan veckovila, dvs på tre veckor 114 timmars övertid, medan lagen tillät 50 timmar på en månad.
Det hela orsakade fackliga protester och om dessa kan man läsa i byggfackets tidning.

Platschefen Karl-Erik Persson: - Vi har tidigare byggt på många platser i Västergötland och övriga landet utan att behöga begära dispens för tvåskift. Vi har bara kommit överens med den lokala fackföreningen.
Snickarbasen Lennart Filipsson, då 29 år: - Vi kanske bet oss i tungan. Det är oerhört drygt att jobba tolvtimmarspass så många dagar i sträck utan veckovila. Men har man tagit fan i båten.....
Arbetarskyddet var heller inte mycket att hurra för. På tre plankor i bredd mer eller mindre balanserade man då gjutformen flyttades uppåt och betongytan skulle putsas.
Tore Bergström, betongbas, Uddevalla: - Det sägs att det inte går att få hit folk. Men man har kanske informerat dåligt vad jobbet innebär? Många säger sig vara rädda för höjderna.
Willy Karlsson, betongarbetare, Grästorp: - Jag känner flera som ringt hit och sökt jobb. Men då har man svarat att det inte finns någon plats. Så det är nog fel att skylla på arbetskratfsbrist.
Lennart Karlsson, betongarbetare, Uddevalla: - Jag bor här i Uddevalla och jobbar naturligtvis helst åtta timmar om möjligt men majoriteten av dem som inte bor här ville ha tolv timmar. Då accepterade jag det också.
Roger Isaksson, träarbetare, Uddevalla: - Nog är det konstigt att man först strider för arbetstidsförkortning och sen omedelbart går med på att jobba övertid så här.
Ebbe Svensson, träarbetare, Uddevalla: - Jag anställdes efter beslutet men visste ju vad jag gav mig in på. Men det blir jobbigt. Skulle hellre jobba treskift.
Tomas Josefsson, träarbetare, Uddevalla: - När man ändå arbetar skift tycker jag inte det spelar så stor roll om man arbetar två- eller treskift. Fritiden kan ändå inte nyttjas på normalt sätt.
Det var de 21 (7x3 st) färglagda burkarna som byggdes samtidigt med det närmaste grå tornet till vänster. Det högra tornet på bilden fanns sedan tidigare.

Det är spännande att höra Lennart Filipsson berätta om bygget. Han stod på en plan yta på marken och tillverkade glidformarna, förstås i naturlig storlek. Bara det var ganska vanskligt. Det gällde ju att det blev rätt från början för hade man väl börjat gjutningen så kunde man inte stoppa den.

Årstiden för gjutningen var ju inte den bästa. Gjutningen började som sagt i slutet av november och mot slutet blev det snöglopp vilket ställde till med problem då man fick sänka gjuthastigheten för att betongen skulle bränna. Det dåliga vädret gjorde också att ackordet försämrades, vilket förstås inte var populärt bland arbetarna.

Den gula byggnaden, mottagningen, hitom silona var Lennart också med och byggde, men det gjordes senare.
Här är en lastbil med spannmål på väg in i mottagningen för att lossa sin last.
Just nu sker leveranserna till silona. Det sker med traktorer som denna.
Eller med stora långtradare som den här. Här förbereder chauffören lossningen genom att öppna luckorna över lasten.

Under den halvtimme vi stod och tittade på silona var det hela tiden en strid ström av fordon som skulle leverera spannmål.

Ibland hör jag kommentarer som att silona inte används men det är helt fel. Tvärtom så ligger det ofta en bulklastare vid Badökajen och lastar havre. Det är en  verksamhet som är omistlig för Uddevalla som hamnstad. Och vi har stolta traditioner att falla tillbaka på som exporthamn för havre.

Förresten, känns byggnadsarbetarna igen? Lennart tycker det skulle vara kul att få kontakt med någon eller några av dem.  //