2015-09-22

Räddningsövning på STENA-färjan TRELLEBORG

Insänt av Uddevalla Hamnterminal

"En räddningsövning ägde rum på tågfärjan TRELLEBORG i Sörviksdockan idag. Innan övningen ombord på fartyget hade Räddningstjänstens skiftlag (5 brandmän + 1 styrkeledare + 1 insatsledare) teorigenomgång på ca 2 tim. Bl.a. fick dom information om Uddevalla Hamn av Jan-Erik Henriksson om vilka slags fartyg som anlöper hamnen och vilken typ av uppläggare vi har, har haft och kan tänkas få.
 

Peter Lundgren och Mick från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) i Revinge, redogjorde för vilka svårigheter de som insatsstyrka kan råka ut för på ett fartyg, inte minst språkligt och att de kan bli nekade att gå ombord p.g.a. att fartyget inte har Svensk flagg i aktern. Det är kapten ombord som bestämmer om de får tillstånd till detta eller ej.

Kenth Arvidsson från Räddningstjänsten som höll i kursen, tog också upp vilka problem de kan stöta på och körde en powerpoint redovisning om olyckor på fartyg och hur Räddningstjänsten kan agera.
Han förklarade även kort om vad dagens övning gick ut på.

Styrkan fick utryckningslarm vid 14-tiden om att det var brand ombord på färjan ”Trelleborg” i Uddevalla hamn. Vid ankomst mötte Chief Eng. Roger Johansson upp på kajen och förklarade att det utbrutit brand på däck 2 (näst längs ned i fartyget) och att det saknades ca 3-4 personer ur besättningen saknades.
Insatsledaren Claes Sjögren-Staaf och styrkeledaren gick igenom fartygets Fireplan med Roger,
som visade var ungefär branden utbrutit. Räddningstjänsten tog sin in genom lotsdörren på sidan av fartyget och tog sig fram på bil/jvg-däck till nedgången till däck två. Man sände in två rökdykare med slang för att dels leta efter saknade personer och även leta efter brandhärden. Själva räddnings- och släckningsinsatsen tog ca 45 min och då hade de lyckats både släcka och ta ut fyra saknade personer. De bytte av rökdykare efter halva tiden, då de inte kan arbeta med än ca 20-30 min. åt gången i en sådan miljö.

Efter avslutad övning fick hela styrkan en rundvisning av maskinrummet på fartyget av Roger J. och
hans kollega. På detta fartyget har man fyra huvudmaskiner i separata maskinrum, mot normalt ett stort maskinrum med en stor huvudmotor på ”vanliga” fartyg.
Styrkan återsamlades sedan på stationen för utvärdering och samtliga, styrkan – ledningen och MSB
var mycket nöjda med dagens övning och insåg vikten av att få träna på ”riktigt” ombord på ett fartyg. Det man tog till sig som ”glömdes” bort var att man inte hade med markeringar att sätta på de hytter (band eller liknande) som man redan hade undersökt, nu gick man igenom några flera gånger och inte kollat upp om/var det fanns brandposter inom hamnområdet. Tankbilen de hade med sig rymmer ca 3 kubikmeter och vid stor brand kanske det skulle ta slut.

Observatörer på övningen var Peter Lundgren och Mick från MSB i Revinge, Rolf Johannesson och Leif-Erik Tullock från Transatlantic, som äger den andra uppläggaren i Sörviksdockan TRANSPINE.
På denna övningen hade Uddevalla hemn inte resurser att själva deltaga med någon större styrka p.g.a. flera fartyg i hamnen och terminalarbete.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar