2015-09-10

Människors värv och verk - en resa i industri- och teknikhistoria


Insänt av Varvs- och industrihistoriska föreningen:

Nu, gott folk, på söndag den 13:e september genomförs evenemanget ”Kulturarvsdagen” på Bohusläns Museum.

Temat är ”Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria”.
Bl.a. kommer Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening att medverka.

Kl. 11.00 - 12.00 i Hörsalen kommer Janne Dahl och Stefan Brännwik att hålla föredrag och visa bilder på temat ”Den industriella utvecklingen i Uddevalla under perioden 1850 till 1950”.

Det kommer förstås att handla om de viktigaste företagen under denna tid, Kampenhof, Cösterska Snickerifabriken, Tändsticksfabriken, Tunnfabriken, Uddevalla Gjuteri och Mekaniska Verkstad, Schwartzman & Nordström, Junohus och Uddevallavarvet.

Men inte minst kommer att handla om infrastrukturens utveckling under perioden, dvs vägar, järnvägar, vatten, avlopp, telegraf, telefon, gas och elektricitet.

Kl. 13.00 – 15.00 på ”Hyllan” visar museet upp bilder från sina industrihistoriska samlingar där besökarna kan försöka identifiera industrier, platser och människor.

Kl. 15.00 – 16.00 i ”Spisrummet” visar slutligen Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska en ca 53 minuter lång film om Uddevallavarvet.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna, och vi hoppas förstås att lokomotivet ovan skall ge lite extra draghjälp.  //

1 kommentar:

  1. Vad har detta ånglok med Uddevalla att göra? Det rullade ju på sin tid söderut i landet på smalspårsnätet med 1067 mm spårvidd.

    SvaraRadera