2012-05-09

Fortsatt utveckling av Mötesplats Dalaberg

(Pressmeddelande)

Människor från hela Uddevalla träffas på Dalaberg. Det är en öppen mötesplats dit människor kommer för att lära känna andra, prata och umgås.

Resultatet från det treåriga projektet visar på högre siffror än väntat gällande antal besökare, deltagande i aktiviteter och hur många som lotsats vidare. Utvärderingen visar också på att den upplevda tryggheten faktiskt har ökat i Norra Uddevalla.

- Att vi har lyckats så bra på så kort tid beror mycket på att personalen är goda förebilder och gör inte skillnad på någon. Nina Andersson, som är projektledare, var redan känd i området och hade ett förtroende, säger Annette Nyman som är integrationssamordnare.

På Mötesplats Dalaberg arbetar fyra personer med att ta emot frågor, ordna aktiviteter och skapa samarbeten med andra verksamheter och föreningar. Personalen tar emot människorna där de är i livet just nu, till dem kan man ställa vilka frågor man vill.

Nina berättar att det är viktigt att vara ärlig. Att inte vara rädd för att prata om känsliga ämnen som till exempel barnuppfostran, kvinnoförtryck och hur det svenska sociala spelet fungerar. Mycket av arbetet handlar om att stärka människors självkänsla och skapa tillit. - De vi möter vill hitta vägar att gå vidare, säger Nina.

Att projektet nu övergår till ordinarie verksamhet kommer att frigöra tid som kan användas till att samordna och skapa ännu fler kontakter. Närmast ska samarbetet med vårdcentralen gällande rådgivning om egenvård utökas.

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar