2021-03-30

Lodbräda var svaret

Den mystiska brädan med blytyngden skall vara en lodbräda. Föregångaren till vattenpasset. Per Norberg har skicka en text om den från Fataburen.

Lodbrädan, vattenpassets föregångare, var försedd med ett järnlod på snöre. Lodbrädans bredd avpassades ofta efter bredden på stockarna för att kunna användas som mått vid uthuggningen för timmerknuten. Det var framförallt ett smalt, högt lodbräde som användes för inriktningen av knutarna. Den färdiga stocken slogs ner med en stor träklubba, vanligen tillverkad av en bit timmerstock som fanns till hands på byggplatsen, och försedd med ett långt träskaft.  //
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar