2008-11-07

Sju nya Gustafsbergsstipendiater utsedda


(Donator Anders Knape Hansson 1720-1786)
Direktionen för Gustafsbergsstiftelsen har beslutat utse sju nya stipendiater fr o m höstterminen 2008.
De nya stipendiaterna är:
Malin Antonsson, logopedprogrammet vid Göteborgs Universitet
Sofia Fredriksson, lärarprogrammet Karlstads Universitet
Anders Bennehag, civilingenjörsutbildning Chalmers Tekniska Högskola
Anders Lundin, civilingenjörsutbildning Linköpings Tekniska Högskola
Anna Torwmo, tandläkarprogrammet Göteborgs Universitet
Jens Andersson, byggingenjörsutbildning Chalmers Tekniska Högskola
Magdalena Johansson, mastersutbildning Handelshögskolan i Köpenhamn

Berättigade till medel ur Gustafsbergsstiftelsens fonder är ”ungdomar under 25 år, födda och uppvuxna i landskapet Bohuslän, som önskar utbilda sig teoretiskt eller praktiskt och visar stor begåvning och fallenhet för visst yrke, men av olika skäl främst ekonomiska har svårt för att genomföra utbildningen. Utbildningen skall företrädesvis vara eftergymnasial.”

Gustafsbergsstiftelsen har ständigt en ”portfölj” med 15 stipendiater och delar för närvarande ut 5000 kr/termin upp till 25 års ålder så länge studierna pågår. Övriga åtta stipendiater är utsedda sedan tidigare. Sammanlagt delar stiftelsen således ut 150 000 kr årligen.
Stipendieutdelningen kommer att äga rum i Hörsalen på Bohusläns museum söndagen den 9 november kl 1200 – 1300. I anslutning till stipendieutdelningen kommer Gunnar Klasson att berätta om Gustafsbergs historia. Bildspelet om Gustafsberg kommer också att visas.

Alla stipendiater, utom Magdalena Johansson som har förhinder, kommer att närvara.

Stipendieutdelningen är öppen för allmänheten. //

1 kommentar:

  1. En mycket fin och nyttig stipendietradition.
    Synnerligen uppskattad av de som erhåller denna gåva.
    Utgör ytterligare ett incitament åt bohuslänska ungdomar att visa vad de kan åstadkomma.

    SvaraRadera