2008-11-20

Lillesjöverket får byggnadspris


Lillesjöverket får 2008-års byggnadspris av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Motiveringen lyder: "En "ren" hantering av ett globalt problem. En imponerande byggnation på alla sätt. Ett formspråk och fasadutformning som bryter ner storskaligheten och visar de olika byggnadskropparnas funktioner. En symbol för Uddevalla kommuns satsningar för en bättre miljö".
Det kanske i sammanhanget är värt att påpeka att kraftvärmeverket var planerat att ligga på Fröland. Efter en lång debatt i kommunfullmäktige sattes det dock stopp för de planerna.
Byggnadspriset delas med ett enbostadshus på Kolvik. Mer om detta på www.uddevalla.se //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar