2008-11-04

Kajen rasade


Någon gång under natten till i dag kollapsade den här kajen. Det är i början av den gamla kolkajen där Sannes AB och And. Smith AB hade sina kollager.

I en pressrelease skriver Uddevalla Hamnterminal:
"Uddevalla 2008-11-04

Det har i natt skett ett ras på kajen utmed Bäveån. Kajen ingår i det hamnområde som Uddevalla Hamnterminal AB arrenderar av Uddevalla Kommun. Området är ca 50 - 100 meter långt.

På kajen lagrades för närvarande för kunds räkning, antracit, ett slags kol utan flyktiga ämnen som i nuläget inte bedöms påverka miljön. Tidigare har området bland annat använts för lagring av torv. Raset upptäcktes tidigt i morse och området är avspärrat i samråd med Räddningstjänsten och geolog. Miljö- och stadsbyggnadskontoret är informerade.

Möten kommer att hållas under dagen för att ta fram en handlingsplan för den fortsatta hanteringen av ärendet. För ytterligare information, Ulf Levin tel. 0522-91204" //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar