2008-11-09

Gustafsbergsstipendierna utdeladeSå fick då årets Gustafsbergsstipendiater sina stipendier vid en ceremoni på Bohusläns museum i dag. Det var Gustafsbergsstiftelsens ordförande Zeidi Ström som delade ut dem.

Stipendiaterna är från vänster:

Jens Andersson, byggingenjörsutbildning Chalmers Tekniska Högskola.

Sofia Fredriksson, lärarprogrammet Karlstads Universitet.

Anders Bennehag, civilingenjörsutbildning Chalmers Tekniska Högskola.

Malin Antonsson, logopedprogrammet Göteborgs Universitet.

Anna Torwmo, tandläkarprogrammet Göteborgs universitet.

Anders Lundin, civilingenjörsutbildning Linköpings Tekniska Högskola.

Förhindrad att närvara var Magdalena Johansson, mastersutbildning Handelshögskolan i Köpenhamn. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar