2008-11-05

Valkö i Uddevalla 1914


(Sten Kristiansson)

Insänt av Ivar Kristiansson:

Vi har kunnat följa valet där borta i USA och sett hur människor inte tvekat att ställa sig i oändliga köer för att kunna utöva sin rösträtt. Jag vill ge en tidsbild från ett val i Uddevalla för nästan 100 år sedan.
Det är min far, läroverksadjunkten Sten Kristiansson, som i sina memoarer berättar om landstingsvalet 1914.

Sten hade varit i Uddevalla i två år och hade gått med i stadens liberala förening. Han var politiskt engagerad utan att vara aktiv och försummade inget tillfälle att med sin röst i val försvara de ’frisinnade’ mot de ’konservativa’. Det politiska klimatet vid den här tiden var lindrigt sagt irriterat och tonläget i debatten saknar nog motstycke i senare tid. Landet hade skakats av stora händelser som Unionsupplösningen 1905 och Storstrejken 1909. De båda lägren hade avlöst varandra i regeringsställning. Tvisterna hade gällt rösträtten men just nu gällde det försvarsfrågan, som inom kort skulle leda till Bondetåget med kungens Borggårdstal och regeringen Staffs fall. Här följer ett utdrag ur Stens memoarer:

"Jag har i gott minne landstingsvalet den 25 mars 1914. Detta kom just då feberkurvan stod som högst. Det var ett ordinarie val, och i Göteb. o. Boh. län skulle utgången i Uddevalla ej ha påverkat resultatet, hur valet än hade gått. Men i Uddevalla hade man fått för sig, att det gällde gamla Sveriges existens. Det var på den 40-gradiga skalans tid. Man hade bara en vallokal, Rådhuset (till på köpet skulle man upp för de obekväma trapporna, för att inte tala om att man skulle ut igen samma väg mot den uppåtträngande strömmen). En hel del andra tafatta och opraktiska anordningar gjorde, att valet drog ut på tiden.

Jag ställde mig denna nariga och kalla marsdag i kön som ringlade sig runt torget ungefär kl. 4 e.m. och fick rösta kl. 10 på kvällen. Men den sista röstsedeln avlämnades först kl. 4 på morgonen nästa dag, och den siste avlämnaren, som alltså vakat hela natten, hade bara en röst. Jag vill minnas att jag hade 14 eller kanske 18.

(Rösträtten var inkomstgraderad 1914. ”Medborgarrätt heter pengar.” enl. Heidenstam.)"

Med hälsningar från

Ivar Kristiansson." //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar