2008-11-15

Medborgarförslaget om Gustafsberg mottogs väl


I onsdags var alltså Ulrica Wallins och Linda Gjerdrums medborgarförslag om Gustafsberg uppe i kommunfullmäktige.

Som brukligt är när det gäller medborgarförslag ges förslagställarna tillfälle att själva presentera sina förslag. Det presenterades entusiastiskt av Linda Gjerdrum och fick ett alltigenom positivt bemötande.
Alla yttranden var positiva även om var och en förstår att mycket handlar om visioner. Och så är det detta att beslut om utveckling av Gustafsberg måste beslutas av Gustafsbergsstiftelsen och i förekommande fall också av Länsstyrelsen eftersom stora delar av området utgörs av byggnadsminnesmärkta hus.
Ordföranden i Gustafsbergsstiftelsen, Zeidi Ström, yttrade sig också i positiva ordalag om förslaget och såg fram emot ett samarbete med kommunen och andra aktörer i frågan.
Kommunfullmäktiges beslut blev "att förslaget ingår i utredning avseende utveckling av område Bodele, Gustafsberg samt Strandpromenaden, som leds av miljö och stadsbyggnad".
Nu gäller det förstås att frågan inte stoppas upp i den kommunala byråkratin. Från Gustafsbergsstiftelsen skall vi i alla fall försöka hålla den vid liv. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar