2007-11-07

Rösta om sjukvårdenPå Bohusläningens nätupplaga kan man nu rösta om hur politikerna sköter omorganisationen av Nu-sjukvården.

Gå in och rösta du med!

Jag upptäckte 2007-11-07 kl 18 att Bohusläningen har tagit bort enkäten. Vet ej varför. Jag låter dock länken ligga kvar om enkäten återkommer.

http://www.bohuslaningen.se/artikel_pm_standard.php?id=341733&avdelning_1=101&avdelning_2=101&avdelning_3=0#

1 kommentar:

 1. Om omorganisationen av sjukvården enligt förslaget tycker jag inte ! Speciellt inte om Uddevalla sjukhus inte kan ha en akutmottagning. Förstärkning av ambulansens resurser behövs ändå (utan NÄL). Omständigheter i väder, trafik m.m. kan redan nu orsaka förlängning av tiden för 100% omhändertagande. Ambulanspersonalen är som tur är idag mycket väl utbildad, det är stor skillnad mot för 25-30 år sedan, då jag själv arbetade som ambulansman vid Brandkåren, numera Räddningstjänsten, i Uddevalla.
  Ändå tror jag nog att de flesta av de som jobbar i ambulanstjänst idag, är lika nöjda som jag var, när de kommer till ett sjukhus med patienten, utan att ytterligare besvärliga omständigheter uppstått, i en tämligen liten sjukhytt, under eventuella förhindrande situationer. Visst är det tacksamt om kompetent läkare eller specialistsjukvårdare kan stötta, men jag tror att det i praktiken inte alltid är så lätt som det låter.
  Räddningshelikoptern är naturligtvis också mycket bra (när jag jobbade kunde man under några år larma eventuellt ledig polishelikopter). Den förflyttar sig fort, men är förstås också beroende av ovan nämnda och kanske andra förhållanden.

  Planerad vård både på NÄL (även för de som bor närmare Uddevalla), men givetvis också i Uddevalla. Ingen inskränkning av akutsjuvården vid Uddevalla sjukhus !

  DET AKUTA OMHÄNDERTAGANDET VID SJUKDOM ELLER OLYCKSFALL, SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT OCH MED HÖG KVALITET, ÄR ÄNDÅ DET PRIMÄRA, BÅDE FYSISKT OCH PSYKISKT, FÖR MEDBORGARNA !

  Carl-Magnus Norrman
  Uddevalla
  (Ovanstående är även sänt till Bohusläningen direkt).

  SvaraRadera