2007-11-14

Tillhör "Oljeberget" inte Skeppsviken?


Under allmänhetens frågestund vid kvällens kommunfullmäktigesammanträde gick Claes Mattsson från Rädda Skeppsviken upp i talarstolen och ställde frågor till politikerna och var kritisk till handläggningen av Skeppsvikenfrågan.

Kommunalrådet Magnus Jacobsson (kd) menade uppenbarligen att det sk Oljeberget inte räknas till Skeppsvikenområdet. På annat sätt kan man inte tolka hans uttalande. Fråga nr 16 som skulle beslutas ikväll var nämligen Markanvisning Oljeberget.

Detta upprörde förstås med all rätt Rädda Skeppsvikenföreträdarna. Givetvis innebär byggnation av Oljeberget att man bygger på Skeppsvikenområdet. Någon annan tolkning finns inte.
Det som jag ändå är så förundrad över är att det tycks finnas en bred politisk enighet om att gå emot folkomröstningen från 1998. En förkrossande majoritet av Uddevallaborna röstade nej till bebyggelse och ändå smygs frågan fram steg för steg mot en byggnation av höghus på området. Man får en känsla av att de politiker och tjänstemän som drev frågan före folkomröstningen är dåliga förlorare och att de ändå försöker vinna i slutändan.

Skeppsvikenfrågan är inte längre fråga om bebyggelse eller inte. Det är en demokratifråga!

För övrigt kom fullmäktige inte fram till beslutspunkten så frågan skjuts till nästa sammanträde.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar