2016-03-07

Hus, Människor, Minnen - ny bok om Västra Götalands läns byggnadsminnen

Hus väcker minnen. Hus är skapade och använda av människor. Alla har en relation till hus, från barndomshemmet till skola, institution och arbetsplats. En del hus väcker positiva minnen, andra kan vara negativt laddade men ändå viktiga för samhällets gemensamma minne.

Västra Götalands län är ett stort län med lång och skiftande historia som avspeglas i dess bebyggelse. Här finns torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och borgerskapets hus, men också en rik industribebyggelse. Länsstyrelsen har uppdraget att verka för att det byggda kulturarvet bevaras, används och utvecklas och ett sätt att göra detta är byggnadsminnesförklaring.

Det finns drygt 250 byggnadsminnen i länet (varav 28 finns på Gustafsberg) och i boken presenteras ett urval som ger olika ingångar till historien och berättelser om de som levt här.

Boken är ett brett samarbete med länets museiorganisationer, universitet, specialister, byggnadsminnesförvaltare och andra personer med stor kunskap om miljöerna och byggnaderna. Boken Hus Människor Minnen ger inspiration, glädje och lust att utforska kulturmiljön vi lever i.
Idag var det alltså äntligen dags för boksläppet på Länsstyrelsen i Göteborg. Länets hövding Lars Bäckström inledde med att presentera projektet och dess betydelse för länet.
Inbjudna till boksläppet var ägare och förvaltare av byggnadsminnen, författare till de olika avsnitten i boken m fl.
Antikvarierna vid Länsstyrelsen Eva Björkman och Lena Emanuelsson har utgjort redaktionskommitté
tillsammans med antikvarie Viveka Overland, Bohusläns museum. Och boken ges ut på Bohusläns museums förlag.

Recension av boken får vänta då jag inte mer än fått den i handen men jag kan redan konstatera att här finns mycket för den vetgirige och inte minst kan den vara en resekatalog för den som vill se länets byggnadsminnen live.

Och vi Uddevallabor känner förstås igen oss i avsnittet Bad och kurorter. Gustafsbergs historia går ju tillbaka till makarna Anders Knape och Catharina Hegardts testamente från 1772. Testamentet handlade om att skapa det som skulle komma att bli Sveriges första internatskola. Gustafsberg är dock mest känt som Sveriges äldsta havsbadort.

1986 blev 26 av Gustafsbergsstiftelsens hus byggnadsminnesförklarade. Villa Carolina och Villa Ekbacken är dessutom två privatägda byggnadsminnen på Gustafsberg. Så drygt 10 % av länets byggnadsminnen finns på Gustafsberg.

Boken är en riktig "tegelsten" i klotband och väger 1,8 kg. Den kan redan nu köpas på Bohusläns museum. Och hörde jag rätt är priset 325 kr.

(Beklagar bildernas kvalité. Glömde kameran hemma och fick använda min iPhone istället.) //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar