2020-06-29

Nu renoveras Bikupan på Gustafsberg

Nu är det dags för Bikupan på Gustafsberg att renoveras. Det möjliggörs genom bidrag från Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen. Arbetet utförs av egen personal, Stridsberg/Carlssons bygg, GM-plåt samt Tumbas måleri.
Den här teckningen är från 22 juli 1806 och visar att Bikupan (till vänster) fanns när Gustaf Silfverstråhle var på Gustafsberg och tecknade. Han gjorde fem teckningar från Gustafsberg. Teckningarna finns på Konstakademien. Jag har undersökt om han var kvar den 29 juli då hela stadan lades i aska. Tyvärr var han inte det. Vi hade annars kunnat få intressanta bilder från den nedbrunna staden.

Bikupan var från början i två våningar men byggdes på med en tredje när ombyggnad till badgästlägenheter skedde på 1820-talet. Övriga byggnader på bilden finns inte kvar idag.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar