2018-08-15

Skredsäkringen pågår mellan Västerbron och Badhuskajen

 Det som sker just nu är torrläggning av en arbetsyta för de pågående kajarbetena. Det sker genom att en stålspontvägg slås ned och innanför den pumpas sedan vattnet bort så att man kan påbörja själva kajarbetena.
Så här kommer det att se ut när det är klart. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar