2018-08-28

Med kameran på stan

 Kvarteret EOL går mot färdigställande.
 Gång- och cykelbanan längs Kampenhofsgatan strax klar.

 Nu pågår murningsarbetena med det röda teglet i kvarteret Sundberg.
 Nu ser man hur Kungsgatan kommer att se ut när hela etappen upp till Kungstorget blir klar.
Och kajarbetena mellan Västerbron och Badhuskajen ångar på.  //

1 kommentar: